HORARIOS PERIODO 1-2016

Actualizado al 08/08/2016 08:08 pm
CA3B01 COMPUTACION I 01  PROF. PACHECO S LISBETH C
LU0700 A10  LU0800 A10  MI0700 LC2  MI0800 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 02  PROF. PACHECO S LISBETH C
LU1100 A10  LU1200 A10  MI1100 LC2  MI1200 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 03  PROF. PACHECO S LISBETH C
MA1100 A10  MA1200 A10  VI1100 LC2  VI1200 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 04  PROF. BRITO H CARLOS R
LU0700 A11  LU0800 A11  MI0700 LC1  MI0800 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 05  PROF. BRITO H CARLOS R
LU1100 A11  LU1200 A11  MI1100 LC1  MI1200 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 06  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
LU0900 A10  LU1000 A10  MI0900 LC2  MI1000 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 07  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
LU1300 A10  LU1400 A10  MI1300 LC1  MI1400 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 08  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
LU1500 A10  LU1600 A10  MI1500 LC1  MI1600 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 09  PROF. ESTELLER L VICTOR A
LU0700 AE3  LU0800 AE3  JU0700 LC2  JU0800 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 10  PROF. ESTELLER L VICTOR A
LU0900 A11  LU1000 A11  JU0900 LC2  JU1000 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 11  PROF. ESTELLER L VICTOR A
LU1100 AE5  LU1200 AE5  JU1100 LC2  JU1200 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 12  PROF. DURAN M FRANCISCO J
MA0700 A10  MA0800 A10  JU0700 LC1  JU0800 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 13  PROF. DURAN M FRANCISCO J
MA0900 A10  MA1000 A10  JU0900 LC1  JU1000 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 14  PROF. DURAN M FRANCISCO J
MA1300 A10  MA1400 A10  JU1300 LC2  JU1400 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 15  PROF. MARTINEZ G PEDRO R
MA0700 A11  MA0800 A11  VI0700 LC1  VI0800 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 16  PROF. MARTINEZ G PEDRO R
MA1300 A11  MA1400 A11  JU1300 LC1  JU1400 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 17  PROF. MARTINEZ G PEDRO R
MA1500 A11  MA1600 A11  JU1500 LC1  JU1600 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 18  PROF. DE LIMA T EDUARDO L
MA0900 A11  MA1000 A11  VI0900 LC1  VI1000 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 19  PROF. DE LIMA T EDUARDO L
MA1100 A11  MA1200 A11  VI1100 LC1  VI1200 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 20  PROF. BOLIVAR P ALEJANDRO E
MA1500 A10  MA1600 A10  JU1500 LC2  JU1600 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 21  PROF. BOLIVAR P ALEJANDRO E
MI1300 A11  MI1400 A11  VI1300 LC1  VI1400 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 22  PROF. BOLIVAR P ALEJANDRO E
MI1500 A11  MI1600 A11  VI1500 LC1  VI1600 LC1

CA3B01 COMPUTACION I 23  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI0700 A11  MI0800 A11  VI0700 LC2  VI0800 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 24  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI0900 A11  MI1000 A11  VI0900 LC2  VI1000 LC2

CA3B01 COMPUTACION I 25  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI1300 AE2  MI1400 AE2  VI1300 LC2  VI1400 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 01  PROF. PACHECO S LISBETH C
LU0700 A10  LU0800 A10  MI0700 LC2  MI0800 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 02  PROF. PACHECO S LISBETH C
LU1100 A10  LU1200 A10  MI1100 LC2  MI1200 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 03  PROF. PACHECO S LISBETH C
MA1100 A10  MA1200 A10  VI1100 LC2  VI1200 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 04  PROF. BRITO H CARLOS R
LU0700 A11  LU0800 A11  MI0700 LC1  MI0800 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 05  PROF. BRITO H CARLOS R
LU1100 A11  LU1200 A11  MI1100 LC1  MI1200 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 06  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
LU0900 A10  LU1000 A10  MI0900 LC2  MI1000 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 07  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
LU1300 A10  LU1400 A10  MI1300 LC1  MI1400 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 08  PROF. MACHADO M ALEJANDRO J
LU1500 A10  LU1600 A10  MI1500 LC1  MI1600 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 09  PROF. ESTELLER L VICTOR A
LU0700 AE3  LU0800 AE3  JU0700 LC2  JU0800 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 10  PROF. ESTELLER L VICTOR A
LU0900 A11  LU1000 A11  JU0900 LC2  JU1000 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 11  PROF. ESTELLER L VICTOR A
LU1100 AE5  LU1200 AE5  JU1100 LC2  JU1200 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 12  PROF. DURAN M FRANCISCO J
MA0700 A10  MA0800 A10  JU0700 LC1  JU0800 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 13  PROF. DURAN M FRANCISCO J
MA0900 A10  MA1000 A10  JU0900 LC1  JU1000 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 14  PROF. DURAN M FRANCISCO J
MA1300 A10  MA1400 A10  JU1300 LC2  JU1400 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 15  PROF. MARTINEZ G PEDRO R
MA0700 A11  MA0800 A11  VI0700 LC1  VI0800 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 16  PROF. MARTINEZ G PEDRO R
MA1300 A11  MA1400 A11  JU1300 LC1  JU1400 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 17  PROF. MARTINEZ G PEDRO R
MA1500 A11  MA1600 A11  JU1500 LC1  JU1600 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 18  PROF. DE LIMA T EDUARDO L
MA0900 A11  MA1000 A11  VI0900 LC1  VI1000 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 19  PROF. DE LIMA T EDUARDO L
MA1100 A11  MA1200 A11  VI1100 LC1  VI1200 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 20  PROF. BOLIVAR P ALEJANDRO E
MA1500 A10  MA1600 A10  JU1500 LC2  JU1600 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 21  PROF. BOLIVAR P ALEJANDRO E
MI1300 A11  MI1400 A11  VI1300 LC1  VI1400 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 22  PROF. BOLIVAR P ALEJANDRO E
MI1500 A11  MI1600 A11  VI1500 LC1  VI1600 LC1

CA4B01 COMPUTACION I 23  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI0700 A11  MI0800 A11  VI0700 LC2  VI0800 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 24  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI0900 A11  MI1000 A11  VI0900 LC2  VI1000 LC2

CA4B01 COMPUTACION I 25  PROF. MUÑOZ P JOHN D
MI1300 AE2  MI1400 AE2  VI1300 LC2  VI1400 LC2

CA4B02 COMPUTACION II 01  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
LU0700 LC2  LU0800 LC2  MI0700 A10  MI0800 A10

CA4B02 COMPUTACION II 02  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU0900 LC2  LU1000 LC2  MI0900 A10  MI1000 A10

CA4B02 COMPUTACION II 03  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
LU1100 LC2  LU1200 LC2  MI1100 A10  MI1200 A10

CA4B02 COMPUTACION II 04  PROF. ROJAS R GUSTAVO A
LU1100 LC1  LU1200 LC1  MI1100 A11  MI1200 A11

CA4B02 COMPUTACION II 05  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU1300 LC2  LU1400 LC2  MI1300 A10  MI1400 A10

CA4B02 COMPUTACION II 06  PROF. ROJAS R GUSTAVO A
LU1300 LC1  LU1400 LC1  MI1300 AF1  MI1400 AF1

CA4B02 COMPUTACION II 07  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU1500 LC2  LU1600 LC2  MI1500 A10  MI1600 A10

CA4B02 COMPUTACION II 08  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA0700 LC2  MA0800 LC2  JU0700 A10  JU0800 A10

CA4B02 COMPUTACION II 09  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
MA0700 LC1  MA0800 LC1  JU0700 A11  JU0800 A11

CA4B02 COMPUTACION II 10  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA0900 LC2  MA1000 LC2  JU0900 A10  JU1000 A10

CA4B02 COMPUTACION II 11  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MA0900 LC1  MA1000 LC1  VI0900 A10  VI1000 A10

CA4B02 COMPUTACION II 12  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA1100 LC2  MA1200 LC2  JU1100 A10  JU1200 A10

CA4B02 COMPUTACION II 13  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MA1100 LC1  MA1200 LC1  VI1100 A10  VI1200 A10

CA5B02 COMPUTACION II 01  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
LU0700 LC2  LU0800 LC2  MI0700 A10  MI0800 A10

CA5B02 COMPUTACION II 02  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU0900 LC2  LU1000 LC2  MI0900 A10  MI1000 A10

CA5B02 COMPUTACION II 03  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
LU1100 LC2  LU1200 LC2  MI1100 A10  MI1200 A10

CA5B02 COMPUTACION II 04  PROF. ROJAS R GUSTAVO A
LU1100 LC1  LU1200 LC1  MI1100 A11  MI1200 A11

CA5B02 COMPUTACION II 05  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU1300 LC2  LU1400 LC2  MI1300 A10  MI1400 A10

CA5B02 COMPUTACION II 06  PROF. ROJAS R GUSTAVO A
LU1300 LC1  LU1400 LC1  MI1300 AF1  MI1400 AF1

CA5B02 COMPUTACION II 07  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU1500 LC2  LU1600 LC2  MI1500 A10  MI1600 A10

CA5B02 COMPUTACION II 08  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA0700 LC2  MA0800 LC2  JU0700 A10  JU0800 A10

CA5B02 COMPUTACION II 09  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
MA0700 LC1  MA0800 LC1  JU0700 A11  JU0800 A11

CA5B02 COMPUTACION II 10  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA0900 LC2  MA1000 LC2  JU0900 A10  JU1000 A10

CA5B02 COMPUTACION II 11  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MA0900 LC1  MA1000 LC1  VI0900 A10  VI1000 A10

CA5B02 COMPUTACION II 12  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA1100 LC2  MA1200 LC2  JU1100 A10  JU1200 A10

CA5B02 COMPUTACION II 13  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MA1100 LC1  MA1200 LC1  VI1100 A10  VI1200 A10

CA7B03 COMPUTACION AVANZADA 01  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0900 LC1  LU1000 LC1  MI0900 LC1  MI1000 LC1

CA8B03 COMPUTACION AVANZADA 01  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0900 LC1  LU1000 LC1  MI0900 LC1  MI1000 LC1

CA9B02 COMPUTACION II 01  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
LU0700 LC2  LU0800 LC2  MI0700 A10  MI0800 A10

CA9B02 COMPUTACION II 02  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU0900 LC2  LU1000 LC2  MI0900 A10  MI1000 A10

CA9B02 COMPUTACION II 03  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
LU1100 LC2  LU1200 LC2  MI1100 A10  MI1200 A10

CA9B02 COMPUTACION II 04  PROF. ROJAS R GUSTAVO A
LU1100 LC1  LU1200 LC1  MI1100 A11  MI1200 A11

CA9B02 COMPUTACION II 05  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU1300 LC2  LU1400 LC2  MI1300 A10  MI1400 A10

CA9B02 COMPUTACION II 06  PROF. ROJAS R GUSTAVO A
LU1300 LC1  LU1400 LC1  MI1300 AF1  MI1400 AF1

CA9B02 COMPUTACION II 07  PROF. HERNANDEZ HUGO
LU1500 LC2  LU1600 LC2  MI1500 A10  MI1600 A10

CA9B02 COMPUTACION II 08  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA0700 LC2  MA0800 LC2  JU0700 A10  JU0800 A10

CA9B02 COMPUTACION II 09  PROF. RIVOLTA H ADRIANA A
MA0700 LC1  MA0800 LC1  JU0700 A11  JU0800 A11

CA9B02 COMPUTACION II 10  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA0900 LC2  MA1000 LC2  JU0900 A10  JU1000 A10

CA9B02 COMPUTACION II 11  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MA0900 LC1  MA1000 LC1  VI0900 A10  VI1000 A10

CA9B02 COMPUTACION II 12  PROF. QUINTERO H DIANA C
MA1100 LC2  MA1200 LC2  JU1100 A10  JU1200 A10

CA9B02 COMPUTACION II 13  PROF. ALMARZA M ANGEL D
MA1100 LC1  MA1200 LC1  VI1100 A10  VI1200 A10

CA9B03 COMPUTACION AVANZADA 01  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0900 LC1  LU1000 LC1  MI0900 LC1  MI1000 LC1

CA9T03 ALGORITMOS Y PROGRAMACION AVANZADA 01  PROF. ALMARZA M ANGEL D
LU0900 LC1  LU1000 LC1  MI0900 LC1  MI1000 LC1

CM4E01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 41  PROF. NIETO C JOSE M
LU0900 SLM  LU1000 SLM  JU0900 SLM  JU1000 SLM  VI1100 A308

CM4E01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 42  PROF. NIETO C JOSE M
LU1100 SLM  LU1200 SLM  JU1100 SLM  JU1200 SLM  VI1200 A308

CM4E01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 43  PROF. CASTILLO B ARTURO J
MA1300 SLM  MA1400 SLM  MI1300 SLM  MI1400 SLM  VI1300 A308

CM4E01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 44  PROF. CASTILLO B ARTURO J
MA1500 SLM  MA1600 SLM  MI1500 SLM  MI1600 SLM  VI1400 A308

CM4T01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 71  PROF. NIETO C JOSE M
LU0900 SLM  LU1000 SLM  JU0900 SLM  JU1000 SLM  VI1100 A308

CM4T01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 72  PROF. NIETO C JOSE M
LU1100 SLM  LU1200 SLM  JU1100 SLM  JU1200 SLM  VI1200 A308

CM4T01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 73  PROF. CASTILLO B ARTURO J
MA1300 SLM  MA1400 SLM  MI1300 SLM  MI1400 SLM  VI1300 A308

CM4T01 CIRCUITOS ELECTRICOS I 74  PROF. CASTILLO B ARTURO J
MA1500 SLM  MA1600 SLM  MI1500 SLM  MI1600 SLM  VI1400 A308

CM5E02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 41  PROF. JIMENEZ CARLOS J
LU0700 SLM  LU0800 SLM  MI0700 SLM  MI0800 SLM  VI0800 SLM

CM5E02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 42  PROF. RAMOS F ELIESER J
MA0700 SLM  MA0800 SLM  MI1100 A308  JU0700 SLM  JU0800 SLM

CM5E02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 43  PROF. RAMOS F ELIESER J
MA1500 SIE2  MA1600 SIE2  MI1200 A308  JU1500 A7E  JU1600 A7E

CM5E03 MEDICIONES ELECTRICAS 41  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU0900 SIE4  LU1000 SIE4  MA1100 SLM

CM5E03 MEDICIONES ELECTRICAS 42  PROF. STEBLINA G CHARLES
MA1300 SIE4  MI1500 SIE4  MI1600 SIE4

CM5E03 MEDICIONES ELECTRICAS 43  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
MI1600 SIE6  VI1500 SLM  VI1600 SLM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 01  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU0700 LCM  LU0800 LCM  MA0700 LCM  MA0800 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 02  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU1100 LCM  LU1200 LCM  MA0900 LCM  MA1000 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 03  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
LU1300 LCM  LU1400 LCM  JU1300 LCM  JU1400 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 04  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
LU1500 LCM  LU1600 LCM  JU1500 LCM  JU1600 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 05  PROF. STEBLINA G CHARLES
MA1400 LCM  MA1500 LCM  MA1600 LCM  MA1700 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 06  PROF. RAMOS F ELIESER J
MI0700 LCM  MI0800 LCM  MI0900 LCM  MI1000 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 07  PROF. MARIN A ELYMAR D
MI1300 LCM  MI1400 LCM  MI1500 LCM  MI1600 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 08  PROF. VARGAS P JOSE A
JU0700 LCM  JU0800 LCM  JU0900 LCM  JU1000 LCM

CM5E04 LAB. DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 09  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
VI0700 LCM  VI0800 LCM  VI0900 LCM  VI1000 LCM

CM5T02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 71  PROF. JIMENEZ CARLOS J
LU0700 SLM  LU0800 SLM  MI0700 SLM  MI0800 SLM  VI0800 SLM

CM5T02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 72  PROF. RAMOS F ELIESER J
MA0700 SLM  MA0800 SLM  MI1100 A308  JU0700 SLM  JU0800 SLM

CM5T02 CIRCUITOS ELECTRICOS II 73  PROF. RAMOS F ELIESER J
MA1500 SIE2  MA1600 SIE2  MI1200 A308  JU1500 A7E  JU1600 A7E

CM5T03 MEDICIONES ELECTRICAS 71  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU0900 SIE4  LU1000 SIE4  MA1100 SLM

CM5T03 MEDICIONES ELECTRICAS 72  PROF. STEBLINA G CHARLES
MA1300 SIE4  MI1500 SIE4  MI1600 SIE4

CM5T03 MEDICIONES ELECTRICAS 73  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
MI1600 SIE6  VI1500 SLM  VI1600 SLM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 01  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU0700 LCM  LU0800 LCM  MA0700 LCM  MA0800 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 02  PROF. UBIEDA B GUILLERMO
LU1100 LCM  LU1200 LCM  MA0900 LCM  MA1000 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 03  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
LU1300 LCM  LU1400 LCM  JU1300 LCM  JU1400 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 04  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
LU1500 LCM  LU1600 LCM  JU1500 LCM  JU1600 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 05  PROF. STEBLINA G CHARLES
MA1400 LCM  MA1500 LCM  MA1600 LCM  MA1700 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 06  PROF. RAMOS F ELIESER J
MI0700 LCM  MI0800 LCM  MI0900 LCM  MI1000 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 07  PROF. MARIN A ELYMAR D
MI1300 LCM  MI1400 LCM  MI1500 LCM  MI1600 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 08  PROF. VARGAS P JOSE A
JU0700 LCM  JU0800 LCM  JU0900 LCM  JU1000 LCM

CM5T03L MEDICIONES ELECTRICAS 09  PROF. BENCOMO E SOLIBELLA R
VI0700 LCM  VI0800 LCM  VI0900 LCM  VI1000 LCM

CO6B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 07  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 01  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 02  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 03  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 04  

CO8B01 PROYECTO SERVICIO COMUNITARIO 06  

DA0M12 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 51  PROF. MONTERO P FERNANDO
LU0700 SPG  LU0800 SPG  MI0700 SPG  MI0800 SPG  MI0900 SPG

DA0M12 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 52  PROF. OSTO G JOSE R
LU0900 SPG  LU1000 SPG  MA0700 SPG  MA0800 SPG  MA0900 SPG

DA0M22 TOPICOS ESPECIALES I 51  PROF. RUIZ M GALO E
MA1400 SPG  MA1500 SPG  MA1600 SPG  SA0800 A4M  SA0900 A4M

DA4M01 DIBUJO MECANICO 51  PROF. ARRUTI R JAVIER
MI1000 SPM  MI1100 SPM  MI1200 SPM

DA4M01 DIBUJO MECANICO 52  PROF. ARRUTI R JAVIER
MI1300 SPM  MI1400 SPM  MI1500 SPM

DA4M01 DIBUJO MECANICO 53  PROF. GAMEZ A BRIZEIDA N
MI0700 SPM  MI0800 SPM  MI0900 SPM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 01  PROF. ARRUTI R JAVIER
LU1000 LDM  LU1100 LDM  LU1200 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 02  PROF. ARRUTI R JAVIER
VI1000 LDM  VI1100 LDM  VI1200 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 03  PROF. GAMEZ A BRIZEIDA N
LU0700 LDM  LU0800 LDM  LU0900 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 04  PROF. GAMEZ A BRIZEIDA N
LU1300 LDM  LU1400 LDM  LU1500 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 05  PROF. GAMEZ A BRIZEIDA N
MI1000 LDM  MI1100 LDM  MI1200 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 06  PROF. SANCHEZ Q RAMON A
MA1300 LDM  MA1400 LDM  MA1500 LDM

DA4M01L DIBUJO MECANICO 07  PROF. SANCHEZ Q RAMON A
VI1300 LDM  VI1400 LDM  VI1500 LDM

DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 51  PROF. ASFUR I BASSAM
MI1100 A4M  MI1200 A4M  MI1300 A4M  MI1400 LDM  MI1500 LDM  MI1600 LDM

DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 52  PROF. ASFUR I BASSAM
MI1100 A4M  MI1200 A4M  MI1300 A4M  JU1100 LDM  JU1200 LDM  JU1300 LDM

DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 53  PROF. ASFUR I BASSAM
MI1100 A4M  MI1200 A4M  MI1300 A4M  JU1400 LDM  JU1500 LDM  JU1600 LDM

DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 54  PROF. OJEDA P DAVID A
MA0700 LDM  MA0800 LDM  MA0900 LDM  VI1200 SPM  VI1300 SPM  VI1400 SPM

DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 55  PROF. OJEDA P DAVID A
MA1000 LDM  MA1100 LDM  MA1200 LDM  VI1200 SPM  VI1300 SPM  VI1400 SPM

DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 56  PROF. MATERANO D MARISELA D
LU0700 A3M  LU0800 A3M  LU0900 A3M  MI0700 LDM  MI0800 LDM  MI0900 LDM

DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 57  PROF. MATERANO D MARISELA D
LU0700 A3M  LU0800 A3M  LU0900 A3M  JU0700 LDM  JU0800 LDM  JU0900 LDM

DA4M02 COMPUTACION PARA INGENIEROS 58  PROF. MATERANO D MARISELA D
LU0700 A3M  LU0800 A3M  LU0900 A3M  VI0700 LDM  VI0800 LDM  VI0900 LDM

DA5M03 MECANISMOS 51  PROF. OJEDA P DAVID A
MA0700 SPM  MA0800 SPM  VI0700 SPM  VI0800 SPM

DA5M03 MECANISMOS 52  PROF. OJEDA P DAVID A
MA1500 SPM  MA1600 SPM  VI1500 SPM  VI1600 SPM

DA6M04 PROYECTOS I 51  PROF. OSTO G JOSE R  (CERRADA)
MA1100  MA1200


DA6M04 PROYECTOS I 52  PROF. ROMERO C JORGE E
MI1100 SPG  MI1200 SPG

DA6M04 PROYECTOS I 53  PROF. SANCHEZ Q RAMON A  (CERRADA)
MA1500  MA1600


DA6M04 PROYECTOS I 54  PROF. OSTO G JOSE R  (NUEVA)
MA1100 SPG  MA1200 SPG


DA6M05 ELEMENTOS DE MAQUINAS I 51  PROF. SANCHEZ Q RAMON A
MA0900 SPM  MA1000 SPM  JU0900 SPM  JU1000 SPM

DA6M05 ELEMENTOS DE MAQUINAS I 52  PROF. SANCHEZ Q RAMON A  (CERRADA)
MA1300  MA1400  JU1300  JU1400


DA7M06 PROYECTOS II 51  PROF. ROMERO C JORGE E
LU1100 SPG  LU1200 SPG

DA7M06 PROYECTOS II 52  PROF. GOMEZ G LUIS M  (CERRADA)
MI1500  MI1600


DA7M06 PROYECTOS II 53  PROF. GOMEZ G LUIS M  (CERRADA)
JU1500  JU1600


DA7M06 PROYECTOS II 54  PROF. GOMEZ G LUIS M  (NUEVA)
MA1700 ANM  MA1800 ANM


DA7M06 PROYECTOS II 55  PROF. GOMEZ G LUIS M  (CERRADA)
JU1700  JU1800


DA7M07 ELEMENTOS DE MAQUINAS II 51  PROF. CARRERA A VICTOR M
LU0900 SPM  LU1000 SPM  LU1100 SPM  LU1200 SPM

DA7M07 ELEMENTOS DE MAQUINAS II 52  PROF. OSTO G JOSE R
LU1200 A3M  LU1300 A3M  LU1400 A3M  SA0700 A3M

DA7M07 ELEMENTOS DE MAQUINAS II 53  PROF. ROMERO C JORGE E
MA1100 SPM  MA1200 SPM  JU1100 SPM  JU1200 SPM

DA7M08 PRINCIPIOS DE CONTROLES 51  PROF. MENDEZ M PEDRO J
SA0800 ASM  SA0900 ASM  SA1000 ASM

DA7M08 PRINCIPIOS DE CONTROLES 52  PROF. MENDEZ M PEDRO J
SA1100 ASM  SA1200 ASM  SA1300 ASM

DA7M08 PRINCIPIOS DE CONTROLES 53  PROF. APONTE Z JUAN J  (CERRADA)
SA0900  SA1000  SA1100


DA7M08 PRINCIPIOS DE CONTROLES 54  PROF. APONTE Z JUAN J  (NUEVA)
VI0900 A102  VI1000 A102  VI1100 A102


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 51  PROF. GONZALEZ G NAPOLEON
LU1300 LCAU  LU1400 LCAU  MA1300 A3M  MA1400 A3M

DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 52  PROF. GONZALEZ G NAPOLEON  (NUEVA)
LU1500 LCAU  LU1600 LCAU  MA1300 A3M  MA1400 A3M


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 53  PROF. ALBORNOZ A ANGEL L  (CERRADA)
MI1300  MI1400  VI1300  VI1400


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 54  PROF. ALBORNOZ A ANGEL L  (CERRADA)
MI1300  MI1400  VI1500  VI1600


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 55  PROF. ALBORNOZ A ANGEL L  (CERRADA)
MI1300  MI1400  SA0900  SA1000


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 56  PROF. ALBORNOZ A ANGEL L  (CERRADA)
MI1300  MI1400  SA1100  SA1200


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 57  PROF. ALBORNOZ A ANGEL L  (NUEVA)
MI1700 SPM  MI1800 SPM  JU1700 LCAU  JU1800 LCAU


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 58  PROF. ALBORNOZ A ANGEL L  (NUEVA)
MI1700 SPM  MI1800 SPM  VI1700 LCAU  VI1800 LCAU


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 59  PROF. ALBORNOZ A ANGEL L  (NUEVA)
MI1700 SPM  MI1800 SPM  SA0900 LCAU  SA1000 LCAU


DA8M09 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 60  PROF. ALBORNOZ A ANGEL L  (NUEVA)
MI1700 SPM  MI1800 SPM  SA1100 LCAU  SA1200 LCAU


DA8M09L INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 07  PROF. NO ASIGNADO  (NUEVA)
JU1700 LCAU  JU1800 LCAU


DA8M09L INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 08  PROF. NO ASIGNADO  (NUEVA)
VI1700 LCAU  VI1800 LCAU


DA8M10 PROYECTOS III 51  PROF. ROMERO C JORGE E
LU0700 ASM  LU0800 ASM

DA8M10 PROYECTOS III 52  PROF. CARRERA A VICTOR M
LU1500 SPG  LU1600 SPG

DA9M11 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 51  PROF. PICON T CESAR E
SA0700 SPM  SA0800 SPM  SA0900 SPM

DA9M11 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 52  PROF. AREVALO CH ARMANDO
SA0900 SPG  SA1000 SPG  SA1100 SPG

DA9M11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 01  PROF. PICON T CESAR E
VI0700 LCAU  VI0800 LCAU

DA9M11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 02  PROF. AREVALO CH ARMANDO
SA0700 LCAU  SA0800 LCAU

DE1B01 DEPORTE 01  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
LU1500 DEP1  LU1600 DEP1

DE1B01 DEPORTE 02  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA0700 DEP1  MA0800 DEP1

DE1B01 DEPORTE 03  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA0900 DEP1  MA1000 DEP1

DE1B01 DEPORTE 04  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA1100 DEP1  MA1200 DEP1

DE1B01 DEPORTE 05  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA1300 DEP1  MA1400 DEP1

DE1B01 DEPORTE 06  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA1500 DEP1  MA1600 DEP1

DE1B01 DEPORTE 07  PROF. VALOR R JOSE G
MI1500 DEP2  MI1600 DEP2

DE1B01 DEPORTE 08  PROF. VALOR R JOSE G
JU1500 DEP2  JU1600 DEP2

DE1B01 DEPORTE 09  PROF. VALOR R JOSE G
VI1500 DEP2  VI1600 DEP2

DE1B01 DEPORTE 10  PROF. VALOR R JOSE G
SA0700 DEP2  SA0800 DEP2

DE1B01 DEPORTE 11  PROF. VALOR R JOSE G
SA0900 DEP2  SA1000 DEP2

DE1B01 DEPORTE 12  PROF. VALOR R JOSE G
SA1100 DEP2  SA1200 DEP2

DE2B01 DEPORTE 01  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
LU1500 DEP1  LU1600 DEP1

DE2B01 DEPORTE 02  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA0700 DEP1  MA0800 DEP1

DE2B01 DEPORTE 03  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA0900 DEP1  MA1000 DEP1

DE2B01 DEPORTE 04  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA1100 DEP1  MA1200 DEP1

DE2B01 DEPORTE 05  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA1300 DEP1  MA1400 DEP1

DE2B01 DEPORTE 06  PROF. AGUILAR Q YRAIMA J
MA1500 DEP1  MA1600 DEP1

DE2B01 DEPORTE 07  PROF. VALOR R JOSE G
MI1500 DEP2  MI1600 DEP2

DE2B01 DEPORTE 08  PROF. VALOR R JOSE G
JU1500 DEP2  JU1600 DEP2

DE2B01 DEPORTE 09  PROF. VALOR R JOSE G
VI1500 DEP2  VI1600 DEP2

DE2B01 DEPORTE 10  PROF. VALOR R JOSE G
SA0700 DEP2  SA0800 DEP2

DE2B01 DEPORTE 11  PROF. VALOR R JOSE G
SA0900 DEP2  SA1000 DEP2

DE2B01 DEPORTE 12  PROF. VALOR R JOSE G
SA1100 DEP2  SA1200 DEP2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 01  PROF. PEÑA P CAROL L
LU0700 AE1  LU0800 AE1  VI0700 AE1  VI0800 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 02  PROF. PEÑA P CAROL L
LU0900 AE1  LU1000 AE1  VI0900 AE1  VI1000 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 03  PROF. PEÑA P CAROL L
LU1100 AE1  LU1200 AE1  VI1100 AE1  VI1200 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 04  PROF. ROMERO R LAURA Y
LU0700 AE2  LU0800 AE2  MI0700 AE2  MI0800 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 05  PROF. ROMERO R LAURA Y
LU0900 AE2  LU1000 AE2  MI0900 AE2  MI1000 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 06  PROF. ROMERO R LAURA Y
LU1100 AE2  LU1200 AE2  MI1100 AE2  MI1200 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 07  PROF. GARCIA P YANET M
LU1100 AE6  LU1200 AE6  MI1100 AE1  MI1200 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 08  PROF. GARCIA P YANET M
LU1300 AE1  LU1400 AE1  MI1300 AE1  MI1400 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 09  PROF. GARCIA P YANET M
LU1500 AE1  LU1600 AE1  MI1500 AE1  MI1600 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 10  PROF. RODULFO L DAYANA J
LU1500 A308  LU1600 A308  MI1500 A308  MI1600 A308

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 11  PROF. RODULFO L DAYANA J
LU1700 A302  LU1800 A302  MI1700 A302  MI1800 A302

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 12  PROF. RODULFO L DAYANA J
MA1500 AE1  MA1600 AE1  JU1500 AE1  JU1600 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 13  PROF. BOLIVAR M GLORIA M
LU1500 AE2  LU1600 AE2  MI1500 AE2  MI1600 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 14  PROF. BOLIVAR M GLORIA M
MA0900 AE2  MA1000 AE2  JU0900 AE2  JU1000 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 15  PROF. BOLIVAR M GLORIA M
MA1100 AE2  MA1200 AE2  JU1100 AE2  JU1200 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 16  PROF. LOPEZ MIGUEL
MA0700 AE1  MA0800 AE1  JU0700 AE1  JU0800 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 17  PROF. LOPEZ MIGUEL
MA0900 AE1  MA1000 AE1  JU0900 AE1  JU1000 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 19  PROF. SOTILLO A JOSE G  (CERRADA)
MA0700  MA0800  JU0700  JU0800


DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 20  PROF. SOTILLO A JOSE G  (CERRADA)
MA0900  MA1000  JU0900  JU1000


DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 21  PROF. LAMAS DE S DORIS
MA1100 AE1  MA1200 AE1  JU1100 AE1  JU1200 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 22  PROF. LAMAS DE S DORIS
MA1300 AE1  MA1400 AE1  JU1300 AE1  JU1400 AE1

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 23  PROF. SILVA R SULMA B
MA1300 AE2  MA1400 AE2  JU1300 AE2  JU1400 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 24  PROF. SILVA R SULMA B
MA1500 AE2  MA1600 AE2  JU1500 AE2  JU1600 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 25  PROF. GONZALEZ DULCE M
MA0700 AE2  MA0800 AE2  JU0700 AE2  JU0800 AE2

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 26  PROF. SANGUINETTI M HAZEL D
LU1700 A301  LU1800 A301  MI1700 A307  MI1800 A307

DH1B01 PROC. BASICOS DEL PENSAMIENTO 27  PROF. SANGUINETTI M HAZEL D
MA1700 A104  MA1800 A104  JU1700 A205  JU1800 A205

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 01  PROF. GONZALEZ DULCE M
LU0700 ALT  LU0800 ALT  LU0900 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 02  PROF. TALAVERA E VENEZUELA J
LU1000 ALT  LU1100 ALT  LU1200 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 03  PROF. RINCON V IVAN A
MA0700 ALT  MA0800 ALT  MA0900 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 04  PROF. RINCON V IVAN A
MA1000 ALT  MA1100 ALT  MA1200 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 05  PROF. HERRERA T JAVIER A
MA0700 AE7  MA0800 AE7  MA0900 AE7

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 06  PROF. HERRERA T JAVIER A
MA1000 AE5  MA1100 AE5  MA1200 AE5

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 07  PROF. TALAVERA E GRECIA
MA1000 AE9  MA1100 AE9  MA1200 AE9

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 08  PROF. GUILLARTE S OSCAR E
MI0700 ALT  MI0800 ALT  MI0900 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 09  PROF. GUILLARTE S OSCAR E
MI1000 ALT  MI1100 ALT  MI1200 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 10  PROF. TALAVERA E VENEZUELA J
MI1000 AE3  MI1100 AE3  MI1200 AE3

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 11  PROF. RINCON V IVAN A
JU0700 ALT  JU0800 ALT  JU0900 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 12  PROF. RINCON V IVAN A
JU1000 ALT  JU1100 ALT  JU1200 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 13  PROF. HERRERA T JAVIER A
JU0700 AE7  JU0800 AE7  JU0900 AE7

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 14  PROF. HERRERA T JAVIER A
JU1000 AE4  JU1100 AE4  JU1200 AE4

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 15  PROF. TALAVERA E GRECIA
JU1000 AE9  JU1100 AE9  JU1200 AE9

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 16  PROF. GUILLARTE S OSCAR E
VI0700 ALT  VI0800 ALT  VI0900 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 17  PROF. GUILLARTE S OSCAR E
VI1000 ALT  VI1100 ALT  VI1200 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 18  PROF. TALAVERA E VENEZUELA J
LU1300 ALT  LU1400 ALT  LU1500 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 19  PROF. TALAVERA E GRECIA
MA1300 AE9  MA1400 AE9  MA1500 AE9

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 20  PROF. TALAVERA E VENEZUELA J
MI1300 ALT  MI1400 ALT  MI1500 ALT

DH2B02 RAZ. VERBAL Y SOL DE PROBLEMAS 21  PROF. TALAVERA E GRECIA
JU1300 AE8  JU1400 AE8  JU1500 AE8

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 01  PROF. FEBRES E NATACHA C
MA1000 AE7  MA1100 AE7  MA1200 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 02  PROF. FEBRES E NATACHA C
MI1000 AE7  MI1100 AE7  MI1200 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 03  PROF. FEBRES E NATACHA C
MI1300 AE7  MI1400 AE7  MI1500 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 04  PROF. FEBRES E NATACHA C
JU1000 AE7  JU1100 AE7  JU1200 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 05  PROF. CONTRERAS A IVETTE C
LU0700 AE7  LU0800 AE7  LU0900 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 06  PROF. CONTRERAS A IVETTE C
LU1000 AE7  LU1100 AE7  LU1200 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 07  PROF. CONTRERAS A IVETTE C
LU1300 AE7  LU1400 AE7  LU1500 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 08  PROF. CONTRERAS A IVETTE C
MI0700 AE7  MI0800 AE7  MI0900 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 09  PROF. PIÑA R RODOLFO J
VI0700 AE7  VI0800 AE7  VI0900 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 10  PROF. PIÑA R RODOLFO J
VI1000 AE7  VI1100 AE7  VI1200 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 11  PROF. PIÑA R RODOLFO J
VI1300 AE7  VI1400 AE7  VI1500 AE7

DH3B03 CREATIVIDAD E INVENTIVA 12  PROF. PIÑA R RODOLFO J
VI1600 A206  VI1700 A206  VI1800 A206

DI2B01 DIBUJO I 01  PROF. NOGUERA G SERGIO J
LU0700 SD1  LU0800 SD1  JU0700 SD1  JU0800 SD1

DI2B01 DIBUJO I 02  PROF. DUARTE MANUEL
LU0700 SD3  LU0800 SD3  JU0700 SD3  JU0800 SD3

DI2B01 DIBUJO I 03  PROF. DUARTE MANUEL
LU0900 SD3  LU1000 SD3  JU0900 SD1  JU1000 SD1

DI2B01 DIBUJO I 04  PROF. HERRERA P JAVIER A
LU0900 SD1  LU1000 SD1  MI0900 SD1  MI1000 SD1

DI2B01 DIBUJO I 05  PROF. HERRERA P JAVIER A
LU1100 SD2  LU1200 SD2  MI1100 SD2  MI1200 SD2

DI2B01 DIBUJO I 06  PROF. RONDON D EDUARDO R
LU1100 SD3  LU1200 SD3  MI1100 SD3  MI1200 SD3

DI2B01 DIBUJO I 07  PROF. SEVERIAN G NEYDA M
LU1300 SD3  LU1400 SD3  MI1300 SD3  MI1400 SD3

DI2B01 DIBUJO I 08  PROF. SEVERIAN G NEYDA M
MA1300 SD1  MA1400 SD1  JU1300 SD1  JU1400 SD1

DI2B01 DIBUJO I 09  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (CERRADA)
LU0700  LU0800  MI0700  MI0800


DI2B01 DIBUJO I 10  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (CERRADA)
MA0700  MA0800  VI0700  VI0800


DI2B01 DIBUJO I 11  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (CERRADA)
MA0900  MA1000  VI0900  VI1000


DI2B01 DIBUJO I 12  PROF. VELASCO S JOSE T
MA0700 SD1  MA0800 SD1  JU0700 SD2  JU0800 SD2

DI2B01 DIBUJO I 13  PROF. VELASCO S JOSE T
MA0900 SD1  MA1000 SD1  JU0900 SD2  JU1000 SD2

DI2B01 DIBUJO I 14  PROF. VELASCO S JOSE T
MA1100 SD1  MA1200 SD1  JU1100 SD2  JU1200 SD2

DI2B01 DIBUJO I 15  PROF. ZAMORA R VICTOR L
MA0700 SD2  MA0800 SD2  VI0700 SD2  VI0800 SD2

DI2B01 DIBUJO I 16  PROF. ZAMORA R VICTOR L
MA0900 SD2  MA1000 SD2  VI0900 SD2  VI1000 SD2

DI2B01 DIBUJO I 17  PROF. ZAMORA R VICTOR L
MA1100 SD2  MA1200 SD2  VI1100 SD2  VI1200 SD2

DI2B01 DIBUJO I 18  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (CERRADA)
MA1100  MA1200  VI1100  VI1200


DI2B01 DIBUJO I 19  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (CERRADA)
MA1300  MA1400  VI1300  VI1400


DI2B01 DIBUJO I 20  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (CERRADA)
MA1500  MA1600  VI1500  VI1600


DI2B01 DIBUJO I 21  PROF. CORALES H CARLOS J
MI0900 SD3  MI1000 SD3  VI0900 SD1  VI1000 SD1

DI2B01 DIBUJO I 22  PROF. CORALES H CARLOS J
MA1500 SD2  MA1600 SD2  JU1500 SD2  JU1600 SD2

DI2B01 DIBUJO I 23  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (NUEVA)
LU0700 SD2  LU0800 SD2  VI0700 SD3  VI0800 SD3


DI2B01 DIBUJO I 24  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (NUEVA)
LU1300 SD2  LU1400 SD2  MI1300 SD2  MI1400 SD2


DI2B01 DIBUJO I 25  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (NUEVA)
LU1500 SD2  LU1600 SD2  MI1500 SD2  MI1600 SD2


DI2B01 DIBUJO I 26  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (NUEVA)
MA0900 SD3  MA1000 SD3  JU0900 SD3  JU1000 SD3


DI2B01 DIBUJO I 27  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (NUEVA)
MA1300 SD3  MA1400 SD3  JU1300 SD3  JU1400 SD3


DI2B01 DIBUJO I 28  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (NUEVA)
MA1100 SD3  MA1200 SD3  JU1100 SD3  JU1200 SD3


DI3B01 DIBUJO I 01  PROF. NOGUERA G SERGIO J
LU0700 SD1  LU0800 SD1  JU0700 SD1  JU0800 SD1

DI3B01 DIBUJO I 02  PROF. DUARTE MANUEL
LU0700 SD3  LU0800 SD3  JU0700 SD3  JU0800 SD3

DI3B01 DIBUJO I 03  PROF. DUARTE MANUEL
LU0900 SD3  LU1000 SD3  JU0900 SD1  JU1000 SD1

DI3B01 DIBUJO I 04  PROF. HERRERA P JAVIER A
LU0900 SD1  LU1000 SD1  MI0900 SD1  MI1000 SD1

DI3B01 DIBUJO I 05  PROF. HERRERA P JAVIER A
LU1100 SD2  LU1200 SD2  MI1100 SD2  MI1200 SD2

DI3B01 DIBUJO I 06  PROF. RONDON D EDUARDO R
LU1100 SD3  LU1200 SD3  MI1100 SD3  MI1200 SD3

DI3B01 DIBUJO I 07  PROF. SEVERIAN G NEYDA M
LU1300 SD3  LU1400 SD3  MI1300 SD3  MI1400 SD3

DI3B01 DIBUJO I 08  PROF. SEVERIAN G NEYDA M
MA1300 SD1  MA1400 SD1  JU1300 SD1  JU1400 SD1

DI3B01 DIBUJO I 09  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (CERRADA)
LU0700  LU0800  MI0700  MI0800


DI3B01 DIBUJO I 10  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (CERRADA)
MA0700  MA0800  VI0700  VI0800


DI3B01 DIBUJO I 11  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (CERRADA)
MA0900  MA1000  VI0900  VI1000


DI3B01 DIBUJO I 12  PROF. VELASCO S JOSE T
MA0700 SD1  MA0800 SD1  JU0700 SD2  JU0800 SD2

DI3B01 DIBUJO I 13  PROF. VELASCO S JOSE T
MA0900 SD1  MA1000 SD1  JU0900 SD2  JU1000 SD2

DI3B01 DIBUJO I 14  PROF. VELASCO S JOSE T
MA1100 SD1  MA1200 SD1  JU1100 SD2  JU1200 SD2

DI3B01 DIBUJO I 15  PROF. ZAMORA R VICTOR L
MA0700 SD2  MA0800 SD2  VI0700 SD2  VI0800 SD2

DI3B01 DIBUJO I 16  PROF. ZAMORA R VICTOR L
MA0900 SD2  MA1000 SD2  VI0900 SD2  VI1000 SD2

DI3B01 DIBUJO I 17  PROF. ZAMORA R VICTOR L
MA1100 SD2  MA1200 SD2  VI1100 SD2  VI1200 SD2

DI3B01 DIBUJO I 18  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (CERRADA)
MA1100  MA1200  VI1100  VI1200


DI3B01 DIBUJO I 19  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (CERRADA)
MA1300  MA1400  VI1300  VI1400


DI3B01 DIBUJO I 20  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (CERRADA)
MA1500  MA1600  VI1500  VI1600


DI3B01 DIBUJO I 21  PROF. CORALES H CARLOS J
MI0900 SD3  MI1000 SD3  VI0900 SD1  VI1000 SD1

DI3B01 DIBUJO I 22  PROF. CORALES H CARLOS J
MA1500 SD2  MA1600 SD2  JU1500 SD2  JU1600 SD2

DI3B01 DIBUJO I 23  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (NUEVA)
LU0700 SD2  LU0800 SD2  VI0700 SD3  VI0800 SD3


DI3B01 DIBUJO I 24  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (NUEVA)
LU1300 SD2  LU1400 SD2  MI1300 SD2  MI1400 SD2


DI3B01 DIBUJO I 25  PROF. CAMPOS Z CESAR A  (NUEVA)
LU1500 SD2  LU1600 SD2  MI1500 SD2  MI1600 SD2


DI3B01 DIBUJO I 26  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (NUEVA)
MA0900 SD3  MA1000 SD3  JU0900 SD3  JU1000 SD3


DI3B01 DIBUJO I 27  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (NUEVA)
MA1300 SD3  MA1400 SD3  JU1300 SD3  JU1400 SD3


DI3B01 DIBUJO I 28  PROF. MARVAL S JEANNETTE C  (NUEVA)
MA1100 SD3  MA1200 SD3  JU1100 SD3  JU1200 SD3


DI4B02 DIBUJO II 01  PROF. NOGUERA G SERGIO J
MI0700 SD1  MI0800 SD1  VI0700 SD1  VI0800 SD1

DI4B02 DIBUJO II 02  PROF. DUARTE MANUEL
LU1100 SD1  LU1200 SD1  JU1100 SD1  JU1200 SD1

DI4B02 DIBUJO II 03  PROF. HURTADO H LIN GUADALUPE
LU0900 SD2  LU1000 SD2  MI0900 SD2  MI1000 SD2

DI4B02 DIBUJO II 04  PROF. CORALES H CARLOS J
MA1300 SD2  MA1400 SD2  JU1300 SD2  JU1400 SD2

DQ5Q01 QUIMICA ANALITICA 61  PROF. KURZ DE W LILIANA M
LU0900 A202  LU1000 A202  MI0900 A202

DQ5Q01 QUIMICA ANALITICA 62  PROF. DE SOUSA D S CRISTINA J
MA0900 A202  MA1000 A202  JU0900 A202

DQ5Q01 QUIMICA ANALITICA 63  PROF. MARTINEZ S OLGA DE LA T
LU1300 A202  LU1400 A202  MI1300 A202

DQ5Q01 QUIMICA ANALITICA 64  PROF. MARTINEZ S OLGA DE LA T
LU1300 A203  LU1400 A203  MI1300 A203

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 61  PROF. DE SOUSA D S CRISTINA J
MA1100 LQA  MA1200 LQA  MA1300 LQA  MA1400 LQA

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 62  PROF. KURZ DE W LILIANA M
MI1000 LQA  MI1100 LQA  MI1200 LQA  MI1300 LQA

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 63  PROF. DE SOUSA D S CRISTINA J
JU1100 LQA  JU1200 LQA  JU1300 LQA  JU1400 LQA

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 64  PROF. KURZ DE W LILIANA M
VI0700 LQA  VI0800 LQA  VI0900 LQA  VI1000 LQA

DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 65  PROF. LOPEZ ZULMY  (NUEVA)
LU0700 LQA  LU0800 LQA  LU0900 LQA  LU1000 LQA


DQ6Q02 LAB. QUIMICA ANALITICA 66  PROF. LOPEZ ZULMY  (NUEVA)
JU0700 LQA  JU0800 LQA  JU0900 LQA  JU1000 LQA


DQ6Q03 FISICOQUIMICA 61  PROF. COLMENARES M MARIA C
LU0900 A105  LU1000 A105  MI0900 A201  MI1000 A201

DQ6Q03 FISICOQUIMICA 62  PROF. COLMENARES M MARIA C
LU0700 A203  LU0800 A203  MI0700 A201  MI0800 A201

DQ6Q03 FISICOQUIMICA 63  PROF. SIERRA F ADRIAN D
MA0900 A201  MA1000 A201  JU0900 A201  JU1000 A201

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 61  PROF. MALLIA M AUXILIA D
LU0700 LFQ  LU0800 LFQ  LU0900 LFQ  LU1000 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 62  PROF. MALLIA M AUXILIA D
LU1100 LFQ  LU1200 LFQ  LU1300 LFQ  LU1400 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 63  PROF. COLMENARES M MARIA C
MA0700 LFQ  MA0800 LFQ  MA0900 LFQ  MA1000 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 64  PROF. FINOL V JEANET C
MA1300 LFQ  MA1400 LFQ  MA1500 LFQ  MA1600 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 65  PROF. MALLIA M AUXILIA D
MI1100 LFQ  MI1200 LFQ  MI1300 LFQ  MI1400 LFQ

DQ7Q04 LAB. FISICO-QUIMICA 66  PROF. SIERRA F ADRIAN D
VI0700 LFQ  VI0800 LFQ  VI0900 LFQ  VI1000 LFQ

DQ7Q05 QUIMICA ORGANICA I 61  PROF. JIMENEZ T LISSETTE N
LU0900 A206  LU1000 A206  MI0900 A206  MI1000 A206

DQ7Q05 QUIMICA ORGANICA I 62  PROF. ESCOBAR M JESUS M
MA1100 A206  MA1200 A206  JU1100 A206  JU1200 A206

DQ7Q12 PRINCIPIOS DE BIOTECNOLOGIA 61  PROF. ALVARADO A CARLOS L
LU0800 A204  LU0900 A204  LU1000 A204

DQ8Q07 QUIMICA ORGANICA II 61  PROF. ALTOMARE VANESSA
MA1000 A204  MA1100 A204  MA1200 A204

DQ8Q07 QUIMICA ORGANICA II 62  PROF. ALVARADO A CARLOS L
MA1400 A206  MA1500 A206  MA1600 A206

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 01  PROF. ESCOBAR M JESUS M
MI0700 LQO  MI0800 LQO  MI0900 LQO  MI1000 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 02  PROF. ESCOBAR M JESUS M
MI1300 LQO  MI1400 LQO  MI1500 LQO  MI1600 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 03  PROF. ALVARADO A CARLOS L
MA0700 LQO  MA0800 LQO  MA0900 LQO  MA1000 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 04  PROF. JIMENEZ T LISSETTE N
MA1300 LQO  MA1400 LQO  MA1500 LQO  MA1600 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 05  PROF. ALTOMARE VANESSA
JU0700 LQO  JU0800 LQO  JU0900 LQO  JU1000 LQO

DQ8Q07L QUIMICA ORGANICA II 06  PROF. ALTOMARE VANESSA
JU1300 LQO  JU1400 LQO  JU1500 LQO  JU1600 LQO

DQ9Q10 INGENIERIA DE ALIMENTOS I 61  PROF. ROMERO L CARLOS E
LU1300 A204  LU1400 A204  LU1500 A204

DQ9Q10 INGENIERIA DE ALIMENTOS I 62  PROF. MARTINEZ S OLGA DE LA T  (NUEVA)
MA1300 A201  MA1400 A201  MA1500 A201


DQ9Q11 CATALISIS 61  PROF. ROMERO L CARLOS E
MA1300 A202  MA1400 A202  MA1500 A202

EC0E18 INGENIERIA COMUNICACIONES II 41  PROF. GUERRERO M JOSE H
VI0700 SIE5  VI0800 SIE5  VI0900 SIE5  VI1000 SIE5

EC0E20 TRANSMISION DE DATOS 41  PROF. PINTO G ALEJANDRO J
SA0800 SLM  SA0900 SLM  SA1000 SLM  SA1100 SLM

EC0E22 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 41  PROF. OSMAN C AHMAD
LU1100 SIE4  LU1200 SIE4  MI1100 SIE4  MI1200 SIE4

EC0E22L PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 01  PROF. OSMAN C AHMAD
MA1100 A304  MA1200 A304

EC0E23 ELECTRONICA V 41  PROF. SEIJAS F CESAR O  (CERRADA)
LU0700  LU0800  MI0700  MI0800  VI0700  VI0800


EC5E01 ELECTRONICA I 41  PROF. SIMANCA O MARI L
LU1100 SIE2  LU1200 SIE2  JU1100 A8I  JU1200 A8I

EC5E01 ELECTRONICA I 42  PROF. MILLAN M ANTONIO J
LU1300 SIE2  LU1400 SIE2  JU1300 SIE2  JU1400 SIE2

EC5E02 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 41  PROF. RUIZ P CESAR C
JU0900 SIE2  JU1000 SIE2  VI0900 SLM  VI1000 SLM

EC5E02 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 42  PROF. KUDINOW N CARLOS E  (CERRADA)
MA0700  MA0800  MA1500  MA1600  JU0700  JU0800  VI1500  VI1600


EC5E02 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 43  PROF. KUDINOW N CARLOS E  (CERRADA)
MA0700  MA0800  MA1100  MA1200  JU0700  JU0800  JU1100  JU1200


EC5E02 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 44  PROF. KUDINOW N CARLOS E  (NUEVA)
MA0700 SIE2  MA0800 SIE2  JU0700 A205  JU0800 A205


EC5E02 TEORIA ELECTROMAGNETICA I 45  PROF. KUDINOW N CARLOS E  (NUEVA)
MA1100 SIE6  MA1200 SIE6  JU1100 A11  JU1200 A11


EC5T01 ELECTRONICA I 71  PROF. SIMANCA O MARI L
LU1100 SIE2  LU1200 SIE2  JU1100 A8I  JU1200 A8I

EC5T01 ELECTRONICA I 72  PROF. MILLAN M ANTONIO J
LU1300 SIE2  LU1400 SIE2  JU1300 SIE2  JU1400 SIE2

EC6E03 ELECTRONICA II 41  PROF. SIMANCA O MARI L
MA0900 SIE2  MA1000 SIE2  VI0900 SIE2  VI1000 SIE2

EC6E03 ELECTRONICA II 42  PROF. PEREZ M EGILDA M
LU1300 SIE1  LU1400 SIE1  MI1300 SIE1  MI1400 SIE1

EC6E03L ELECTRONICA II 01  PROF. PEREZ M EGILDA M
LU0900 LE2  LU1000 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 02  PROF. PEREZ M EGILDA M
LU1100 LE2  LU1200 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 03  PROF. SIMANCA O MARI L
MA1100 LE2  MA1200 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 04  PROF. PEREZ M EGILDA M
MI0900 LE2  MI1000 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 05  PROF. PEREZ M EGILDA M
MI1100 LE2  MI1200 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 06  PROF. FRASSATO V LUIGI
JU0900 LE2  JU1000 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 07  PROF. FRASSATO V LUIGI  (CERRADA)
JU1100  JU1200


EC6E03L ELECTRONICA II 08  PROF. FRASSATO V LUIGI
JU1300 LE2  JU1400 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 09  PROF. FRASSATO V LUIGI
VI0900 LE2  VI1000 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 10  PROF. FRASSATO V LUIGI
VI1100 LE2  VI1200 LE2

EC6E03L ELECTRONICA II 11  PROF. FRASSATO V LUIGI
VI1300 LE2  VI1400 LE2

EC6T03 ELECTRONICA II 71  PROF. SIMANCA O MARI L
MA0900 SIE2  MA1000 SIE2  VI0900 SIE2  VI1000 SIE2

EC6T03 ELECTRONICA II 72  PROF. PEREZ M EGILDA M
LU1300 SIE1  LU1400 SIE1  MI1300 SIE1  MI1400 SIE1

EC6T03L ELECTRONICA II 01  PROF. PEREZ M EGILDA M
LU0900 LE2  LU1000 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 02  PROF. PEREZ M EGILDA M
LU1100 LE2  LU1200 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 03  PROF. SIMANCA O MARI L
MA1100 LE2  MA1200 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 04  PROF. PEREZ M EGILDA M
MI0900 LE2  MI1000 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 05  PROF. PEREZ M EGILDA M
MI1100 LE2  MI1200 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 06  PROF. FRASSATO V LUIGI
JU0900 LE2  JU1000 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 07  PROF. FRASSATO V LUIGI  (CERRADA)
JU1100  JU1200


EC6T03L ELECTRONICA II 08  PROF. FRASSATO V LUIGI
JU1300 LE2  JU1400 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 09  PROF. FRASSATO V LUIGI
VI0900 LE2  VI1000 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 10  PROF. FRASSATO V LUIGI
VI1100 LE2  VI1200 LE2

EC6T03L ELECTRONICA II 11  PROF. FRASSATO V LUIGI
VI1300 LE2  VI1400 LE2

EC7E04 ELECTRONICA III 41  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
LU0900 SIE2  LU1000 SIE2  MI0900 SIE2  MI1000 SIE2

EC7E04 ELECTRONICA III 42  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
MI1300 SIE2  MI1400 SIE2  VI1300 SIE2  VI1400 SIE2

EC7E04 ELECTRONICA III 43  PROF. SEIJAS F CESAR O  (NUEVA)
LU0900 SIE7  LU1000 SIE7  MI0900 SIE7  MI1000 SIE7


EC7E04L ELECTRONICA III 01  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
LU1100 LE3  LU1200 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 02  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
MA0900 LE3  MA1000 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 03  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
MA1100 LE3  MA1200 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 04  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
MI1100 LE3  MI1200 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 05  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
JU0700 LE3  JU0800 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 06  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
JU0900 LE3  JU1000 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 07  PROF. FRASSATO V LUIGI
JU1100 LE3  JU1200 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 08  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
VI0700 LE3  VI0800 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 09  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
VI0900 LE3  VI1000 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 10  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
VI1100  VI1200


EC7E04L ELECTRONICA III 11  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA0700 LE3  SA0800 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 12  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA0900 LE3  SA1000 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 13  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA1100 LE3  SA1200 LE3

EC7E04L ELECTRONICA III 14  PROF. SEIJAS F CESAR O  (NUEVA)
MI0700 LE3  MI0800 LE3


EC7E05 PRINC. DE ING. COMUNICACIONES 41  PROF. PACHECO M JOSE R
LU1300 SIE5  LU1400 SIE5  LU1500 SIE5

EC7E05 PRINC. DE ING. COMUNICACIONES 42  PROF. PACHECO M JOSE R  (CERRADA)
MI0800  MI0900  MI1000


EC7E06 INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 41  PROF. ROBLEDO U FABIAN
JU1500 SIE1  JU1600 SIE1

EC7E06L INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 01  PROF. NO ASIGNADO
MI1400 LABANT  MI1500 LABANT  MI1600 LABANT

EC7E06L INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 02  PROF. HERRERA B BENJAMIN
JU0700 LABANT  JU0800 LABANT  JU0900 LABANT

EC7E06L INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 03  PROF. NO ASIGNADO
JU1000 LABANT  JU1100 LABANT  JU1200 LABANT

EC7E06L INSTRUMENTACION ELECTRONICA I 04  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
SA1100  SA1200  SA1300


EC7T04 ELECTRONICA III 71  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
LU0900 SIE2  LU1000 SIE2  MI0900 SIE2  MI1000 SIE2

EC7T04 ELECTRONICA III 72  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
MI1300 SIE2  MI1400 SIE2  VI1300 SIE2  VI1400 SIE2

EC7T04 ELECTRONICA III 73  PROF. SEIJAS F CESAR O  (NUEVA)
LU0900 SIE7  LU1000 SIE7  MI0900 SIE7  MI1000 SIE7


EC7T04L ELECTRONICA III 01  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
LU1100 LE3  LU1200 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 02  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
MA0900 LE3  MA1000 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 03  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
MA1100 LE3  MA1200 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 04  PROF. VILLAZANA L SERGIO A
MI1100 LE3  MI1200 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 05  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
JU0700 LE3  JU0800 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 06  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
JU0900 LE3  JU1000 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 07  PROF. FRASSATO V LUIGI
JU1100 LE3  JU1200 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 08  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
VI0700 LE3  VI0800 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 09  PROF. MIRABAL N ADRIAN G
VI0900 LE3  VI1000 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 10  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
VI1100  VI1200


EC7T04L ELECTRONICA III 11  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA0700 LE3  SA0800 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 12  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA0900 LE3  SA1000 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 13  PROF. CASTAÑEDA E ALEXANDER G
SA1100 LE3  SA1200 LE3

EC7T04L ELECTRONICA III 14  PROF. SEIJAS F CESAR O  (NUEVA)
MI0700 LE3  MI0800 LE3


EC8E07 TEORIA ELECTROMAGNETICA II 41  PROF. DEL PINO P PAULINO J
LU0900 A7E  LU1000 A7E  MI0900 SIE3  MI1000 SIE3

EC8E07 TEORIA ELECTROMAGNETICA II 42  PROF. DEL PINO P PAULINO J
MA0900 SIE5  MA1000 SIE5  JU0900 SIE4  JU1000 SIE4

EC8E09 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 41  PROF. NO ASIGNADO
SA0800 SIE2  SA0900 SIE2  SA1000 SIE2  SA1100 SIE2

EC8E09L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 01  PROF. GUERRERO M JOSE H
VI1100 LABCOM  VI1200 LABCOM

EC8E09L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 02  PROF. RUIZ P CESAR C  (CERRADA)
MA1300  MA1400


EC8E09L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 03  PROF. HERRERA B BENJAMIN
JU1000 LABCOM  JU1100 LABCOM

EC8E09L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 04  PROF. HERRERA B BENJAMIN
JU1200 LABCOM  JU1300 LABCOM

EC8E10 SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 41  PROF. DEL PINO P PAULINO J
LU1300 SLM  LU1400 SLM  MI1300 SIE5  MI1400 SIE5

EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 01  PROF. TORRES M BILL S
LU0900 LABCOM  LU1000 LABCOM

EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 02  PROF. TORRES M BILL S
MA0900 LABCOM  MA1000 LABCOM

EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 03  PROF. TORRES M BILL S
MI0900 LABCOM  MI1000 LABCOM

EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 04  PROF. RUIZ C CESAR O  (NUEVA)
MA1300 LABCOM  MA1400 LABCOM


EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 05  PROF. SAEZ G MARELYN J  (NUEVA)
MA0700 LABCOM  MA0800 LABCOM


EC8E10L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 06  PROF. SAEZ G MARELYN J  (NUEVA)
MI0700 LABCOM  MI0800 LABCOM


EC9E11 DISEÑO DE CIRCUITOS DE COMUNIC 41  PROF. MEJIAS M CARLOS R
LU1500 LCTEL  LU1600 LCTEL  MI1500 LCTEL  MI1600 LCTEL

EC9E12 ELECTRONICA IV 41  PROF. MILLAN M ANTONIO J
JU0900 SIE1  JU1000 SIE1  VI0900 SIE1  VI1000 SIE1

EC9E13 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES II 41  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MI0900  MI1000  VI1100  VI1200


EC9E13 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES II 42  PROF. MEJIAS M CARLOS R  (NUEVA)
MI1100 SIE6  MI1200 SIE6  VI1100 SLM  VI1200 SLM


EC9E14 INGENIERIA DE COMUNICACIONES I 41  PROF. ROBLEDO U FABIAN
MA1400 A7E  MA1500 A7E  MA1600 A7E  JU1400 SIE5

EC9E15 ANTENAS 41  PROF. ALBORNOZ A RAFAEL J
MA1000 AANT  MA1100 AANT  MI1000 AANT  MI1100 AANT

EC9E15L ANTENAS 01  PROF. RUIZ P CESAR C
LU1300 LABCOM  LU1400 LABCOM  LU1500 LABCOM

EC9E15L ANTENAS 02  PROF. RUIZ P CESAR C
VI1300 LABCOM  VI1400 LABCOM  VI1500 LABCOM

EC9E16 MICROONDAS 41  PROF. KUDINOW N CARLOS E
MA0900 SIE7  MA1000 SIE7  JU0900 SIE5  JU1000 SIE5

EC9E17 INTRUMENTACION DE LAS COMUNICACIONES 41  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (CERRADA)
JU1000  JU1100  JU1200


EC9E17 INTRUMENTACION DE LAS COMUNICACIONES 42  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (NUEVA)
JU1500 AF1  JU1600 AF1  JU1700 AF1


ER0T08 COMUNICACIONES OPTICAS 71  PROF. APONTE D CARLOS D
JU0800 AANT  JU0900 AANT  JU1000 AANT  JU1100 AANT

ER0T11 INGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES II 71  PROF. GUERRERO M JOSE H
VI0700 SIE5  VI0800 SIE5  VI0900 SIE5  VI1000 SIE5

ER5T01 TEORIA ELECTOMAGNETICA I 71  PROF. RUIZ P CESAR C
JU0900 SIE2  JU1000 SIE2  VI0900 SLM  VI1000 SLM

ER5T01 TEORIA ELECTOMAGNETICA I 72  PROF. KUDINOW N CARLOS E  (CERRADA)
MA0700  MA0800  MA1500  MA1600  JU0700  JU0800  VI1500  VI1600


ER5T01 TEORIA ELECTOMAGNETICA I 73  PROF. KUDINOW N CARLOS E  (CERRADA)
MA0700  MA0800  MA1100  MA1200  JU0700  JU0800  JU1100  JU1200


ER5T01 TEORIA ELECTOMAGNETICA I 74  PROF. KUDINOW N CARLOS E  (NUEVA)
MA0700 SIE2  MA0800 SIE2  JU0700 A205  JU0800 A205


ER5T01 TEORIA ELECTOMAGNETICA I 75  PROF. KUDINOW N CARLOS E  (NUEVA)
MA1100 SIE6  MA1200 SIE6  JU1100 A11  JU1200 A11


ER6T02 TEORIA ELECTROMAGNETICA II 71  PROF. DEL PINO P PAULINO J
LU0900 A7E  LU1000 A7E  MI0900 SIE3  MI1000 SIE3

ER6T02 TEORIA ELECTROMAGNETICA II 72  PROF. DEL PINO P PAULINO J
MA0900 SIE5  MA1000 SIE5  JU0900 SIE4  JU1000 SIE4

ER7T03 SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 71  PROF. DEL PINO P PAULINO J
LU1300 SLM  LU1400 SLM  MI1300 SIE5  MI1400 SIE5

ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 01  PROF. TORRES M BILL S
LU0900 LABCOM  LU1000 LABCOM

ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 02  PROF. TORRES M BILL S
MA0900 LABCOM  MA1000 LABCOM

ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 03  PROF. TORRES M BILL S
MI0900 LABCOM  MI1000 LABCOM

ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 04  PROF. RUIZ C CESAR O  (NUEVA)
MA1300 LABCOM  MA1400 LABCOM


ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 05  PROF. SAEZ G MARELYN J  (NUEVA)
MA0700 LABCOM  MA0800 LABCOM


ER7T03L SISTEMAS DE ONDAS GUIADAS 06  PROF. SAEZ G MARELYN J  (NUEVA)
MI0700 LABCOM  MI0800 LABCOM


ER8T04 ANTENAS Y PROPAGACION 71  PROF. ALBORNOZ A RAFAEL J
MA1000 AANT  MA1100 AANT  MI1000 AANT  MI1100 AANT

ER8T04L ANTENAS Y PROPAGACION 01  PROF. RUIZ P CESAR C
LU1300 LABCOM  LU1400 LABCOM  LU1500 LABCOM

ER8T04L ANTENAS Y PROPAGACION 02  PROF. RUIZ P CESAR C
VI1300 LABCOM  VI1400 LABCOM  VI1500 LABCOM

ER9T05 MICROONDAS 71  PROF. KUDINOW N CARLOS E
MA0900 SIE7  MA1000 SIE7  JU0900 SIE5  JU1000 SIE5

ER9T06 INGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES I 71  PROF. ROBLEDO U FABIAN
MA1400 A7E  MA1500 A7E  MA1600 A7E  JU1400 SIE5

ER9T07 INSTRUMENTACION DE LAS COMUNICACIONES 71  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (CERRADA)
JU1000  JU1100  JU1200


ER9T07 INSTRUMENTACION DE LAS COMUNICACIONES 72  PROF. HERRERA B BENJAMIN  (NUEVA)
JU1500 AF1  JU1600 AF1  JU1700 AF1


FI2B01 FISICA I 01  PROF. PERNIA A ARNULFO S
LU0700 AD1  LU0800 AD1  MI0700 AD1  MI0800 AD1  VI0700 AD1

FI2B01 FISICA I 02  PROF. RODRIGUEZ R ADRIANA J
LU0700 AF1  LU0800 AF1  MI0700 AF1  MI0800 AF1  VI0700 AF1

FI2B01 FISICA I 03  PROF. GONZALEZ R ALICIA J
LU0900 AD1  LU1000 AD1  MI0900 AD1  MI1000 AD1  VI0900 AD1

FI2B01 FISICA I 04  PROF. PERNIA A ARNULFO S
LU0900 AF1  LU1000 AF1  MI0900 AF1  MI1000 AF1  VI0900 AF1

FI2B01 FISICA I 05  PROF. GONZALEZ R ALICIA J
LU1100 AD1  LU1200 AD1  MI1100 AD1  MI1200 AD1  VI1100 AD1

FI2B01 FISICA I 06  PROF. GOMEZ A NELSON J  (CERRADA)
LU1100  LU1200  MI1100  MI1200  VI1100


FI2B01 FISICA I 07  PROF. CUERVA H YOEL R
LU1300 AD1  LU1400 AD1  MI1300 AD1  MI1400 AD1  VI1400 AD1

FI2B01 FISICA I 09  PROF. CUERVA H YOEL R
LU1500 AD1  LU1600 AD1  MI1500 AD1  MI1600 AD1  VI1500 AD1

FI2B01 FISICA I 11  PROF. LIRA O HUMBERTO V
LU1700 AD1  LU1800 AD1  MI1700 AD1  MI1800 AD1  VI1700 AD1

FI2B01 FISICA I 12  PROF. MENDEZ P DALYS J
MA0700 AD1  MA0800 AD1  JU0700 AD1  JU0800 AD1  VI0800 AD1

FI2B01 FISICA I 13  PROF. CASTRO S EDIXON M
MA0700 AF1  MA0800 AF1  JU0700 AF1  JU0800 AF1  VI0800 AF1

FI2B01 FISICA I 14  PROF. RIVAS R YOLAIMA K
MA0900 AD1  MA1000 AD1  JU0900 AD1  JU1000 AD1  VI1000 AD1

FI2B01 FISICA I 15  PROF. CANTOR R ALEIDA DEL C
MA0900 AF1  MA1000 AF1  JU0900 AF1  JU1000 AF1  VI1000 AF1

FI2B01 FISICA I 16  PROF. AGUILERA F ANIBAL J
MA1100 AD1  MA1200 AD1  JU1100 AD1  JU1200 AD1  VI1200 AD1

FI2B01 FISICA I 17  PROF. RIVAS R YOLAIMA K
MA1100 AF1  MA1200 AF1  JU1100 AF1  JU1200 AF1  VI1200 AF1

FI2B01 FISICA I 18  PROF. MONTERO P JEANETTE DEL V
MA1500 AD1  MA1600 AD1  JU1500 AD1  JU1600 AD1  VI1600 AD1

FI2B01 FISICA I 19  PROF. MARQUEZ R MAIRIM H
MA1300 AD1  MA1400 AD1  JU1300 AD1  JU1400 AD1  VI1300 AD1

FI3B02 FISICA II 01  PROF. LOZADA M ELSA M
LU0700 A307  LU0800 A307  MI0700 A307  MI0800 A307

FI3B02 FISICA II 02  PROF. ZAMORA F ALFREDO J
MA0700 A307  MA0800 A307  JU0700 A307  JU0800 A307

FI3B02 FISICA II 03  PROF. LOZADA M ELSA M
LU0900 A307  LU1000 A307  MI0900 A307  MI1000 A307

FI3B02 FISICA II 04  PROF. ZAMORA F ALFREDO J
MA0900 A307  MA1000 A307  JU0900 A307  JU1000 A307

FI3B02 FISICA II 05  PROF. MEDINA R ALEJANDRO R
MA1100 A308  MA1200 A308  JU1100 A308  JU1200 A308

FI3B02 FISICA II 06  PROF. MEDINA R ALEJANDRO R
MA0900 A308  MA1000 A308  JU0900 A308  JU1000 A308

FI3B02 FISICA II 07  PROF. BERASMO G RAFAEL E
LU1300 AF2  LU1400 AF2  MI1300 AF2  MI1400 AF2

FI3B02 FISICA II 08  PROF. PEÑA T ELIANA
MA1300 AF2  MA1400 AF2  JU1300 AF2  JU1400 AF2

FI3B02 FISICA II 09  PROF. MILLAN D RONALD
MA1300 AF1  MA1400 AF1  JU1300 AF1  JU1400 AF1

FI3B02 FISICA II 10  PROF. BERASMO G RAFAEL E
LU1500 AF2  LU1600 AF2  MI1500 AF2  MI1600 AF2

FI3B02 FISICA II 11  PROF. PEÑA T ELIANA
MA1500 AF2  MA1600 AF2  JU1500 AF2  JU1600 AF2

FI3B02 FISICA II 12  PROF. MILLAN D RONALD
MA1500 A307  MA1600 A307  JU1500 A307  JU1600 A307

FI3B02 FISICA II 15  PROF. RANGEL C NAYKIAVICK  (CERRADA)
LU0700  LU0800  MI0700  MI0800


FI3B02 FISICA II 16  PROF. RANGEL C NAYKIAVICK  (NUEVA)
MA0700 A207  MA0800 A207  JU0700 A207  JU0800 A207


FI3B02 FISICA II 17  PROF. RANGEL C NAYKIAVICK  (NUEVA)
MA0900 A207  MA1000 A207  JU0900 A207  JU1000 A207


FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 01  PROF. CRUZ L MARIA T
LU0700 LF1A  LU0800 LF1A  LU0900 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 02  PROF. MENDEZ P DALYS J
LU0700 LF1B  LU0800 LF1B  LU0900 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 03  PROF. AGUILERA F ANIBAL J
MA0700 LF1A  MA0800 LF1A  MA0900 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 04  PROF. RODRIGUEZ R ADRIANA J
MA0700 LF1B  MA0800 LF1B  MA0900 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 05  PROF. CRUZ L MARIA T
MI0700 LF1A  MI0800 LF1A  MI0900 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 06  PROF. CANTOR R ALEIDA DEL C
MI0700 LF1B  MI0800 LF1B  MI0900 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 07  PROF. LOZADA M ELSA M
JU0700 LF1A  JU0800 LF1A  JU0900 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 08  PROF. AGUILERA F ANIBAL J
JU0700 LF1B  JU0800 LF1B  JU0900 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 09  PROF. MARTINEZ M ALBERTO E
VI0700 LF1A  VI0800 LF1A  VI0900 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 10  PROF. CANTOR R ALEIDA DEL C
VI0700 LF1B  VI0800 LF1B  VI0900 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 11  PROF. CLAMENS G EDUARDO J
LU1000 LF1A  LU1100 LF1A  LU1200 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 12  PROF. MARTINEZ S JUAN B
LU1000 LF1B  LU1100 LF1B  LU1200 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 13  PROF. MARTINEZ S JUAN B
MA1000 LF1A  MA1100 LF1A  MA1200 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 14  PROF. RODRIGUEZ R ADRIANA J
MA1000 LF1B  MA1100 LF1B  MA1200 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 15  PROF. BARRIOS P VICTOR M
MI1000 LF1A  MI1100 LF1A  MI1200 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 16  PROF. CLAMENS G EDUARDO J
MI1000 LF1B  MI1100 LF1B  MI1200 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 17  PROF. GONZALEZ R ALICIA J
JU1000 LF1A  JU1100 LF1A  JU1200 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 18  PROF. MONTERO P JEANETTE DEL V
JU1000 LF1B  JU1100 LF1B  JU1200 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 19  PROF. ZAMORA F ALFREDO J
VI1000 LF1A  VI1100 LF1A  VI1200 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 20  PROF. MENDEZ P DALYS J
VI1000 LF1B  VI1100 LF1B  VI1200 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 21  PROF. PEÑA T ELIANA
LU1400 LF1A  LU1500 LF1A  LU1600 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 22  PROF. MARTINEZ S JUAN B
LU1400 LF1B  LU1500 LF1B  LU1600 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 23  PROF. MARTINEZ S JUAN B
MA1300 LF1A  MA1400 LF1A  MA1500 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 24  PROF. BARRIOS P VICTOR M
MA1300 LF1B  MA1400 LF1B  MA1500 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 25  PROF. MARQUEZ R MAIRIM H
MI1400 LF1A  MI1500 LF1A  MI1600 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 26  PROF. MEDINA F VICTOR E
MI1400 LF1B  MI1500 LF1B  MI1600 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 27  PROF. MEDINA R ALEJANDRO R
JU1300 LF1A  JU1400 LF1A  JU1500 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 28  PROF. BERASMO G RAFAEL E
JU1300 LF1B  JU1400 LF1B  JU1500 LF1B

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 29  PROF. MARQUEZ R MAIRIM H
VI1400 LF1A  VI1500 LF1A  VI1600 LF1A

FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 30  PROF. MONTERO P JEANETTE DEL V  (CERRADA)
VI1400  VI1500  VI1600


FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 33  PROF. BARRIOS P VICTOR M  (CERRADA)
MA1700  MA1800  MA1900


FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 35  PROF. BARRIOS P VICTOR M  (CERRADA)
JU1700  JU1800  JU1900


FI3B03 LABORATORIO I DE FISICA 36  PROF. MONTERO P JEANETTE DEL V  (NUEVA)
VI1300 LF1B  VI1400 LF1B  VI1500 LF1B


FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 01  PROF. NESBIT C DIANA R
MA0800 LF2  MA0900 LF2  MA1000 LF2

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 02  PROF. NESBIT C DIANA R
MA1200 LF2  MA1300 LF2  MA1400 LF2

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 03  PROF. RIVAS R YOLAIMA K
MI0700 LF2  MI0800 LF2  MI0900 LF2

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 04  PROF. MILLAN D RONALD
JU0900 LF2  JU1000 LF2  JU1100 LF2

FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 05  PROF. RANGEL C NAYKIAVICK  (CERRADA)
LU1000  LU1100  LU1200


FI4B04 LABORATORIO II DE FISICA 06  PROF. RANGEL C NAYKIAVICK  (NUEVA)
MI1000 LF2  MI1100 LF2  MI1200 LF2


FI4B05 TERMODINAMICA GENERAL 01  PROF. MARTINEZ M ALBERTO E
LU0700 AF2  LU0800 AF2  MI0700 AF2  MI0800 AF2

FI4B05 TERMODINAMICA GENERAL 02  PROF. MARTINEZ M ALBERTO E
MA0700 AF2  MA0800 AF2  JU0700 AF2  JU0800 AF2

FI4B05 TERMODINAMICA GENERAL 03  PROF. CLAMENS G EDUARDO J
MI1300 A307  MI1400 A307  VI1300 AF2  VI1400 AF2

FI4B06 FISICA MODERNA Y ONDAS 01  PROF. NESBIT C DIANA R
LU1100 AF2  LU1200 AF2  MI1100 AF2  MI1200 AF2

FI4B06 FISICA MODERNA Y ONDAS 02  PROF. MEDINA F VICTOR E
MA0900 AF2  MA1000 AF2  JU0900 AF2  JU1000 AF2

FI4B06 FISICA MODERNA Y ONDAS 03  PROF. MEDINA F VICTOR E
MI0900 AF2  MI1000 AF2  VI0900 AF2  VI1000 AF2

GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 51  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M  (CERRADA)
LU0700  LU0800  LU0900


GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 52  PROF. RISQUEZ D VIRGINIA C  (CERRADA)
MA1300  MA1400  MA1500


GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 53  PROF. UZCATEGUI U ROGER E  (CERRADA)
MA1700  MA1800  MA1900


GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 54  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (NUEVA)
MA0700 A8I  MA0800 A8I  MA0900 A8I


GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 55  PROF. RISQUEZ D VIRGINIA C  (NUEVA)
MA1300 A9I  MA1400 A9I  MA1500 A9I


GE0M02 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 56  PROF. UZCATEGUI U ROGER E  (NUEVA)
MA1700 LIM  MA1800 LIM  MA1900 LIM


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 51  PROF. BARRIOS DE G MARIANELA  (CERRADA)
MA0900  MA1000  JU0900  JU1000


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 52  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
LU0700  LU0800  JU0700  JU0800


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 53  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (CERRADA)
LU1800  LU1900  MI1700  MI1800


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 54  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (CERRADA)
MI1900  MI2000  JU1700  JU1800


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 55  PROF. BARRIOS DE G MARIANELA  (NUEVA)
MA0900 SGE  MA1000 SGE  JU0900 SGE  JU1000 SGE


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 56  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
LU1500  LU1600  MI1500  MI1600


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 57  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (NUEVA)
LU1800 LIM  LU1900 LIM  MI1700 LIM  MI1800 LIM


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 58  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (NUEVA)
MI1900 LIM  MI2000 LIM  JU1700 LIM  JU1800 LIM


GE0M04 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 59  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (NUEVA)
MI1500 SGE  MI1600 SGE  VI1300 SGE  VI1400 SGE


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 31  PROF. BERMUDEZ C YEICY M  (CERRADA)
LU0900  LU1000  JU1000


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 32  PROF. BERMUDEZ C YEICY M  (CERRADA)
LU1100  LU1200  JU0900


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 33  PROF. FLORES R MARIELA J  (CERRADA)
MI0700  MI0800  VI0700


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 34  PROF. FLORES R MARIELA J  (CERRADA)
MI0900  MI1000  VI0800


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 35  PROF. BERMUDEZ C YEICY M  (NUEVA)
MI0900 LIM  MI1000 LIM  JU1000 A8I


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 36  PROF. BERMUDEZ C YEICY M  (NUEVA)
LU1100 SGE  LU1200 SGE  JU0900 A8I


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 37  PROF. FLORES R MARIELA J  (NUEVA)
MI0700 A8I  MI0800 A8I  JU1000 SIO


GE4I02 ELEMENTOS DE ECONOMIA 38  PROF. FLORES R MARIELA J  (NUEVA)
MA0700 SGE  MA0800 SGE  JU0900 SIO


GE6I03 COSTOS INDUSTRIALES 31  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M  (CERRADA)
LU1100  LU1200  MA1100  MA1200


GE6I03 COSTOS INDUSTRIALES 32  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
MI1300  MI1400  VI1300  VI1400


GE6I03 COSTOS INDUSTRIALES 33  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M  (NUEVA)
LU1100 A8I  LU1200 A8I  MA1100 A8I  MA1200 A8I


GE6I03 COSTOS INDUSTRIALES 34  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M  (NUEVA)
LU0700 LIM  LU0800 LIM  JU0900 LIM  JU1000 LIM


GE6I03 COSTOS INDUSTRIALES 35  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
JU1500  JU1600  VI0700  VI0800


GE6I03 COSTOS INDUSTRIALES 36  PROF. ORDOÑEZ M JOAN M  (NUEVA)
MI1600 A5E  MI1700 A5E  VI0700 SGE  VI0800 SGE


GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 31  PROF. BERMUDEZ C YEICY M  (CERRADA)
MI0900  MI1000  VI1100  VI1200


GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 32  PROF. ORTEGA S LORENA M  (CERRADA)
MA1100  MA1200  VI0700  VI0800


GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 33  PROF. ORTEGA S LORENA M  (CERRADA)
LU0900  LU1000  VI0900  VI1000


GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 34  PROF. BERMUDEZ C YEICY M  (NUEVA)
MI1100 A8I  MI1200 A8I  VI1100 A8I  VI1200 A8I


GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 35  PROF. ORTEGA S LORENA M  (CERRADA)
LU1300  LU1400  VI0700  VI0800


GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 36  PROF. ORTEGA S LORENA M  (CERRADA)
LU0900  LU1000  VI0900  VI1000


GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 37  PROF. ORTEGA S LORENA M  (CERRADA)
JU1500  JU1600  VI0700  VI0800


GE7I04 INGENIERIA ECONOMICA 38  PROF. ORTEGA S LORENA M  (NUEVA)
LU1300 A9I  LU1400 A9I  VI0900 A8I  VI1000 A8I


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 31  PROF. BARRIOS DE G MARIANELA  (CERRADA)
MA0900  MA1000  JU0900  JU1000


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 32  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
LU0700  LU0800  JU0700  JU0800


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 33  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (CERRADA)
LU1800  LU1900  MI1700  MI1800


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 34  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (CERRADA)
MI1900  MI2000  JU1700  JU1800


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 35  PROF. BARRIOS DE G MARIANELA  (NUEVA)
MA0900 SGE  MA1000 SGE  JU0900 SGE  JU1000 SGE


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 36  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
LU1500  LU1600  MI1500  MI1600


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 37  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (NUEVA)
LU1800 LIM  LU1900 LIM  MI1700 LIM  MI1800 LIM


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 38  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (NUEVA)
MI1900 LIM  MI2000 LIM  JU1700 LIM  JU1800 LIM


GE7I05 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 39  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (NUEVA)
MI1500 SGE  MI1600 SGE  VI1300 SGE  VI1400 SGE


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 51  PROF. PONCE G LINA Y  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 52  PROF. PONCE G LINA Y  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 53  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 54  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 55  PROF. PONCE G LINA Y  (NUEVA)
VI0700 A9I  VI0800 A9I  VI0900 A9I


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 56  PROF. PONCE G LINA Y  (NUEVA)
VI1000 A9I  VI1100 A9I  VI1200 A9I


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 57  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
VI0700 LIM  VI0800 LIM  VI0900 LIM


GE8E01 INGENIERIA ECONOMICA 58  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
VI1000 SGE  VI1100 SGE  VI1200 SGE


GE8I06 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 31  PROF. CEJAS JOSE ADOLFO  (CERRADA)
MI0900  MI1000  VI0900  VI1000


GE8I06 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 32  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
MA1100  MA1200  JU0900  JU1000


GE8I06 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 33  PROF. CEJAS JOSE ADOLFO  (NUEVA)
MI0900 A8I  MI1000 A8I  VI0900 SIO  VI1000 SIO


GE8I06 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 34  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (NUEVA)
LU1500 A8I  LU1600 A8I  JU1500 A8I  JU1600 A8I


GE8I07 MERCADOS 31  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
LU1100  LU1200  MI1100  MI1200


GE8I07 MERCADOS 32  PROF. ORTEGA S LORENA M  (CERRADA)
LU1100  LU1200  MI1100  MI1200


GE8I07 MERCADOS 33  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
LU0900 SGE  LU1000 SGE  MI1100 SGE  MI1200 SGE


GE8I07 MERCADOS 34  PROF. ORTEGA S LORENA M  (NUEVA)
LU0900 SIO  LU1000 SIO  MI1100 SIO  MI1200 SIO


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 51  PROF. PONCE G LINA Y  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 52  PROF. PONCE G LINA Y  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 53  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 54  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 55  PROF. PONCE G LINA Y  (NUEVA)
VI0700 A9I  VI0800 A9I  VI0900 A9I


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 56  PROF. PONCE G LINA Y  (NUEVA)
VI1000 A9I  VI1100 A9I  VI1200 A9I


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 57  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
VI0700 LIM  VI0800 LIM  VI0900 LIM


GE8M01 INGENIERIA ECONOMICA 58  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
VI1000 SGE  VI1100 SGE  VI1200 SGE


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 61  PROF. BARRIOS DE G MARIANELA  (CERRADA)
MA0900  MA1000  JU0900  JU1000


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 62  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
LU0700  LU0800  JU0700  JU0800


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 63  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (CERRADA)
LU1800  LU1900  MI1700  MI1800


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 64  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (CERRADA)
MI1900  MI2000  JU1700  JU1800


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 65  PROF. BARRIOS DE G MARIANELA  (NUEVA)
MA0900 SGE  MA1000 SGE  JU0900 SGE  JU1000 SGE


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 66  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
LU1500  LU1600  MI1500  MI1600


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 67  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (NUEVA)
LU1800 LIM  LU1900 LIM  MI1700 LIM  MI1800 LIM


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 68  PROF. DI TEODORO O NICOLAS O  (NUEVA)
MI1900 LIM  MI2000 LIM  JU1700 LIM  JU1800 LIM


GE8Q01 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 69  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (NUEVA)
MI1500 SGE  MI1600 SGE  VI1300 SGE  VI1400 SGE


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 71  PROF. PONCE G LINA Y  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 72  PROF. PONCE G LINA Y  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 73  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 74  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 75  PROF. PONCE G LINA Y  (NUEVA)
VI0700 A9I  VI0800 A9I  VI0900 A9I


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 76  PROF. PONCE G LINA Y  (NUEVA)
VI1000 A9I  VI1100 A9I  VI1200 A9I


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 77  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
VI0700 LIM  VI0800 LIM  VI0900 LIM


GE8T01 INGENIERIA ECONOMICA 78  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
VI1000 SGE  VI1100 SGE  VI1200 SGE


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 81  PROF. PONCE G LINA Y  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 82  PROF. PONCE G LINA Y  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 83  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 84  PROF. SALAMA G MARIA A  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 85  PROF. PONCE G LINA Y  (NUEVA)
VI0700 A9I  VI0800 A9I  VI0900 A9I


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 86  PROF. PONCE G LINA Y  (NUEVA)
VI1000 A9I  VI1100 A9I  VI1200 A9I


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 87  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
VI0700 LIM  VI0800 LIM  VI0900 LIM


GE9C01 INGENIERIA ECONOMICA 88  PROF. SALAMA G MARIA A  (NUEVA)
VI1000 SGE  VI1100 SGE  VI1200 SGE


GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 41  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M  (CERRADA)
LU0700  LU0800  LU0900


GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 42  PROF. RISQUEZ D VIRGINIA C  (CERRADA)
MA1300  MA1400  MA1500


GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 43  PROF. UZCATEGUI U ROGER E  (CERRADA)
MA1700  MA1800  MA1900


GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 44  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (NUEVA)
MA0700 A8I  MA0800 A8I  MA0900 A8I


GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 45  PROF. RISQUEZ D VIRGINIA C  (NUEVA)
MA1300 A9I  MA1400 A9I  MA1500 A9I


GE9E02 PRINCIPIO DE GERENCIA 46  PROF. UZCATEGUI U ROGER E  (NUEVA)
MA1700 LIM  MA1800 LIM  MA1900 LIM


GE9I08 GERENCIA 31  PROF. GIRALDO MARISELA  (CERRADA)
LU0700  LU0800  JU0700  JU0800


GE9I08 GERENCIA 32  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M  (CERRADA)
MA0700  MA0800  JU0900  JU1000


GE9I08 GERENCIA 33  PROF. GIRALDO MARISELA  (NUEVA)
LU0700 SGE  LU0800 SGE  JU0700 SGE  JU0800 SGE


GE9I08 GERENCIA 34  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M  (NUEVA)
LU0900 LIM  LU1000 LIM  MA0900 SIO  MA1000 SIO


GE9I09 TOPICOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 31  PROF. CARMONA A HERMES DE J  (CERRADA)
MA1400  MA1500  MA1600


GE9I09 TOPICOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 32  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (CERRADA)
JU0700  JU0800  JU0900


GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 61  PROF. JARAMILLO H ANGELICA M  (CERRADA)
LU0700  LU0800  LU0900


GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 62  PROF. RISQUEZ D VIRGINIA C  (CERRADA)
MA1300  MA1400  MA1500


GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 63  PROF. UZCATEGUI U ROGER E  (CERRADA)
MA1700  MA1800  MA1900


GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 64  PROF. CACHUTT A CRISDALITH  (NUEVA)
MA0700 A8I  MA0800 A8I  MA0900 A8I


GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 65  PROF. RISQUEZ D VIRGINIA C  (NUEVA)
MA1300 A9I  MA1400 A9I  MA1500 A9I


GE9Q02 PRINCIPIOS DE GERENCIA 66  PROF. UZCATEGUI U ROGER E  (NUEVA)
MA1700 LIM  MA1800 LIM  MA1900 LIM


HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 01  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
MA0700 A308  MA0800 A308

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 02  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
MI0700 A308  MI0800 A308

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 03  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
JU0700 AE5  JU0800 AE5

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 04  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
JU0700 SH02  JU0800 SH02

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 05  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
VI0700 SH02  VI0800 SH02

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 06  PROF. GARCIA G GLENDYS G
LU1100 AE9  LU1200 AE9

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 07  PROF. GARCIA G GLENDYS G
VI1300 SH02  VI1400 SH02

HU0B02 SEMINARIO DE LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 08  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
LU1500 SH02  LU1600 SH02

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 01  PROF. QUERALES S EUCLIDES R
LU0700 AE4  LU0800 AE4  LU0900 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 02  PROF. GUEVARA H WILLIAM J
LU0700 AE5  LU0800 AE5  LU0900 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 03  PROF. RODRIGUEZ N YAJAIRA J
LU1300 AE4  LU1400 AE4  LU1500 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 04  PROF. ARVELO C JOSE L
MA0700 AE5  MA0800 AE5  MA0900 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 05  PROF. RODRIGUEZ N YAJAIRA J
MA0700 AE4  MA0800 AE4  MA0900 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 06  PROF. CHIRINOS S JOSE DE LA T
MA0700 AE9  MA0800 AE9  MA0900 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 07  PROF. QUERALES S EUCLIDES R
MI0700 AE4  MI0800 AE4  MI0900 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 08  PROF. RODRIGUEZ N YAJAIRA J
MI0700 AE9  MI0800 AE9  MI0900 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 09  PROF. LEON G CESAR O
MI0700 AE5  MI0800 AE5  MI0900 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 10  PROF. RODRIGUEZ N YAJAIRA J
JU0700 AE4  JU0800 AE4  JU0900 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 11  PROF. QUERALES S EUCLIDES R
JU0700 AE9  JU0800 AE9  JU0900 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 12  PROF. GUEVARA H WILLIAM J
VI0700 AE4  VI0800 AE4  VI0900 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 13  PROF. CHIRINOS S JOSE DE LA T
VI0700 AE5  VI0800 AE5  VI0900 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 14  PROF. LEON G CESAR O
SA0700 AE4  SA0800 AE4  SA0900 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 15  PROF. CHIRINOS S JOSE DE LA T
LU1000 AE4  LU1100 AE4  LU1200 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 16  PROF. CHIRINOS S JOSE DE LA T
MA1000 AE4  MA1100 AE4  MA1200 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 17  PROF. COCHIARELLA S CARLOS J
MI1000 AE9  MI1100 AE9  MI1200 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 18  PROF. GUEVARA H WILLIAM J
VI1000 AE4  VI1100 AE4  VI1200 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 19  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C
VI1000 AE5  VI1100 AE5  VI1200 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 20  PROF. GIULIANA M LUIS A
VI1000 AE9  VI1100 AE9  VI1200 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 21  PROF. COCHIARELLA S CARLOS J
VI1000 A306  VI1100 A306  VI1200 A306

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 22  PROF. LEON G CESAR O
SA1000 AE4  SA1100 AE4  SA1200 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 23  PROF. GUEVARA H WILLIAM J
LU1300 AE5  LU1400 AE5  LU1500 AE5

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 24  PROF. LEON G CESAR O
MA1300 AE4  MA1400 AE4  MA1500 AE4

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 25  PROF. QUERALES S EUCLIDES R
JU1300 AE9  JU1400 AE9  JU1500 AE9

HU1B01 INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 26  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C
VI1300 AE4  VI1400 AE4  VI1500 AE4

HU3B02 CULTURA 01  PROF. MARCH TRINA
LU0700 SH03  LU0800 SH03

HU3B02 CULTURA 02  PROF. MARCH TRINA
MA0700 SH03  MA0800 SH03

HU3B02 CULTURA 03  PROF. ROJAS H JUDITH M
MI0700 SH03  MI0800 SH03

HU3B02 CULTURA 04  PROF. ARVELO C JOSE L
JU0700 SH03  JU0800 SH03

HU3B02 CULTURA 05  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C
VI0700 SH03  VI0800 SH03

HU3B02 CULTURA 06  PROF. MARCH TRINA
LU0900 SH03  LU1000 SH03

HU3B02 CULTURA 07  PROF. MARCH TRINA
MA0900 SH03  MA1000 SH03

HU3B02 CULTURA 08  PROF. ROJAS H JUDITH M
MI0900 SH03  MI1000 SH03

HU3B02 CULTURA 09  PROF. ARVELO C JOSE L
JU0900 SH03  JU1000 SH03

HU3B02 CULTURA 10  PROF. CASADIEGO M TAIRIS C
JU0900 A309  JU1000 A309

HU3B02 CULTURA 11  PROF. MARCH TRINA
LU1100 SH03  LU1200 SH03

HU3B02 CULTURA 12  PROF. PEREZ MATOS ALBA M
MI1100 AE5  MI1200 AE5

HU3B02 CULTURA 13  PROF. MARCH TRINA
MI1100 A309  MI1200 A309

HU3B02 CULTURA 14  PROF. PEREZ MATOS ALBA M
MI1300 AE5  MI1400 AE5

HU3B02 CULTURA 15  PROF. GIULIANA M LUIS A
LU1500 SH03  LU1600 SH03

HU3B02 CULTURA 16  PROF. PEREZ MATOS ALBA M
MI1500 AE5  MI1600 AE5

HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 01  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A  (CERRADA)
MA0700  MA0800  MA0900


HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 02  PROF. ARVELO C JOSE L
MI0700 A309  MI0800 A309  MI0900 A309

HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 03  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A
LU1000 SH01  LU1100 SH01  LU1200 SH01

HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 04  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A  (CERRADA)
MA1000  MA1100  MA1200


HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 05  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A
MI1000 SH01  MI1100 SH01  MI1200 SH01

HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 06  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A  (NUEVA)
VI0700 AE6  VI0800 AE6  VI0900 AE6


HU4B03 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 07  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A  (NUEVA)
VI1000 SH02  VI1100 SH02  VI1200 SH02


HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 01  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A  (CERRADA)
MA0700  MA0800  MA0900


HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 02  PROF. ARVELO C JOSE L
MI0700 A309  MI0800 A309  MI0900 A309

HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 03  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A
LU1000 SH01  LU1100 SH01  LU1200 SH01

HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 04  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A  (CERRADA)
MA1000  MA1100  MA1200


HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 05  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A
MI1000 SH01  MI1100 SH01  MI1200 SH01

HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 06  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A  (NUEVA)
VI0700 AE6  VI0800 AE6  VI0900 AE6


HU5B03 CIENCIAS SOCIALES 07  PROF. RODRIGUEZ DE P MARIA A  (NUEVA)
VI1000 SH02  VI1100 SH02  VI1200 SH02


HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 01  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
LU0700 SH02  LU0800 SH02

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 02  PROF. GIULIANA M LUIS A
MA0700 SH02  MA0800 SH02

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 03  PROF. RUIZ C GERARDO M
MI0700 SH02  MI0800 SH02

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 04  PROF. PANTOJA ANTONIO J
MI0700 SH01  MI0800 SH01

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 05  PROF. PANTOJA ANTONIO J
JU0700 SH01  JU0800 SH01

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 06  PROF. PANTOJA ANTONIO J
VI0700 SH01  VI0800 SH01

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 07  PROF. TOVAR L ZENAIDA J
LU0900 SH02  LU1000 SH02

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 08  PROF. GIULIANA M LUIS A
MA0900 SH02  MA1000 SH02

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 09  PROF. TOVAR L ZENAIDA J
MI0900 A306  MI1000 A306

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 10  PROF. TOVAR L ZENAIDA J
JU0900 AE5  JU1000 AE5

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 11  PROF. RUIZ C GERARDO M
JU0900 SH02  JU1000 SH02

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 12  PROF. ROJAS H JUDITH M
MI1100 AE4  MI1200 AE4

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 13  PROF. GIULIANA M LUIS A
JU1100 SH01  JU1200 SH01

HU5B06 INTROD. AL SERVICIO COMUNITARIO 14  PROF. RUIZ C GERARDO M
VI0900 SH01  VI1000 SH01

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 01  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
MA0700 A308  MA0800 A308

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 02  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
MI0700 A308  MI0800 A308

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 03  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
JU0700 AE5  JU0800 AE5

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 04  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
JU0700 SH02  JU0800 SH02

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 05  PROF. MERCADO M GUSTAVO E
VI0700 SH02  VI0800 SH02

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 06  PROF. GARCIA G GLENDYS G
LU1100 AE9  LU1200 AE9

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 07  PROF. GARCIA G GLENDYS G
VI1300 SH02  VI1400 SH02

HU9B05 LEGISLACION Y DEONTOLOGIA 08  PROF. RODRIGUEZ G JOSE G
LU1500 SH02  LU1600 SH02

IA0C09 ECOLOGIA PARA INGENIEROS 81  PROF. ALBANO O LAURA T
LU0700 AFG  LU0800 AFG  LU0900 AFG

IA0C10 BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGIA SANITARIA 81  PROF. ALBANO O LAURA T
JU0700 A302  JU0800 A302  JU0900 A302

IA0C11 TRATAMIENTO DE AGUA 81  PROF. DAUTAN S RAFAEL
MA0900 AFG  MA1000 AFG  MI0900 AFG  MI1000 AFG

IA5C01 MECANICA DE LOS FLUIDOS I 81  PROF. ONSALO V GUILLERMO E
MA0700 ALH  MA0800 ALH  JU0700 ALH  JU0800 ALH  JU0900 ALH

IA5C01 MECANICA DE LOS FLUIDOS I 82  PROF. ONSALO V GUILLERMO E
MA1100 A101  MA1200 A101  JU1000 A102  JU1100 A102  JU1200 A102

IA5C01 MECANICA DE LOS FLUIDOS I 83  PROF. ARTEAGA C SAMUEL A
MA1700 A101  MA1800 A101  JU1700 A105  JU1800 A105  JU1900 A105

IA6C02 MECANICA DE LOS FLUIDOS II 61  PROF. JIMENEZ G MARYELVI
LU0700 A105  LU0800 A105  JU0700 A105  JU0800 A105

IA6C02 MECANICA DE LOS FLUIDOS II 62  PROF. CARRION P DANIEL A
MA1700 A103  MA1800 A103  JU1700 A104  JU1800 A104

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 01  PROF. JIMENEZ G MARYELVI
LU0900 LMFC  LU1000 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 02  PROF. ONSALO V GUILLERMO E  (CERRADA)
MA0900  MA1000


IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 03  PROF. CARRION P DANIEL A
MA1500 LMFC  MA1600 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 04  PROF. SALAZAR R ITALO A
MI0900 LMFC  MI1000 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 05  PROF. CARRION P DANIEL A
MI1500 LMFC  MI1600 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 06  PROF. JIMENEZ G MARYELVI
JU0900 LMFC  JU1000 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 07  PROF. CARRION P DANIEL A
JU1500 LMFC  JU1600 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 08  PROF. SALAZAR R ITALO A
VI0900 LMFC  VI1000 LMFC

IA6C02L MECANICA DE LOS FLUIDOS II 09  PROF. SALAZAR R ITALO A
MA1100 LMFC  MA1200 LMFC

IA6C03 HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 81  PROF. DAUTAN S RAFAEL
MA0700 AFG  MA0800 AFG  MI0700 AFG  MI0800 AFG

IA6C03 HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 82  PROF. ALBANO O LAURA T
LU1000 AFG  LU1100 AFG  JU1000 AFG  JU1100 AFG

IA7C04 HIDROLOGIA 81  PROF. MARQUEZ R ADRIANA M
LU1300 AFG  LU1400 AFG  MA1300 AFG  MA1400 AFG

IA7C04 HIDROLOGIA 82  PROF. MARQUEZ R ADRIANA M
LU1500 AFG  LU1600 AFG  MA1500 AFG  MA1600 AFG

IA7C04 HIDROLOGIA 83  PROF. FARIAS I BETTYS E
MI1100 AFG  MI1200 AFG  JU1100 A101  JU1200 A101

IA7C05 INSTALACIONES PARA EDIFICIOS 81  PROF. JIMENEZ G MARYELVI
MI0700 ALH  MI0800 ALH  MI0900 ALH

IA7C05 INSTALACIONES PARA EDIFICIOS 82  PROF. HUGUET S GERARDO A R
LU1600 A105  LU1700 A105  LU1800 A105

IA7C05 INSTALACIONES PARA EDIFICIOS 83  PROF. HUGUET S GERARDO A R
VI0700 AFG  VI0800 AFG  VI0900 AFG

IA8C06 ACUEDUCTOS Y CLOACAS 81  PROF. CABRERA P ALEXANDER  (CERRADA)
JU1700  JU1800  JU1900  SA0700  SA0800  SA0900


IA8C06 ACUEDUCTOS Y CLOACAS 82  PROF. MANZOL G RAMON A
LU1700 A102  LU1800 A102  LU1900 A102  SA0800 ALH  SA0900 ALH  SA1000 ALH

IA8C06 ACUEDUCTOS Y CLOACAS 83  PROF. CABRERA P ALEXANDER  (NUEVA)
JU1700 A103  JU1800 A103  JU1900 A103  SA1000 AFG  SA1100 AFG  SA1200 AFG


IA8C06 ACUEDUCTOS Y CLOACAS 84  PROF. NO ASIGNADO  (NUEVA)
MI1300 AFG  MI1400 AFG  MI1500 AFG  VI1300 AFG  VI1400 AFG  VI1500 AFG


IA9C07 OBRAS HIDRAULICAS 81  PROF. MORASSUTTI F GIAN FRANCO
LU0700 ALH  LU0800 ALH  LU0900 ALH  VI0700 ALH  VI0800 ALH  VI0900 ALH

IA9C07 OBRAS HIDRAULICAS 82  PROF. ROMANELLO O MAURICIO M
LU1000 A106  LU1100 A106  LU1200 A106  VI1000 AFG  VI1100 AFG  VI1200 AFG

IA9C07 OBRAS HIDRAULICAS 83  PROF. CABRERA P ALEXANDER  (CERRADA)
MI1700  MI1800  MI1900  SA1000  SA1100  SA1200


IA9C07 OBRAS HIDRAULICAS 84  PROF. CABRERA P ALEXANDER  (NUEVA)
MI1700 A102  MI1800 A102  MI1900 A102  SA0700 AFG  SA0800 AFG  SA0900 AFG


IA9C08 INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA 81  PROF. LOPEZ U DARWIN E
MA1300 A101  MA1400 A101  MI1300 A101  MI1400 A101

IA9C08 INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA 82  PROF. FARIAS I BETTYS E
MI0900 A106  MI1000 A106  JU0900 A105  JU1000 A105

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 81  PROF. FIGUEREDO R EDITH M
MI0800 LCA  MI0900 LCA  MI1000 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 82  PROF. FIGUEREDO R EDITH M
MI1100 LCA  MI1200 LCA  MI1300 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 83  PROF. LOPEZ U DARWIN E
MI1500 LCA  MI1600 LCA  MI1700 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 84  PROF. POTTELLA P TULIO A
MA0800 LCA  MA0900 LCA  MA1000 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 85  PROF. FIGUEREDO R EDITH M
VI0800 LCA  VI0900 LCA  VI1000 LCA

IA9C09 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 86  PROF. FIGUEREDO R EDITH M
VI1100 LCA  VI1200 LCA  VI1300 LCA

ID2B01 INGLES I 01  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
LU0700 AID  LU0800 AID  JU0700 AE8  JU0800 AE8

ID2B01 INGLES I 02  PROF. CARRILLO C VICTOR A
MA0700 AID  MA0800 AID  JU0700 AID  JU0800 AID

ID2B01 INGLES I 03  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
MI0700 AID  MI0800 AID  VI0700 AID  VI0800 AID

ID2B01 INGLES I 04  PROF. SUAREZ S LARISSA G
LU0900 AE8  LU1000 AE8  MI0900 AE8  MI1000 AE8

ID2B01 INGLES I 05  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA0900 AE8  MA1000 AE8  VI0900 AID  VI1000 AID

ID2B01 INGLES I 06  PROF. AULAR ALEIDA J
MA0900 AID  MA1000 AID  JU0900 AID  JU1000 AID

ID2B01 INGLES I 07  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU1100 AID  LU1200 AID  MI1100 AID  MI1200 AID

ID2B01 INGLES I 08  PROF. SUAREZ S LARISSA G
LU1100 AE8  LU1200 AE8  MI1100 AE8  MI1200 AE8

ID2B01 INGLES I 09  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1100 AE6  MA1200 AE6  VI1100 AE8  VI1200 AE8

ID2B01 INGLES I 10  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA1100 AE8  MA1200 AE8  VI1100 AID  VI1200 AID

ID2B01 INGLES I 11  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MA1100 AID  MA1200 AID  JU1100 AE8  JU1200 AE8

ID2B01 INGLES I 12  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
LU1300 AE6  LU1400 AE6  MI1300 AE6  MI1400 AE6

ID2B01 INGLES I 13  PROF. SALAZAR R FELIX J
LU1300 AE8  LU1400 AE8  MI1300 AID  MI1400 AID

ID2B01 INGLES I 14  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1300 AE6  MA1400 AE6  JU1300 AE6  JU1400 AE6

ID2B01 INGLES I 15  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1300 AE8  MA1400 AE8  VI1300 AID  VI1400 AID

ID2B01 INGLES I 16  PROF. ARAYA V PATRICIO
LU1500 AID  LU1600 AID  MI1500 AID  MI1600 AID

ID2B01 INGLES I 17  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1500 AE6  MA1600 AE6  JU1500 AE6  JU1600 AE6

ID2B01 INGLES I 18  PROF. ARAYA V PATRICIO
MA1500 AID  MA1600 AID  JU1500 AID  JU1600 AID

ID3B01 INGLES I 01  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
LU0700 AID  LU0800 AID  JU0700 AE8  JU0800 AE8

ID3B01 INGLES I 02  PROF. CARRILLO C VICTOR A
MA0700 AID  MA0800 AID  JU0700 AID  JU0800 AID

ID3B01 INGLES I 03  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
MI0700 AID  MI0800 AID  VI0700 AID  VI0800 AID

ID3B01 INGLES I 04  PROF. SUAREZ S LARISSA G
LU0900 AE8  LU1000 AE8  MI0900 AE8  MI1000 AE8

ID3B01 INGLES I 05  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA0900 AE8  MA1000 AE8  VI0900 AID  VI1000 AID

ID3B01 INGLES I 06  PROF. AULAR ALEIDA J
MA0900 AID  MA1000 AID  JU0900 AID  JU1000 AID

ID3B01 INGLES I 07  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU1100 AID  LU1200 AID  MI1100 AID  MI1200 AID

ID3B01 INGLES I 08  PROF. SUAREZ S LARISSA G
LU1100 AE8  LU1200 AE8  MI1100 AE8  MI1200 AE8

ID3B01 INGLES I 09  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1100 AE6  MA1200 AE6  VI1100 AE8  VI1200 AE8

ID3B01 INGLES I 10  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA1100 AE8  MA1200 AE8  VI1100 AID  VI1200 AID

ID3B01 INGLES I 11  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MA1100 AID  MA1200 AID  JU1100 AE8  JU1200 AE8

ID3B01 INGLES I 12  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
LU1300 AE6  LU1400 AE6  MI1300 AE6  MI1400 AE6

ID3B01 INGLES I 13  PROF. SALAZAR R FELIX J
LU1300 AE8  LU1400 AE8  MI1300 AID  MI1400 AID

ID3B01 INGLES I 14  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1300 AE6  MA1400 AE6  JU1300 AE6  JU1400 AE6

ID3B01 INGLES I 15  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1300 AE8  MA1400 AE8  VI1300 AID  VI1400 AID

ID3B01 INGLES I 16  PROF. ARAYA V PATRICIO
LU1500 AID  LU1600 AID  MI1500 AID  MI1600 AID

ID3B01 INGLES I 17  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1500 AE6  MA1600 AE6  JU1500 AE6  JU1600 AE6

ID3B01 INGLES I 18  PROF. ARAYA V PATRICIO
MA1500 AID  MA1600 AID  JU1500 AID  JU1600 AID

ID4B01 INGLES I 01  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
LU0700 AID  LU0800 AID  JU0700 AE8  JU0800 AE8

ID4B01 INGLES I 02  PROF. CARRILLO C VICTOR A
MA0700 AID  MA0800 AID  JU0700 AID  JU0800 AID

ID4B01 INGLES I 03  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
MI0700 AID  MI0800 AID  VI0700 AID  VI0800 AID

ID4B01 INGLES I 04  PROF. SUAREZ S LARISSA G
LU0900 AE8  LU1000 AE8  MI0900 AE8  MI1000 AE8

ID4B01 INGLES I 05  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA0900 AE8  MA1000 AE8  VI0900 AID  VI1000 AID

ID4B01 INGLES I 06  PROF. AULAR ALEIDA J
MA0900 AID  MA1000 AID  JU0900 AID  JU1000 AID

ID4B01 INGLES I 07  PROF. CARRILLO C VICTOR A
LU1100 AID  LU1200 AID  MI1100 AID  MI1200 AID

ID4B01 INGLES I 08  PROF. SUAREZ S LARISSA G
LU1100 AE8  LU1200 AE8  MI1100 AE8  MI1200 AE8

ID4B01 INGLES I 09  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1100 AE6  MA1200 AE6  VI1100 AE8  VI1200 AE8

ID4B01 INGLES I 10  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA1100 AE8  MA1200 AE8  VI1100 AID  VI1200 AID

ID4B01 INGLES I 11  PROF. SUAREZ S LARISSA G
MA1100 AID  MA1200 AID  JU1100 AE8  JU1200 AE8

ID4B01 INGLES I 12  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
LU1300 AE6  LU1400 AE6  MI1300 AE6  MI1400 AE6

ID4B01 INGLES I 13  PROF. SALAZAR R FELIX J
LU1300 AE8  LU1400 AE8  MI1300 AID  MI1400 AID

ID4B01 INGLES I 14  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1300 AE6  MA1400 AE6  JU1300 AE6  JU1400 AE6

ID4B01 INGLES I 15  PROF. SALAZAR R FELIX J
MA1300 AE8  MA1400 AE8  VI1300 AID  VI1400 AID

ID4B01 INGLES I 16  PROF. ARAYA V PATRICIO
LU1500 AID  LU1600 AID  MI1500 AID  MI1600 AID

ID4B01 INGLES I 17  PROF. BRANDAO R SOGILCA I
MA1500 AE6  MA1600 AE6  JU1500 AE6  JU1600 AE6

ID4B01 INGLES I 18  PROF. ARAYA V PATRICIO
MA1500 AID  MA1600 AID  JU1500 AID  JU1600 AID

ID4B02 INGLES II 01  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
LU0900 AID  LU1000 AID

ID4B02 INGLES II 02  PROF. COLMENARES B CLEYDA C
MI0900 AID  MI1000 AID

ID4B02 INGLES II 03  PROF. ARAYA V PATRICIO
LU1300 AID  LU1400 AID

ID4B02 INGLES II 04  PROF. ARAYA V PATRICIO
JU1300 AID  JU1400 AID

ID4B03 LENGUAJE Y COMUNICACION 01  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
MA1300 AID  MA1400 AID

ID4B03 LENGUAJE Y COMUNICACION 02  PROF. SANCHEZ DE G NULBIA J
JU1100 AID  JU1200 AID

ID5B02 INGLES II 01  PROF. CARRILLO C VICTOR A
MA0900 AE6  MA1000 AE6

ID5B02 INGLES II 02  PROF. AULAR ALEIDA J  (CERRADA)
JU0900  JU1000


ID5B02 INGLES II 03  PROF. AULAR ALEIDA J
JU1100 AE6  JU1200 AE6

IE0C15 PROYECTOS ESTRUCTURALES ACERO 81  PROF. MANZANARES P CARLOS E  (CERRADA)
MA1000  MA1100  MA1200  VI0900  VI1000


IE0C15 PROYECTOS ESTRUCTURALES ACERO 82  PROF. SANCHEZ I JESUS M
MA0700 A103  MA0800 A103  MA0900 A103  VI0700 A102  VI0800 A102

IE0C15 PROYECTOS ESTRUCTURALES ACERO 83  PROF. MANZANARES P CARLOS E  (NUEVA)
MA1000 A309  MA1100 A309  MA1200 A309  VI0800 A11  VI0900 A11


IE0C16 ADMINISTRACION DE OBRAS 81  PROF. SOTO S FRANCISCO J
MI1400 A5E  MI1500 A5E  VI1000 A5E  VI1100 A5E

IE0C16 ADMINISTRACION DE OBRAS 82  PROF. HERNANDEZ T NELSON R
MI1400 A6E  MI1500 A6E  VI1000 A103  VI1100 A103

IE0C17 PUENTES 81  PROF. PINEDA B JULIO C
MI0700 A7E  MI0800 A7E  VI0700 SEIN  VI0800 SEIN

IE0C18 DERECHO Y ETICA PARA ING. CIVIL 81  PROF. RODRIGUEZ F AQUILINO
MA0800 A5E  MA0900 A5E

IE0C18 DERECHO Y ETICA PARA ING. CIVIL 82  PROF. RODRIGUEZ F AQUILINO
JU0800 A5E  JU0900 A5E

IE0C19 CONCRETO PRETENSADO 81  PROF. GARCIA S CARLOS A
VI1600 A5E  VI1700 A5E  SA1100 A6E  SA1200 A6E

IE0C19 CONCRETO PRETENSADO 82  PROF. GARCIA S CARLOS A
VI1400 A6E  VI1500 A6E  SA0900 A6E  SA1000 A6E

IE4C01 MECANICA RACIONAL I 81  PROF. PAREDES D ULISES M
MA0700 A105  MA0800 A105  JU0700 A103  JU0800 A103  JU0900 A103

IE4C01 MECANICA RACIONAL I 82  PROF. LOPEZ G GLEDYS C
LU0700 A6E  LU0800 A6E  VI0700 A105  VI0800 A105  VI0900 A105

IE4C01 MECANICA RACIONAL I 83  PROF. GONCALVES F MICHELLE
VI1400 A5E  VI1500 A5E  SA0700 A104  SA0800 A104  SA0900 A104

IE4I01 MECANICA RACIONAL I 71  PROF. LOPEZ G GLEDYS C
LU1100 A5E  LU1200 A5E  VI1200 A5E  VI1300 A5E

IE4I01 MECANICA RACIONAL I 72  PROF. PAREDES D ULISES M
MA1100 A105  MA1200 A105  JU1200 A6E  JU1300 A6E

IE4I01 MECANICA RACIONAL I 73  PROF. GONCALVES F MICHELLE
VI1600 A102  VI1700 A102  SA1000 A104  SA1100 A104

IE4M01 MECANICA RACIONAL 51  PROF. BARROS F EDINSON M
LU1500 A104  LU1600 A104  LU1700 A104  VI1500 A105  VI1600 A105

IE4M01 MECANICA RACIONAL 52  PROF. GIMENEZ A PEDRO D
MI1800 A101  MI1900 A101  SA0700 A105  SA0800 A105  SA0900 A105

IE4M01 MECANICA RACIONAL 53  PROF. BARROS F EDINSON M
LU1800 A104  LU1900 A104  VI1700 A105  VI1800 A105  VI1900 A105

IE4Q01 MECANICA RACIONAL I 61  PROF. PAREDES D ULISES M
MA0900 A105  MA1000 A105  JU1000 A106  JU1100 A106

IE4Q01 MECANICA RACIONAL I 62  PROF. GIMENEZ A PEDRO D
JU1800 A101  JU1900 A101  SA1000 A105  SA1100 A105

IE4Q01 MECANICA RACIONAL I 63  PROF. LOPEZ G GLEDYS C
LU0900 A6E  LU1000 A6E  VI1000 A106  VI1100 A106

IE4Q01 MECANICA RACIONAL I 64  PROF. PAREDES D ULISES M
MA1500 A6E  MA1600 A6E  JU1500 A6E  JU1600 A6E

IE5C02 MECANICA RACIONAL II 81  PROF. DI BENEDETTO A GABRIELA  (CERRADA)
MA0900  MA1000  JU0900  JU1000


IE5C02 MECANICA RACIONAL II 82  PROF. DI BENEDETTO A GABRIELA  (CERRADA)
MA1100  MA1200  JU1100  JU1200


IE5C02 MECANICA RACIONAL II 83  PROF. DI BENEDETTO A GABRIELA  (NUEVA)
LU0900 AE6  LU1000 AE6  MI0900 A5E  MI1000 A5E


IE5C02 MECANICA RACIONAL II 84  PROF. DI BENEDETTO A GABRIELA  (NUEVA)
LU1100 A4M  LU1200 A4M  MI1100 A3M  MI1200 A3M


IE5C02 MECANICA RACIONAL II 85  PROF. PAREDES D ULISES M  (NUEVA)
MA1300 A103  MA1400 A103  JU1300 A105  JU1400 A105


IE5C03 RESISTENCIA DE MATERIALES 81  PROF. SOSA R ANTONELLA D
MA1300 A102  MA1400 A102  VI0700 A5E  VI0800 A5E  VI0900 A5E

IE5C03 RESISTENCIA DE MATERIALES 82  PROF. VALENCIA A JUAN
LU0700 A103  LU0800 A103  LU0900 A103  JU1000 A103  JU1100 A103

IE5C03 RESISTENCIA DE MATERIALES 83  PROF. GONZALEZ G GLAMERDIS DEL
MA0900 SEIN  MA1000 SEIN  JU1000 A302  JU1100 A302  JU1200 A302

IE5C04 MATERIALES Y ENSAYOS 81  PROF. BARROS F LAINE A
JU0800 A106  JU0900 A106

IE5C04 MATERIALES Y ENSAYOS 82  PROF. MARTINEZ O EDSON T
VI1100 A6E  VI1200 A6E

IE5C04 MATERIALES Y ENSAYOS 83  PROF. MARTINEZ O EDSON T
MI0800   MI0900 

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 01  PROF. MARIN RENY E
VI1000 LEM  VI1100 LEM  VI1200 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 02  PROF. MARTINEZ O EDSON T
MI1000 LEM  MI1100 LEM  MI1200 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 03  PROF. BARROS F LAINE A
MA1000 LEM  MA1100 LEM  MA1200 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 04  PROF. BARROS F LAINE A
MA0700 LEM  MA0800 LEM  MA0900 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 05  PROF. BARROS F LAINE A
JU1000 LEM  JU1100 LEM  JU1200 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 06  PROF. HERNANDEZ T NELSON R
MI0700 LEM  MI0800 LEM  MI0900 LEM

IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 07  PROF. MARIN RENY E  (CERRADA)
JU0700  JU0800  JU0900


IE5C04L MATERIALES Y ENSAYOS 08  PROF. MARIN RENY E  (NUEVA)
VI0700 LEM  VI0800 LEM  VI0900 LEM


IE5I02 RESISTENCIA DE MATERIALES 71  PROF. SOSA R ANTONELLA D
MA1500 A102  MA1600 A102  MA1700 A102  VI1000 A105  VI1100 A105

IE5I02 RESISTENCIA DE MATERIALES 72  PROF. GONZALEZ G GLAMERDIS DEL
MA0700 A104  MA0800 A104  JU0700 A104  JU0800 A104  JU0900 A104

IE5M02 RESISTENCIA DE MATERIALES 61  PROF. VALENCIA A JUAN
LU1000 A104  LU1100 A104  JU0700 A102  JU0800 A102  JU0900 A102

IE5M02 RESISTENCIA DE MATERIALES 62  PROF. MANZANARES P CARLOS E  (CERRADA)
MA1300  MA1400  JU1100  JU1200  JU1300


IE5M02 RESISTENCIA DE MATERIALES 63  PROF. MANZANARES P CARLOS E  (NUEVA)
MA1400 A105  MA1500 A105  MA1600 A105  VI1100 A101  VI1200 A101


IE6C05 INTRODUCCION AL ANALISIS EST 81  PROF. VIÑA C JUAN P
LU1600 A101  LU1700 A101  VI1500 A106  VI1600 A106

IE6C05 INTRODUCCION AL ANALISIS EST 82  PROF. PINTO G JESUS G
MA1100 A305  MA1200 A305  VI1300 A101  VI1400 A101

IE6C07 MECANICA DE LOS SUELOS 81  PROF. ROJAS G MARCO T
VI1500 A101  VI1600 A101  SA0700 A101  SA0800 A101

IE6C07 MECANICA DE LOS SUELOS 82  PROF. GARCIA CH ROSALBA
LU0700 A5E  LU0800 A5E  MI0700 A105  MI0800 A105

IE6C07 MECANICA DE LOS SUELOS 83  PROF. AZRAK M JOHNNY W
MA0700 A106  MA0800 A106  JU0700 A101  JU0800 A101

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 01  PROF. GUEVARA A MARIA F
MA1700 LSL  MA1800 LSL  MA1900 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 02  PROF. GARCIA CH ROSALBA
MA0700 LSL  MA0800 LSL  MA0900 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 03  PROF. GARCIA CH ROSALBA
JU0700 LSL  JU0800 LSL  JU0900 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 04  PROF. GUEVARA A MARIA F
MA1400 LSL  MA1500 LSL  MA1600 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 05  PROF. AZRAK M JOHNNY W
JU1000 LSL  JU1100 LSL  JU1200 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 06  PROF. D'ANGELO L GERARDO A
SA0700 LSL  SA0800 LSL  SA0900 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 07  PROF. D'ANGELO L GERARDO A
VI1400 LSL  VI1500 LSL  VI1600 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 08  PROF. ROJAS G MARCO T
VI1700 LSL  VI1800 LSL  VI1900 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 09  PROF. RODRIGUEZ G ARGENIS R
LU1700 LSL  LU1800 LSL  LU1900 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 10  PROF. ROJAS G MARCO T
SA1000 LSL  SA1100 LSL  SA1200 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 11  PROF. PAREDES D ULISES M
MI0700 LSL  MI0800 LSL  MI0900 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 12  PROF. RODRIGUEZ G ARGENIS R
MI1000 LSL  MI1100 LSL  MI1200 LSL

IE6C07L MECANICA DE LOS SUELOS 13  PROF. PAREDES D ULISES M
JU1700 LSL  JU1800 LSL  JU1900 LSL

IE7C06 CONCRETO ARMADO I 81  PROF. IDREES R AHMAD
MI0900 SEIN  MI1000 SEIN  JU0900 A305  JU1000 A305

IE7C06 CONCRETO ARMADO I 82  PROF. POMBO ADALGIZA
MI0700 A6E  MI0800 A6E  VI0700 A6E  VI0800 A6E

IE7C06 CONCRETO ARMADO I 83  PROF. POMBO ADALGIZA
MI0900 A6E  MI1000 A6E  VI0900 A6E  VI1000 A6E

IE7C06 CONCRETO ARMADO I 84  PROF. IDREES R AHMAD
MI1100 A5E  MI1200 A5E  JU1100 A305  JU1200 A305

IE7C08 ESTRUCTURAS I 81  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B
MA0900 A6E  MA1000 A6E  JU1300 A5E  JU1400 A5E  JU1500 A5E

IE7C08 ESTRUCTURAS I 82  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B
LU1300 A6E  LU1400 A6E  JU1300 A101  JU1400 A101  JU1500 A101

IE7C08 ESTRUCTURAS I 83  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B
LU0700 A104  LU0800 A104  MI0700 A207  MI0800 A207  MI0900 A207

IE8C09 CONCRETO ARMADO II 81  PROF. MARTINEZ O EDSON T
MA1100 A6E  MA1200 A6E  VI0800 A104  VI0900 A104  VI1000 A104

IE8C09 CONCRETO ARMADO II 82  PROF. BUYONES G HECTOR A
LU1700 AE1  LU1800 AE1  SA0700 A106  SA0800 A106  SA0900 A106

IE8C09 CONCRETO ARMADO II 83  PROF. SANCHEZ R JAVIER A
LU0700 A106  LU0800 A106  VI0700 A106  VI0800 A106  VI0900 A106

IE8C10 TECNICA DE LA CONSTRUCCION 81  PROF. RODRIGUEZ F AQUILINO
JU1000 A5E  JU1100 A5E  JU1200 A5E

IE8C10 TECNICA DE LA CONSTRUCCION 82  PROF. RODRIGUEZ F AQUILINO
MA1000 A5E  MA1100 A5E  MA1200 A5E

IE8C10 TECNICA DE LA CONSTRUCCION 83  PROF. SOTO S FRANCISCO J
MA1400 A5E  MA1500 A5E  MA1600 A5E

IE8C11 ESTRUCTURAS II 81  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B
MA1300 A6E  MA1400 A6E  JU0900 A6E  JU1000 A6E  JU1100 A6E

IE8C11 ESTRUCTURAS II 82  PROF. PAREDES D ULISES M  (CERRADA)
MA1000  MA1100  VI0900  VI1000  VI1100


IE8C11 ESTRUCTURAS II 83  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B  (NUEVA)
MA1000 A205  MA1100 A205  JU1300 A104  JU1400 A104  JU1500 A104


IE8C12 FUNDACIONES Y MUROS 81  PROF. MONTILLA M JOSE E  (CERRADA)
VI1500  VI1600  SA0700  SA0800


IE8C12 FUNDACIONES Y MUROS 82  PROF. GUANCHEZ R EDINSON A  (CERRADA)
VI1700  VI1800  SA0700  SA0800


IE8C12 FUNDACIONES Y MUROS 83  PROF. MONTILLA M JOSE E  (CERRADA)
VI1700  VI1800  SA0900  SA1000


IE8C12 FUNDACIONES Y MUROS 84  PROF. MONTILLA M JOSE E  (NUEVA)
JU1700 A6E  JU1800 A6E  VI1700 A6E  VI1800 A6E


IE8C12 FUNDACIONES Y MUROS 85  PROF. GUANCHEZ R EDINSON A  (NUEVA)
JU1500 A103  JU1600 A103  VI1500 A104  VI1600 A104


IE8C12 FUNDACIONES Y MUROS 86  PROF. MONTILLA M JOSE E  (NUEVA)
VI1500 A204  VI1600 A204  SA1000 A106  SA1100 A106


IE9C13 PROYECTOS ESTRUCTURALES CONCRE 81  PROF. LANZA S FREDDY J
LU1700 A11  LU1800 A11  LU1900 A11  MA1700 A11  MA1800 A11

IE9C13 PROYECTOS ESTRUCTURALES CONCRE 82  PROF. OLIVAL D V C JOSE P
LU0700 A102  LU0800 A102  VI0700 A103  VI0800 A103  VI0900 A103

IE9C14 ESTRUCTURAS AVANZADAS 81  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B  (CERRADA)
VI0800  VI0900  VI1000


IE9C14 ESTRUCTURAS AVANZADAS 82  PROF. BONDARENKO H SLAWKO B  (NUEVA)
VI0700 A7E  VI0800 A7E  VI0900 A7E


IM0M02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 51  

IM0M03 PASANTIA 51  PROF. CARRERA A VICTOR M
VI1300 SPG  VI1400 SPG

IM0M03 PASANTIA 52  PROF. CARRERA A VICTOR M
VI1500 SPG  VI1600 SPG

IM9M02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 51  PROF. VELASQUEZ L JOSE G
LU1500 SPM  LU1600 SPM

IM9M02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 52  PROF. VELASQUEZ L JOSE G
JU1500 SPM  JU1600 SPM

IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 81  PROF. PEREZ P ENRIQUE  (CERRADA)
LU0900  LU1000  JU0900  JU1000


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 82  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A  (CERRADA)
LU1100  LU1200  VI1100  VI1200


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 83  PROF. PIÑA G JORGE G  (CERRADA)
MA0900  MA1000  JU0900  JU1000


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 84  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A  (CERRADA)
MA0900  MA1000  JU0900  JU1000


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 85  PROF. RIVERO M YONDER J  (CERRADA)
LU1700  LU1800  MI1700  MI1800


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 86  PROF. PEREZ P ENRIQUE  (NUEVA)
LU0900 A8I  LU1000 A8I  JU0900 A3M  JU1000 A3M


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 87  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A  (NUEVA)
LU1100 A105  LU1200 A105  VI1100 SEIN  VI1200 SEIN


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 88  PROF. PIÑA G JORGE G  (NUEVA)
MA0900 A7E  MA1000 A7E  JU0900 A7E  JU1000 A7E


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 89  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A  (NUEVA)
MA0900 A106  MA1000 A106  JU0900 A203  JU1000 A203


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 90  PROF. RIVERO M YONDER J  (CERRADA)
LU1700  LU1800  MI1700  MI1800


IN4C01 ESTADISTICA PARA ING. CIVIL 91  PROF. PEREZ P ENRIQUE  (NUEVA)
MA1100 SIO  MA1200 SIO  JU1100 SIO  JU1200 SIO


IN5I01 PROBABILIDADES 31  PROF. BEDOYA D ANTONIO J  (CERRADA)
MI1100  MI1200  JU1100  JU1200


IN5I01 PROBABILIDADES 32  PROF. BEDOYA D ANTONIO J  (CERRADA)
MA0900  MA1000  MI0900  MI1000


IN5I01 PROBABILIDADES 33  PROF. BEDOYA D ANTONIO J  (CERRADA)
MA1100  MA1200  JU0900  JU1000


IN5I01 PROBABILIDADES 34  PROF. PEREZ C ILSE J  (CERRADA)
LU0900  LU1000  VI0900  VI1000


IN5I01 PROBABILIDADES 35  PROF. PEREZ C ILSE J  (CERRADA)
MI1100  MI1200  JU0700  JU0800


IN5I01 PROBABILIDADES 36  PROF. BEDOYA D ANTONIO J  (NUEVA)
MI1100 AF1  MI1200 AF1  JU1100 A9I  JU1200 A9I


IN5I01 PROBABILIDADES 37  PROF. BEDOYA D ANTONIO J  (NUEVA)
MA0900 A9I  MA1000 A9I  MI0900 A9I  MI1000 A9I


IN5I01 PROBABILIDADES 38  PROF. BEDOYA D ANTONIO J  (NUEVA)
MA1100 A9I  MA1200 A9I  JU0900 A9I  JU1000 A9I


IN5I01 PROBABILIDADES 39  PROF. PEREZ C ILSE J  (NUEVA)
LU0900 AF2  LU1000 AF2  VI0900 A201  VI1000 A201


IN5I01 PROBABILIDADES 40  PROF. PEREZ C ILSE J  (NUEVA)
MI1100 A201  MI1200 A201  JU0700 A204  JU0800 A204


IN6I02 METODOS ESTADISTICOS I 31  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A  (CERRADA)
MA1300  MA1400  JU1300  JU1400


IN6I02 METODOS ESTADISTICOS I 32  PROF. PARRA A JOSE G  (CERRADA)
LU0900  LU1000  MI0700  MI0800


IN6I02 METODOS ESTADISTICOS I 33  PROF. SANTAMARIA P ROSELIN A  (NUEVA)
MA1300 SGE  MA1400 SGE  JU1300 SEIN  JU1400 SEIN


IN6I02 METODOS ESTADISTICOS I 34  PROF. PARRA A JOSE G  (NUEVA)
LU0900 SEIN  LU1000 SEIN  MI0700 SEIN  MI0800 SEIN


IN6I03 PROGRAMACION LINEAL Y REDES 31  PROF. MARTINEZ M CARLOS M  (CERRADA)
MA1100  MA1200  MI1100  MI1200


IN6I03 PROGRAMACION LINEAL Y REDES 32  PROF. MARTINEZ M CARLOS M  (CERRADA)
LU1500  LU1600  MA1500  MA1600


IN6I03 PROGRAMACION LINEAL Y REDES 33  PROF. PEREZ P ENRIQUE  (CERRADA)
MA1100  MA1200  JU1100  JU1200


IN6I03 PROGRAMACION LINEAL Y REDES 34  PROF. MARTINEZ M CARLOS M  (NUEVA)
LU1500 SIO  LU1600 SIO  MA1500 SIO  MA1600 SIO


IN6I03 PROGRAMACION LINEAL Y REDES 35  PROF. MARTINEZ M CARLOS M  (NUEVA)
LU1300 A8I  LU1400 A8I  MI1100 LIM  MI1200 LIM


IN6I03 PROGRAMACION LINEAL Y REDES 36  PROF. PEREZ P ENRIQUE  (CERRADA)
MA1100  MA1200  JU1100  JU1200


IN6T01 PROBABILIDADES Y PROC. ESTOCASTICOS 71  PROF. PARRA A JOSE G  (CERRADA)
LU0700  LU0800  VI0700  VI0800


IN6T01 PROBABILIDADES Y PROC. ESTOCASTICOS 72  PROF. PARRA A JOSE G  (NUEVA)
LU0700 SIO  LU0800 SIO  VI0700 SIO  VI0800 SIO


IN7I04 METODOS ESTADISTICOS II 31  PROF. GARCIA L TEODORO  (CERRADA)
LU0700  LU0800  LU0900


IN7I04 METODOS ESTADISTICOS II 32  PROF. MARTINEZ M CARLOS M  (CERRADA)
LU1000  LU1100  LU1200


IN7I04 METODOS ESTADISTICOS II 33  PROF. MEJIAS A AGUSTIN A  (CERRADA)
MA1300  MA1400  MA1500


IN7I04 METODOS ESTADISTICOS II 34  PROF. GARCIA L TEODORO  (CERRADA)
MI0900  MI1000  MI1100


IN7I04 METODOS ESTADISTICOS II 35  PROF. MARTINEZ M CARLOS M  (NUEVA)
MA1000 LIO  MA1100 LIO  MA1200 LIO


IN7I04 METODOS ESTADISTICOS II 36  PROF. MEJIAS A AGUSTIN A  (NUEVA)
JU1000 LIO  JU1100 LIO  JU1200 LIO


IN7I05 PRODUCCION I 31  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (CERRADA)
LU0700  LU0800  VI0700  VI0800


IN7I05 PRODUCCION I 32  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (CERRADA)
MA0700  MA0800  VI1100  VI1200


IN7I05 PRODUCCION I 33  PROF. PIÑA G JORGE G  (CERRADA)
MI1300  MI1400  JU1300  JU1400


IN7I05 PRODUCCION I 34  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (CERRADA)
LU1100  LU1200  JU0700  JU0800


IN7I05 PRODUCCION I 35  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (NUEVA)
LU0700 A9I  LU0800 A9I  MA0700 A9I  MA0800 A9I


IN7I05 PRODUCCION I 36  PROF. PIÑA G JORGE G  (NUEVA)
MI1300 A9I  MI1400 A9I  JU1300 A9I  JU1400 A9I


IN7I05 PRODUCCION I 37  PROF. PIÑA G JORGE G  (NUEVA)
LU1100 A9I  LU1200 A9I  VI1100 SIO  VI1200 SIO


IN8I06 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 31  PROF. GARCIA L TEODORO  (CERRADA)
LU1300  LU1400  MI1300  MI1400


IN8I06 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 32  PROF. PEREZ C ILSE J  (CERRADA)
LU0700  LU0800  VI0700  VI0800


IN8I06 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 33  PROF. PARRA A JOSE G  (CERRADA)
LU1300  LU1400  JU1300  JU1400


IN8I06 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 34  PROF. GARCIA L TEODORO  (CERRADA)
LU1300  LU1400  MI1300  MI1400


IN8I06 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 35  PROF. PEREZ C ILSE J  (NUEVA)
LU0700 A8I  LU0800 A8I  VI0700 A8I  VI0800 A8I


IN8I06 CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD 36  PROF. PARRA A JOSE G  (NUEVA)
JU1300 SIO  JU1400 SIO  VI1300 SIO  VI1400 SIO


IN8I07 PRODUCCION II 31  PROF. PIÑA G JORGE G  (CERRADA)
LU1100  LU1200  VI1100  VI1200


IN8I07 PRODUCCION II 32  PROF. FIGUEREDO L FRANCISCO J  (CERRADA)
MA1300  MA1400  MI1300  MI1400


IN8I07 PRODUCCION II 33  PROF. FIGUEREDO L FRANCISCO J  (CERRADA)
MA1500  MA1600  MI1500  MI1600


IN8I07 PRODUCCION II 34  PROF. PIÑA G JORGE G  (CERRADA)
LU1100  LU1200  VI1100  VI1200


IN8I07 PRODUCCION II 35  PROF. FIGUEREDO L FRANCISCO J  (NUEVA)
MA1300 SIO  MA1400 SIO  MI1300 SGE  MI1400 SGE


IN8I07 PRODUCCION II 36  PROF. FIGUEREDO L FRANCISCO J  (NUEVA)
MA1500 SEIN  MA1600 SEIN  MI1500 SIO  MI1600 SIO


IN9I09 SIMULACION DE SISTEMAS 31  PROF. JIMENEZ B MANUEL E  (NUEVA)
JU1300 SUM  JU1400 SUM  JU1500 SUM


IN9I11 OPTIMIZACION 31  PROF. PEREZ P ENRIQUE  (CERRADA)
LU1500  LU1600  LU1700


IN9I11 OPTIMIZACION 32  PROF. PEREZ P ENRIQUE  (CERRADA)
LU1500  LU1600  LU1700


IN9I11 OPTIMIZACION 33  PROF. PEREZ P ENRIQUE  (NUEVA)
LU1500 LIO  LU1600 LIO  LU1700 LIO


IN9I13 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 31  PROF. GARCIA L TEODORO  (CERRADA)
MI0700  MI0800  MI0900


IN9I13 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 32  PROF. GARCIA L TEODORO  (CERRADA)
LU0900  LU1000  LU1100


IN9I14 GESTION DE LA CALIDAD 31  PROF. MEJIAS A AGUSTIN A  (CERRADA)
MA1000  MA1100  MA1200


IN9I14 GESTION DE LA CALIDAD 32  PROF. MEJIAS A AGUSTIN A  (NUEVA)
JU0700 LIO  JU0800 LIO  JU0900 LIO


IQ0Q26 TRABAJO ESPECIAL II 61  

IQ4Q01 PRINCIPIOS DE ING. QUIMICA 61  PROF. YAMAL T EVELYN
LU0900 A203  LU1000 A203  MI0900 A203  MI1000 A203  MI1100 A203

IQ4Q01 PRINCIPIOS DE ING. QUIMICA 62  PROF. PEREZ L JOSE A
LU1100 A201  LU1200 A201  MI1000 A202  MI1100 A202  MI1200 A202

IQ4Q01 PRINCIPIOS DE ING. QUIMICA 63  PROF. MATOS P RUBEN E  (CERRADA)
MA1400  MA1500  JU1400  JU1500  JU1600


IQ4Q01 PRINCIPIOS DE ING. QUIMICA 64  PROF. MATOS P RUBEN E  (NUEVA)
LU1300 A205  LU1400 A205  MI1200 A206  MI1300 A206  MI1400 A206


IQ5I01 PRINCIPIOS DE INGENIERIA QUIMICA 31  PROF. ESPINOSA P TONY M
MA1300 A207  MA1400 A207  SA0900 AD8

IQ5I01 PRINCIPIOS DE INGENIERIA QUIMICA 32  PROF. ESPINOSA P TONY M
MA1500 A207  MA1600 A207  SA1000 AD8

IQ5Q02 TERMODINAMICA PARA ING. QUIMICA 61  PROF. BATTES A DEIVIS O
LU1700 A201  LU1800 A201  MI1700 A201  MI1800 A201

IQ5Q02 TERMODINAMICA PARA ING. QUIMICA 62  PROF. MOSQUERA A VANESSA K
MI1700 A202  MI1800 A202  JU1700 A202  JU1800 A202

IQ5Q03 FENOMENOS DE TRANSPORTE I 61  PROF. OSORIO DOMINGO S
LU0900 A205  LU1000 A205  LU1100 A205  JU0900 A205  JU1000 A205

IQ5Q03 FENOMENOS DE TRANSPORTE I 62  PROF. GUANIPA Q VICTOR J  (CERRADA)
LU1300  LU1400  LU1500  MI1300  MI1400


IQ5Q03 FENOMENOS DE TRANSPORTE I 64  PROF. AGUILERA G FRANNYMAR DEL  (NUEVA)
MA0800 AE3  MA0900 AE3  JU1300 A203  JU1400 A203  JU1500 A203


IQ5Q04 METODOS NUMERICOS ING QUIMICA 61  PROF. DIAZ F ELY L  (CERRADA)
LU1600  LU1700  MI1600  MI1700


IQ5Q04 METODOS NUMERICOS ING QUIMICA 62  PROF. ANAYA P JESUS L  (CERRADA)
MA1700  MA1800  JU1700  JU1800


IQ5Q04 METODOS NUMERICOS ING QUIMICA 63  PROF. DIAZ F ELY L
LU1700 A303  LU1800 A303  MI1700 A206  MI1800 A206

IQ5Q04 METODOS NUMERICOS ING QUIMICA 64  PROF. DIAZ F ELY L  (NUEVA)
MA1600 A201  MA1700 A201  JU1600 A203  JU1700 A203


IQ5Q04 METODOS NUMERICOS ING QUIMICA 65  PROF. ANAYA P JESUS L  (NUEVA)
MA1700 A301  MA1800 A301  SA0900 A205  SA1000 A205


IQ6I02 PROCESOS QUIMICOS 31  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V
MI1000 A207  MI1100 A207  MI1200 A207

IQ6I02 PROCESOS QUIMICOS 32  PROF. SOTO A MARITZA A
MA0700 A204  MA0800 A204  MA0900 A204

IQ6Q05 TERMODINAMICA PARA ING QUIMICA II 61  PROF. GUANIPA Q VICTOR J  (CERRADA)
LU1300  LU1400  MI1300  MI1400


IQ6Q05 TERMODINAMICA PARA ING QUIMICA II 62  PROF. OSMAN C AHMED
MA0900 A206  MA1000 A206  JU0900 A206  JU1000 A206

IQ6Q06 FENOMENOS DE TRANSPORTE II 61  PROF. ACOSTA A JUAN B
LU1000 A207  LU1100 A207  LU1200 A207  MI1100 A205  MI1200 A205

IQ6Q06 FENOMENOS DE TRANSPORTE II 62  PROF. MOSQUERA D CESAR A
MA1400 A205  MA1500 A205  MA1600 A205  JU1400 A205  JU1500 A205

IQ6Q06 FENOMENOS DE TRANSPORTE II 63  PROF. LANDAETA V PABLO E
VI1500 A202  VI1600 A202  SA0700 A202  SA0800 A202  SA0900 A202

IQ6Q07 CONTROL DE PROC. QUIMICOS 61  PROF. ACOSTA A JUAN B
MA1100 A203  MA1200 A203  JU1100 A203  JU1200 A203

IQ6Q07 CONTROL DE PROC. QUIMICOS 62  PROF. LOPEZ S IXMIT J
LU0700 A202  LU0800 A202  MI0700 A202  MI0800 A202

IQ6Q07 CONTROL DE PROC. QUIMICOS 63  PROF. LOPEZ S IXMIT J
MA0700 A202  MA0800 A202  JU0700 A202  JU0800 A202

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 01  PROF. RODRIGUEZ R JULIO I
LU0700 LCQ  LU0800 LCQ

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 02  PROF. FARFAN C SEBASTIAN J  (CERRADA)
LU0900  LU1000


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 03  PROF. ACOSTA A JUAN B
JU0900 LCQ  JU1000 LCQ

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 04  PROF. RODRIGUEZ R JULIO I  (CERRADA)
LU1200  LU1300


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 05  PROF. FARFAN C SEBASTIAN J  (CERRADA)
VI0800  VI0900


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 06  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V  (CERRADA)
MI0900  MI1000


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 07  PROF. BOTTARO H ENDERSON A  (CERRADA)
VI1000  VI1100


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 08  PROF. VµSQUEZ L WISLENNY S  (CERRADA)
MA0800  MA0900


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 09  PROF. AGUILERA G FRANNYMAR DEL
MA1000 LCQ  MA1100 LCQ

IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 10  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V  (NUEVA)
MI0800 LCQ  MI0900 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 11  PROF. CUEVAS S MARIA C  (NUEVA)
MA0700 LCQ  MA0800 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 12  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V  (NUEVA)
JU1100 LCQ  JU1200 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 13  PROF. FARFAN C SEBASTIAN J  (NUEVA)
VI0700 LCQ  VI0800 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 14  PROF. FINOL V JEANET C  (NUEVA)
LU1300 LCQ  LU1400 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 15  PROF. FINOL V JEANET C  (NUEVA)
LU1500 LCQ  LU1600 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 16  PROF. FINOL V JEANET C  (NUEVA)
MI1300 LCQ  MI1400 LCQ


IQ6Q07L CONTROL DE PROC. QUIMICOS 17  PROF. FINOL V JEANET C  (NUEVA)
MI1500 LCQ  MI1600 LCQ


IQ6Q25 ESTADISTICA APLICADA PARA ING. QUIMICA 61  PROF. VARGAS C EDUARDO E
VI1000 A202  VI1100 A202  VI1200 A202

IQ6Q25 ESTADISTICA APLICADA PARA ING. QUIMICA 62  PROF. BATTES A DEIVIS O
MA1700 A202  MA1800 A202  MA1900 A202

IQ7Q08 OPERACIONES UNITARIAS 61  PROF. MANRRIQUE F CESAR J
LU1700 A206  LU1800 A206  SA0800 A206  SA0900 A206  SA1000 A206

IQ7Q08 OPERACIONES UNITARIAS 62  PROF. LEON F MARIA E  (NUEVA)
MI0700 AE3  MI0800 AE3  MI0900 AE3  VI0800 A205  VI0900 A205


IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 61  PROF. BRITO M THAIMY E
MA0800 LOU1  MA0900 LOU1  MA1000 LOU1  MA1100 LOU1

IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 62  PROF. AGUILERA G FRANNYMAR DEL
MA1300 LOU1  MA1400 LOU1  MA1500 LOU1  MA1600 LOU1

IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 63  PROF. BRITO M THAIMY E
JU1200 LOU1  JU1300 LOU1  JU1400 LOU1  JU1500 LOU1

IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 64  PROF. FARFAN C SEBASTIAN J  (CERRADA)
VI0800  VI0900  VI1000  VI1100


IQ7Q09 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA I 65  PROF. FARFAN C SEBASTIAN J  (NUEVA)
VI1300 LOU1  VI1400 LOU1  VI1500 LOU1  VI1600 LOU1


IQ7Q10 CONSERVACION AMBIENTAL 61  PROF. PARRA C IVAN A
VI0700 A202  VI0800 A202  VI0900 A202

IQ7Q10 CONSERVACION AMBIENTAL 62  PROF. VELAZQUEZ M GLEMNYS K  (CERRADA)
SA1000  SA1100  SA1200


IQ7Q10 CONSERVACION AMBIENTAL 63  PROF. PARRA C IVAN A  (NUEVA)
LU1000 A309  LU1100 A309  LU1200 A309


IQ8Q11 CINETICA Y DISEÑO DE REACTORES 61  PROF. PEREZ L JOSE A
MA1100 A201  MA1200 A201  JU1100 A201  JU1200 A201

IQ8Q11 CINETICA Y DISEÑO DE REACTORES 62  PROF. GAMBOA C NEICE M
MA1100 A202  MA1200 A202  JU1100 A202  JU1200 A202

IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 61  PROF. RODRIGUEZ R JULIO I
LU0900 LOU2  LU1000 LOU2  LU1100 LOU2  LU1200 LOU2

IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 62  PROF. OSORIO DOMINGO S
MI0800 LOU2  MI0900 LOU2  MI1000 LOU2  MI1100 LOU2

IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 63  PROF. LEON F MARIA E  (CERRADA)
JU0800  JU0900  JU1000  JU1100


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 64  PROF. LEON F MARIA E  (NUEVA)
VI1000 LOU2  VI1100 LOU2  VI1200 LOU2  VI1300 LOU2


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 65  PROF. RODRIGUEZ R JULIO I  (NUEVA)
LU1400 LOU2  LU1500 LOU2  LU1600 LOU2  LU1700 LOU2


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 66  PROF. OSMAN C AHMED  (NUEVA)
MI1300 LOU2  MI1400 LOU2  MI1500 LOU2  MI1600 LOU2


IQ8Q12 LAB. DE INGENIERIA QUIMICA II 67  PROF. BOTTARO H ENDERSON A  (NUEVA)
JU1300 LOU2  JU1400 LOU2  JU1500 LOU2  JU1600 LOU2


IQ8Q13 PROCESOS QUIMICOS 61  PROF. JIMENEZ N MILAGROS D V
JU1400 A207  JU1500 A207  JU1600 A207

IQ8Q13 PROCESOS QUIMICOS 62  PROF. SOTO A MARITZA A
LU0700 A207  LU0800 A207  LU0900 A207

IQ8Q13 PROCESOS QUIMICOS 63  PROF. PATIÑO M JORGE D
SA1000 A204  SA1100 A204  SA1200 A204

IQ8Q14 MATERIALES DE ING. DE PROCESOS 61  PROF. MATOS P RUBEN E  (CERRADA)
MA1600  MA1700  MA1800


IQ8Q14 MATERIALES DE ING. DE PROCESOS 62  PROF. MATOS P RUBEN E  (NUEVA)
LU1500 A309  LU1600 A309  LU1700 A309


IQ8Q14 MATERIALES DE ING. DE PROCESOS 63  PROF. MATOS P RUBEN E  (NUEVA)
MI1500 A207  MI1600 A207  MI1700 A207


IQ8Q16 SEMINARIO 61  PROF. LEON MARIA A  (CERRADA)
JU1000  JU1100


IQ8Q16 SEMINARIO 62  PROF. LUCENA R LEYDIZ C
MA0800 A205  MA0900 A205

IQ8Q16 SEMINARIO 63  PROF. LEON F MARIA E  (NUEVA)
MI1100 SEIN  MI1200 SEIN


IQ9Q17 DISEÑO DE PROCESOS 61  PROF. HERNANDEZ CARLOS E
LU0700 A201  LU0800 A201  LU0900 A201  MA0700 A203  MA0800 A203  MA0900 A203

IQ9Q17 DISEÑO DE PROCESOS 62  PROF. SOTO A MARITZA A  (NUEVA)
LU0700   LU0800   LU0900   SA0800   SA0900   SA1000 


IQ9Q18 TRABAJO ESPECIAL I 61  PROF. LOPEZ S IXMIT J
MI0900 A204  MI1000 A204

IQ9Q18 TRABAJO ESPECIAL I 62  PROF. MARTINEZ S OLGA DE LA T  (CERRADA)
JU1400  JU1500


IQ9Q18 TRABAJO ESPECIAL I 63  PROF. YAMAL T EVELYN
LU1100 A202  LU1200 A202

IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 61  PROF. YAMAL T EVELYN  (CERRADA)
MA0900  MA1000  MA1100


IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 62  PROF. PATIÑO M JORGE D
SA0700 CIQ  SA0800 CIQ  SA0900 CIQ

IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 63  PROF. CUEVAS S MARIA C  (CERRADA)
SA1000  SA1100  SA1200


IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 64  PROF. YAMAL T EVELYN  (NUEVA)
MA1000 CIQ  MA1100 CIQ  MA1200 CIQ


IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 65  PROF. TORRES A JERSON D  (NUEVA)
VI0700 CIQ  VI0800 CIQ  VI0900 CIQ


IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 66  PROF. CUEVAS S MARIA C  (NUEVA)
SA1000 CIQ  SA1100 CIQ  SA1200 CIQ


IQ9Q19 SIMULACION DE PROCESOS QUIMICO 67  PROF. TORRES A JERSON D  (NUEVA)
VI1000 CIQ  VI1100 CIQ  VI1200 CIQ


IQ9Q20 REFINACIÓN 61  PROF. SANCHEZ A MERALDO S  (CERRADA)
MI1700  MI1800  MI1900


IQ9Q23 AGUAS INDUSTRIALES 61  PROF. PARRA C IVAN A  (NUEVA)
LU0700 A309  LU0800 A309  LU0900 A309


IQ9Q24 PROBLEMAS AVANZ. DE ING. QUIMICA 61  PROF. PARRA C IVAN A  (CERRADA)
VI1100  VI1200  VI1300


IQ9Q24 PROBLEMAS AVANZ. DE ING. QUIMICA 62  PROF. PARRA C IVAN A  (NUEVA)
VI1000 A203  VI1100 A203  VI1200 A203


IQ9Q30 CORROSIÓN DE LOS MATERIALES 61  PROF. BRITO M THAIMY E  (NUEVA)
JU0700 AE6  JU0800 AE6  JU0900 AE6


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 01  PROF. CASTRO R HUBER E
LU0700 A308  LU0800 A308  MI0700 A306  MI0800 A306  VI0700 AD5  VI0800 AD5

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 02  PROF. YUSTI R FRANKLIN J
LU0700 A306  LU0800 A306  MI0700 A305  MI0800 A305  VI0700 A305  VI0800 A305

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 03  PROF. MONTILLA H ROGER M
MA0700 AD5  MA0800 AD5  JU0700 AD4  JU0800 AD4  VI0700 AD6  VI0800 AD6

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 04  PROF. GOMEZ P EDUARD J
MA0700 A305  MA0800 A305  JU0700 A306  JU0800 A306  VI0700 A308  VI0800 A308

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 05  PROF. DE OLIVEIRA L KERLI A
MA0700 AD7  MA0800 AD7  JU0700 AD8  JU0800 AD8  VI0700 AD8  VI0800 AD8

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 06  PROF. DOMINGUEZ V CARLOS E  (CERRADA)
MA0700  MA0800  JU0700  JU0800  VI0700  VI0800


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 07  PROF. CUEVA JONNY A
LU0900 A302  LU1000 A302  MI0900 A302  MI1000 A302  VI0900 A302  VI1000 A302

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 08  PROF. JAIMES A YANETHSY N
MA0900 AD3  MA1000 AD3  JU0900 AD3  JU1000 AD3  VI0900 AD3  VI1000 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 09  PROF. MORENO M GUILLERMO J
MA0900 AD4  MA1000 AD4  JU0900 AD4  JU1000 AD4  VI0900 AD4  VI1000 AD4

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 10  PROF. VARGAS C EDWIN E
MA0900 A301  MA1000 A301  JU0900 A301  JU1000 A301  VI0900 A301  VI1000 A301

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 11  PROF. CUEVA JONNY A
LU1100 A301  LU1200 A301  MI1100 A301  MI1200 A301  VI1100 AD6  VI1200 AD6

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 12  PROF. LATOUCHE P HYXIA E
MA1100 AD3  MA1200 AD3  JU1100 AD3  JU1200 AD3  VI1100 AD3  VI1200 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 13  PROF. SOLARTE L DARWIN W
MA1100 A306  MA1200 A306  JU1100 A306  JU1200 A306  VI1100 AD9  VI1200 AD9

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 14  PROF. RIERA J EGLE
LU1300 AD9  LU1400 AD9  MI1300 AD3  MI1400 AD3  VI1300 AD3  VI1400 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 15  PROF. VARGAS C EDUARDO E
LU1300 AD4  LU1400 AD4  MI1300 AD4  MI1400 AD4  VI1300 AD4  VI1400 AD4

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 16  PROF. GONZALEZ D NADIA L
LU1300 AD3  LU1400 AD3  MA1300 AD3  MA1400 AD3  JU1300 AD3  JU1400 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 17  PROF. JIMENEZ BELKIS
LU1300 A304  LU1400 A304  MA1300 A304  MA1400 A304  JU1300 A304  JU1400 A304

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 18  PROF. SERRANO C DORIS C
MA1300 A305  MA1400 A305  JU1300 A305  JU1400 A305  VI1300 AD7  VI1400 AD7

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 19  PROF. CORTEZ T HERNAN E
LU1500 A306  LU1600 A306  MI1500 A302  MI1600 A302  VI1500 AD3  VI1600 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 20  PROF. ARTEAGA V JOSE D
LU1500 A305  LU1600 A305  MI1500 A305  MI1600 A305  VI1500 AD9  VI1600 AD9

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 21  PROF. GONZALEZ D NADIA L
LU1500 AD3  LU1600 AD3  MA1500 AD3  MA1600 AD3  JU1500 AD3  JU1600 AD3

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 22  PROF. JIMENEZ BELKIS
LU1500 A302  LU1600 A302  MA1500 A302  MA1600 A302  JU1500 A302  JU1600 A302

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 23  PROF. SERRANO C DORIS C
MA1500 A304  MA1600 A304  JU1500 A304  JU1600 A304  VI1500 AD6  VI1600 AD6

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 24  PROF. DE ABREU G BRAULIO
LU1700 A204  LU1800 A204  MI1700 A104  MI1800 A104  VI1700 A203  VI1800 A203

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 25  PROF. PANDARE M RAMON A
LU1700 A205  LU1800 A205  MA1700 A204  MA1800 A204  JU1700 A204  JU1800 A204

MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 26  PROF. DOMINGUEZ V CARLOS E  (CERRADA)
LU1700  LU1800  MI1700  MI1800  JU1700  JU1800


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 28  PROF. DOMINGUEZ V CARLOS E  (NUEVA)
MA1700 A309  MA1800 A309  JU1700 A309  JU1800 A309  VI1500 A309  VI1600 A309


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 29  PROF. MONTILLA H JORGE E  (NUEVA)
MA0700 A309  MA0800 A309  JU0700 A309  JU0800 A309  VI0700 A309  VI0800 A309


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 30  PROF. DOMINGUEZ V CARLOS E  (CERRADA)
LU1700  LU1800  MI1700  MI1800  VI0700  VI0800


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 31  PROF. NO ASIGNADO  (NUEVA)
LU1100 A304  LU1200 A304  MI1100 A304  MI1200 A304  VI1100 AD4  VI1200 AD4


MA1B01 ANALISIS MATEMATICO I 32  PROF. DOMINGUEZ V CARLOS E  (NUEVA)
LU1700 A202  LU1800 A202  MI1700 A301  MI1800 A301  VI1700 A202  VI1800 A202


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 01  PROF. CASELLA M JOSE G
MI0700 AD9  MI0800 AD9  JU0700 AD9  JU0800 AD9  VI0700 AD9  VI0800 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 02  PROF. CASELLA M JOSE G
MI0900 AD9  MI1000 AD9  JU0900 AD9  JU1000 AD9  VI0900 AD9  VI1000 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 03  PROF. GARCIA B CARLOS E
LU0700 AD7  LU0800 AD7  MI0700 AD7  MI0800 AD7  JU0700 AD7  JU0800 AD7

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 04  PROF. BUJANDA A FIDIAS E
LU0900 AD8  LU1000 AD8  MA0900 AD8  MA1000 AD8  MI0900 AD8  MI1000 AD8

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 05  PROF. BUJANDA A FIDIAS E
LU1100 AD8  LU1200 AD8  MA1100 AD8  MA1200 AD8  MI1100 AD8  MI1200 AD8

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 06  PROF. GUERRA B ALBERTO
MA0900 AD7  MA1000 AD7  MI0900 AD6  MI1000 AD6  VI0900 AD6  VI1000 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 07  PROF. JIMENEZ G JESUS J
LU0700 AD6  LU0800 AD6  MA0700 AD6  MA0800 AD6  JU0700 AD6  JU0800 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 08  PROF. JIMENEZ G JESUS J
LU0900 AD6  LU1000 AD6  MA0900 AD6  MA1000 AD6  JU0900 AD6  JU1000 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 09  PROF. SANCHEZ G YAINY R
LU1300 AD6  LU1400 AD6  MA1300 AD6  MA1400 AD6  MI1300 AD6  MI1400 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 10  PROF. DE G SANDRA C
LU0900 A301  LU1000 A301  MA0900 A302  MA1000 A302  MI0900 A301  MI1000 A301

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 11  PROF. DE G SANDRA C
LU1100 A302  LU1200 A302  MA1100 A302  MA1200 A302  MI1100 A302  MI1200 A302

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 12  PROF. GUEDEZ F DEXALINA Y
LU0900 AD7  LU1000 AD7  MI0900 AD7  MI1000 AD7  JU0900 AD7  JU1000 AD7

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 13  PROF. GUEDEZ F DEXALINA Y
LU1100 AD7  LU1200 AD7  MI1100 AD7  MI1200 AD7  JU1100 AD7  JU1200 AD7

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 14  PROF. REA A CRISTOBAL R
LU1100 AD9  LU1200 AD9  MA1100 AD9  MA1200 AD9  JU1100 AD9  JU1200 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 15  PROF. DUARTE G DAVID E
MA1500 AD7  MA1600 AD7  MI1500 AD7  MI1600 AD7  JU1500 AD7  JU1600 AD7

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 16  PROF. SUAREZ P NORELYN
LU0900 A304  LU1000 A304  MI0900 A304  MI1000 A304  VI0900 AD5  VI1000 AD5

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 17  PROF. RODRIGUEZ L ANGEL J
LU0700 AD3  LU0800 AD3  MI0700 AD3  MI0800 AD3  VI0700 AD3  VI0800 AD3

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 18  PROF. RODRIGUEZ L ANGEL J
LU0900 AD3  LU1000 AD3  MI0900 AD3  MI1000 AD3  VI0900 AD7  VI1000 AD7

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 19  PROF. GUTIERREZ P BEATRIZ E
MA1100 AD7  MA1200 AD7  MI1100 AD9  MI1200 AD9  JU1100 AD8  JU1200 AD8

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 20  PROF. GUTIERREZ P BEATRIZ E
MA1300 AD8  MA1400 AD8  MI1300 AD8  MI1400 AD8  JU1300 AD6  JU1400 AD6

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 23  PROF. CHIRINOS C CARLOS A
LU1300 AD7  LU1400 AD7  MA1300 AD9  MA1400 AD9  MI1300 AD9  MI1400 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 24  PROF. CHIRINOS C CARLOS A
LU1500 AD9  LU1600 AD9  MA1500 AD4  MA1600 AD4  MI1500 AD9  MI1600 AD9

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 25  PROF. MONTES B LUIS A  (CERRADA)
MA1300  MA1400  JU1300  JU1400  VI1300  VI1400


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 26  PROF. MONTES B LUIS A  (CERRADA)
MA1500  MA1600  JU1500  JU1600  VI1500  VI1600


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 27  PROF. ANTON M JOSE L
LU0700 AD4  LU0800 AD4  MA0700 AD4  MA0800 AD4  MI0700 AD4  MI0800 AD4

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 28  PROF. YUSTI R FRANKLIN J
LU0900 A308  LU1000 A308  MI0900 A305  MI1000 A305  VI0900 A305  VI1000 A305

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 31  PROF. SARRIA L ELIANA B
MA1500 A308  MA1600 A308  MI1500 A306  MI1600 A306  JU1500 A306  JU1600 A306

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 32  PROF. SARRIA L ELIANA B
MA1300 A306  MA1400 A306  MI1300 A305  MI1400 A305  JU1300 A302  JU1400 A302

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 34  PROF. SANCHEZ G YAINY R
LU1500 A303  LU1600 A303  MI1500 A303  MI1600 A303  JU1500 AD4  JU1600 AD4

MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 35  PROF. MENDEZ P MARIA G  (CERRADA)
LU0700  LU0800  MI0700  MI0800  VI0700  VI0800


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 36  PROF. MARIN C CARMEN V  (NUEVA)
LU0700 AE9  LU0800 AE9  MI0700 AE1  MI0800 AE1  JU0700 A6E  JU0800 A6E


MA1B02 GEOMETRIA ANALITICA 37  PROF. MARIN C CARMEN V  (NUEVA)
LU1100 A308  LU1200 A308  MI1100 A307  MI1200 A307  JU1100 A307  JU1200 A307


MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 01  PROF. MONTILLA H ROGER M
LU0700 AD9  LU0800 AD9  MI0700 AD8  MI0800 AD8  VI0800 A307

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 02  PROF. CASTRO R HUBER E
LU0900 A305  LU1000 A305  MI0900 A303  MI1000 A303  VI0900 A307

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 03  PROF. GUERRA T LAURA R
LU1100 AD3  LU1200 AD3  MI1100 AD3  MI1200 AD3  VI1100 AD7

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 04  PROF. CORTEZ T HERNAN E
LU1300 A303  LU1400 A303  MI1300 A304  MI1400 A304  VI1300 A304

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 05  PROF. VARGAS C EDUARDO E
LU1500 AD4  LU1600 AD4  MI1500 AD4  MI1600 AD4  VI1500 AD4

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 06  PROF. RIERA J EGLE
LU1500 A304  LU1600 A304  MI1500 A304  MI1600 A304  VI1500 A305

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 07  PROF. JAIMES A YANETHSY N
MA0700 AD3  MA0800 AD3  JU0700 AD3  JU0800 AD3  VI0800 AD4

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 08  PROF. VARGAS C EDWIN E
MA0700 AD8  MA0800 AD8  JU0700 A304  JU0800 A304  VI0700 AD4

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 09  PROF. DE OLIVEIRA L KERLI A
MA0900 A303  MA1000 A303  JU0900 A303  JU1000 A303  VI0900 A303

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 10  PROF. LATOUCHE P HYXIA E
MA0900 AD9  MA1000 AD9  JU0900 AD8  JU1000 AD8  VI1000 A303

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 11  PROF. SILVA P JOSE L  (CERRADA)
MA0900  MA1000  JU0900  JU1000  VI0900


MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 12  PROF. MORENO M GUILLERMO J
MA1100 AD4  MA1200 AD4  JU1100 AD4  JU1200 AD4  VI1100 AD5

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 13  PROF. SOLARTE L DARWIN W
MA1300 AD4  MA1400 AD4  JU1300 AD4  JU1400 AD4  VI1300 A301

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 14  PROF. JAIMES A YANETHSY N
MA1300 A301  MA1400 A301  JU1300 A308  JU1400 A308  VI1400 A301

MA2B03 ANALISIS MATEMATICO II 15  PROF. PADRON G JOSE D  (CERRADA)
MA1500  MA1600  JU1500  JU1600  VI1500


MA2B04 ALGEBRA LINEAL 01  PROF. ORDOÑEZ M JOAN M
LU0700 AD5  LU0800 AD5  JU0700 AD5  JU0800 AD5

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 03  PROF. BETANCOURT B NAYLA
LU1100 AE3  LU1200 AE3  MI1100 FPT1  MI1200 FPT1

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 04  PROF. BETANCOURT B NAYLA
LU0900 AE3  LU1000 AE3  MI0900 FPT1  MI1000 FPT1

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 05  PROF. CELLI G CELIO Y
MA0900 AD5  MA1000 AD5  JU0900 AD5  JU1000 AD5

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 06  PROF. PIZZELLA P GIOVANNI
MA1100 AD5  MA1200 AD5  JU1100 AD5  JU1200 AD5

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 07  PROF. TELLEZ J IVONNE E
LU1500 AD6  LU1600 AD6  MI1500 AD6  MI1600 AD6

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 08  PROF. BETANCOURT B NAYLA
MA1100 AE3  MA1200 AE3  JU1100 AE3  JU1200 AE3

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 09  PROF. SUAREZ P NORELYN
LU1500 A301  LU1600 A301  MI1500 AD3  MI1600 AD3

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 10  PROF. TELLEZ J IVONNE E
LU1700 A203  LU1800 A203  MI1700 A105  MI1800 A105

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 11  PROF. REA A CRISTOBAL R
MA1500 AD6  MA1600 AD6  JU1500 A301  JU1600 A301

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 12  PROF. ARTEAGA V JOSE D
LU1300 A305  LU1400 A305  MI1300 A303  MI1400 A303

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 13  PROF. REA A CRISTOBAL R
MA1300 AD7  MA1400 AD7  JU1300 AD7  JU1400 AD7

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 15  PROF. CORONIL G JHOANIL DEL C
LU1300 A11  LU1400 A11  MI1300 AD7  MI1400 AD7

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 16  PROF. SUAREZ P NORELYN
MA1300 A309  MA1400 A309  JU1300 A309  JU1400 A309

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 17  PROF. ROA A TITO R
LU0900 AD4  LU1000 AD4  MI0900 AD4  MI1000 AD4

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 18  PROF. ROA A TITO R
LU1100 AD4  LU1200 AD4  MI1100 AD4  MI1200 AD4

MA2B04 ALGEBRA LINEAL 19  PROF. ESCALANTE A ANDRES A
MA1700 A205  MA1800 A205  VI1700 A204  VI1800 A204

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 01  PROF. PAEZ R JESUS A
LU0700 AD8  LU0800 AD8  MI0700 AD6  MI0800 AD6

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 02  PROF. PAEZ R JESUS A
LU1100 AD6  LU1200 AD6  MI1100 AD6  MI1200 AD6

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 03  PROF. ORDOÑEZ M JOAN M
MA0900 A305  MA1000 A305  JU0900 A11  JU1000 A11

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 04  PROF. DI STEFANO LUIS E
LU0900 AD5  LU1000 AD5  MI0900 AD5  MI1000 AD5

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 05  PROF. DI STEFANO LUIS E
LU1100 AD5  LU1200 AD5  MI1100 AD5  MI1200 AD5

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 06  PROF. DI STEFANO LUIS E
LU1300 AD5  LU1400 AD5  MI1300 AD5  MI1400 AD5

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 07  PROF. NUÑEZ B AMABILES R
MA0900 A306  MA1000 A306  JU0900 AD2  JU1000 AD2

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 08  PROF. NUÑEZ B AMABILES R
MA1300 AD5  MA1400 AD5  JU1300 AD5  JU1400 AD5

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 09  PROF. NUÑEZ B AMABILES R
MA1500 AD5  MA1600 AD5  JU1500 AD5  JU1600 AD5

MA3B05 FUNCIONES VECTORIALES 10  PROF. RODRIGUEZ ORLAN A  (NUEVA)
MI1100 A303  MI1200 A303  VI1100 AD8  VI1200 AD8


MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 02  PROF. CORONIL G JHOANIL DEL C
LU1100 A305  LU1200 A305  MI1100 A305  MI1200 A305

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 03  PROF. RODRIGUEZ ORLAN A  (CERRADA)
MI1100  MI1200  VI1100  VI1200


MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 04  PROF. DE ABREU G BRAULIO
MA1700 A105  MA1800 A105  JU1700 A206  JU1800 A206

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 05  PROF. GONZALEZ A HERNANDO
LU0700 A304  LU0800 A304  MI0700 A304  MI0800 A304

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 06  PROF. GUERRA T LAURA R
LU0900 AD9  LU1000 AD9  MI0900 A308  MI1000 A308

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 07  PROF. GONZALEZ A HERNANDO
LU0900 A306  LU1000 A306  MI0900 AE6  MI1000 AE6

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 08  PROF. RODRIGUEZ ORLAN A
MI0900 AE1  MI1000 AE1  VI0900 AD8  VI1000 AD8

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 09  PROF. CORONIL G JHOANIL DEL C
LU1500 AD5  LU1600 AD5  MI1500 AD5  MI1600 AD5

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 10  PROF. KAEHLER T DANIEL
LU1300 AD8  LU1400 AD8  JU1300 AD8  JU1400 AD8

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 11  PROF. KAEHLER T DANIEL
LU1500 AD8  LU1600 AD8  JU1500 AD8  JU1600 AD8

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 12  PROF. GONZALEZ A HERNANDO
MA0900 AD2  MA1000 AD2  JU0900 A306  JU1000 A306

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 13  PROF. ORDOÑEZ M JOAN M
MA1500 AD8  MA1600 AD8  JU1500 AD6  JU1600 AD6

MA3B06 ECUACIONES DIFERENCIALES 14  PROF. MONTILLA H JORGE E  (NUEVA)
MA1500 AE3  MA1600 AE3  JU1500 AE4  JU1600 AE4


MA4B07 MATEMATICAS APLICADAS 01  PROF. PAEZ R JESUS A
LU1500 AD7  LU1600 AD7  MI1500 AD8  MI1600 AD8

MA4B07 MATEMATICAS APLICADAS 03  PROF. KAEHLER T DANIEL
LU1700 A207  LU1800 A207  JU1700 A201  JU1800 A201

MA4B07 MATEMATICAS APLICADAS 04  PROF. RODRIGUEZ ORLAN A
MA1100 AD6  MA1200 AD6  JU1100 AD6  JU1200 AD6

ME0I08 INGENIERIA DE PRODUCTIVIDAD 31  PROF. BARRIOS L MARIANNA  (CERRADA)
MA0900  JU1100  JU1200


ME0I08 INGENIERIA DE PRODUCTIVIDAD 32  PROF. BARRIOS L MARIANNA  (NUEVA)
MA1100 SUM  MA1200 SUM  MA1300 SUM


ME0I09 TOPICOS DE ING. DE METODOS 31  PROF. MEDINA CH EMILSY R  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


ME0I09 TOPICOS DE ING. DE METODOS 32  PROF. MEDINA CH EMILSY R  (NUEVA)
VI1000 SUM  VI1100 SUM  VI1200 SUM


ME6I01 INTRODUCCION AL DISEÑO 31  PROF. TORRES V ELISA M  (CERRADA)
JU1000  JU1100  JU1200


ME6I01 INTRODUCCION AL DISEÑO 32  PROF. MIRANDA G RICARDO A  (CERRADA)
LU1300  LU1400  LU1500


ME6I01 INTRODUCCION AL DISEÑO 33  PROF. TORRES V ELISA M  (NUEVA)
VI0700 AE8  VI0800 AE8  VI0900 AE8


ME6I01 INTRODUCCION AL DISEÑO 34  PROF. MIRANDA G RICARDO A  (NUEVA)
MI1300 SEIN  MI1400 SEIN  MI1500 SEIN


ME7I02 PLANTAS INDUSTRIALES 31  PROF. TORRES V ELISA M  (CERRADA)
MI1100  MI1200  MI1300


ME7I02 PLANTAS INDUSTRIALES 32  PROF. HUGUET F JOANNA L  (CERRADA)
VI1300  VI1400  VI1500


ME7I02 PLANTAS INDUSTRIALES 33  PROF. TORRES V ELISA M  (NUEVA)
MI0700 SIO  MI0800 SIO  MI0900 SIO


ME7I02 PLANTAS INDUSTRIALES 34  PROF. TORRES V ELISA M  (NUEVA)
MA1300 LIM  MA1400 LIM  MA1500 LIM


ME8I03 INGENIERIA DE METODOS I 31  PROF. SIRA A SILVIA J  (CERRADA)
MA0700  MA0800  JU0700  JU0800


ME8I03 INGENIERIA DE METODOS I 32  PROF. BARRIOS L MARIANNA  (CERRADA)
MA0700  MA0800  JU0700  JU0800


ME8I03 INGENIERIA DE METODOS I 33  PROF. MEDINA CH EMILSY R  (CERRADA)
MA0700  MA0800  JU0700  JU0800


ME8I03 INGENIERIA DE METODOS I 34  PROF. SIRA A SILVIA J  (NUEVA)
MA0700 LIM  MA0800 LIM  JU0700 LIM  JU0800 LIM


ME8I03 INGENIERIA DE METODOS I 35  PROF. BARRIOS L MARIANNA  (NUEVA)
MA0700 SIO  MA0800 SIO  JU0700 SIO  JU0800 SIO


ME8I03 INGENIERIA DE METODOS I 36  PROF. MEDINA CH EMILSY R  (NUEVA)
MA0700 SEIN  MA0800 SEIN  JU0700 SEIN  JU0800 SEIN


ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 31  PROF. GOMEZ A EZEQUIEL A  (CERRADA)
LU0700  LU0800  MI0700  MI0800


ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 32  PROF. GOMEZ A EZEQUIEL A  (CERRADA)
LU0900  LU1000  MA0900  MA1000


ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 33  PROF. GOMEZ A EZEQUIEL A  (NUEVA)
MA1100 LIM  MA1200 LIM  JU1100 LIM  JU1200 LIM


ME8I04 MANEJO DE MATERIALES 34  PROF. GOMEZ A EZEQUIEL A  (NUEVA)
MA0900 LIM  MA1000 LIM  MI0700 LIM  MI0800 LIM


ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 31  PROF. MEDINA CH EMILSY R  (CERRADA)
MI1400  MI1500  MI1600


ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 32  PROF. TORRES V ELISA M  (CERRADA)
MA1300  MA1400  MA1500


ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 33  PROF. GUILARTE M RAFAEL A  (CERRADA)
SA0700  SA0800  SA0900


ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 34  PROF. MEDINA CH EMILSY R  (NUEVA)
MI1400 LIM  MI1500 LIM  MI1600 LIM


ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 35  PROF. TORRES V ELISA M  (NUEVA)
JU0900 SEIN  JU1000 SEIN  JU1100 SEIN


ME9I05 INGENIERIA DE METODOS II 36  PROF. GUILARTE M RAFAEL A  (NUEVA)
SA0700 LIM  SA0800 LIM  SA0900 LIM


ME9I06 PROYECTOS INDUSTRIALES 31  PROF. SIRA A SILVIA J  (CERRADA)
MI0700  MI0800  MI0900


ME9I06 PROYECTOS INDUSTRIALES 32  PROF. BARRIOS L MARIANNA  (CERRADA)
LU1000  LU1100  LU1200


ME9I06 PROYECTOS INDUSTRIALES 33  PROF. BARRIOS L MARIANNA  (NUEVA)
MI0700 SUM  MI0800 SUM  MI0900 SUM


ME9I06 PROYECTOS INDUSTRIALES 34  PROF. SIRA A SILVIA J  (NUEVA)
MI1000 SUM  MI1100 SUM  MI1200 SUM


ME9I07 LOCALIZACION Y DIST. EN PLANTA 31  PROF. GOMEZ A EZEQUIEL A  (CERRADA)
MI1100  MI1200  MI1300


ME9I07 LOCALIZACION Y DIST. EN PLANTA 32  PROF. GOMEZ A EZEQUIEL A  (NUEVA)
VI0700 SUM  VI0800 SUM  VI0900 SUM


ME9M01 PLANTAS INDUSTRIALES 51  PROF. TORRES V ELISA M  (CERRADA)
JU0700  JU0800  JU0900


ME9M01 PLANTAS INDUSTRIALES 52  PROF. HUGUET F JOANNA L  (CERRADA)
JU1300  JU1400  JU1500


ME9M01 PLANTAS INDUSTRIALES 53  PROF. HUGUET F JOANNA L  (NUEVA)
MA1300 A8I  MA1400 A8I  MA1500 A8I


ME9M01 PLANTAS INDUSTRIALES 54  PROF. HUGUET F JOANNA L  (NUEVA)
JU1300 SGE  JU1400 SGE  JU1500 SGE


MP0M08 SOLDADURA 51  PROF. SIDOROVAS G LUIS F
MA1000 ANM  MA1100 ANM  JU0700 SPG  JU0800 SPG  JU0900 SPG

MP5M01 MATERIALES 51  PROF. ZAMBRANO C JENNY C
LU0900 ASM  LU1000 ASM  MI0700 ASM  MI0800 ASM  MI0900 ASM

MP5M01 MATERIALES 52  PROF. BARRIOS H KIANLY
MI1100 ASM  MI1200 ASM  MI1300 ASM  VI1100 ASM  VI1200 ASM

MP5M01 MATERIALES 53  PROF. SANTELIZ P ANAHI M
JU1100 ASM  JU1200 ASM  VI0700 ASM  VI0800 ASM  VI0900 ASM

MP6M02 LABORATORIO DE MATERIALES 51  PROF. BARRIOS H KIANLY
MI1000 ASM

MP6M02 LABORATORIO DE MATERIALES 52  PROF. BARRIOS H KIANLY
VI0900 ANM

MP6M02 LABORATORIO DE MATERIALES 53  PROF. BARRIOS H KIANLY
VI1000 ANM

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 01  PROF. ZAMBRANO C JENNY C
LU1100 LMAT  LU1200 LMAT  LU1300 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 02  PROF. ZAMBRANO C JENNY C
MI1000 LMAT  MI1100 LMAT  MI1200 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 03  PROF. SANTELIZ P ANAHI M
VI1000 LMAT  VI1100 LMAT  VI1200 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 04  PROF. SANTELIZ P ANAHI M
JU1300 LMAT  JU1400 LMAT  JU1500 LMAT

MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 05  PROF. ORAMAS D NORMA I  (CERRADA)
LU1400  LU1500  LU1600


MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 06  PROF. ORAMAS D NORMA I  (CERRADA)
MI0700  MI0800  MI0900


MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 07  PROF. ORAMAS D NORMA I  (CERRADA)
MI1300  MI1400  MI1500


MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 08  PROF. ORAMAS D NORMA I  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 09  PROF. ORAMAS D NORMA I  (NUEVA)
MI0700 LMAT  MI0800 LMAT  MI0900 LMAT


MP6M02L LABORATORIO DE MATERIALES 10  PROF. ORAMAS D NORMA I  (NUEVA)
VI0700 LMAT  VI0800 LMAT  VI0900 LMAT


MP6M03 PROCESOS DE FABRICACION I 51  PROF. ALFONZO A CARLOS R
LU1300 MPROC  LU1400 MPROC  LU1500 MPROC

MP6M03 PROCESOS DE FABRICACION I 52  PROF. ALFONZO A CARLOS R
MA1300 MPROC  MA1400 MPROC  MA1500 MPROC

MP6M03 PROCESOS DE FABRICACION I 53  PROF. ALFONZO A CARLOS R  (CERRADA)
MI1300  MI1400  MI1500


MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 01  PROF. ALFONZO A CARLOS R
LU1100 ADH2  LU1200 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 02  PROF. GOMEZ M WILLFREDO DEL V
LU1300 ADH2  LU1400 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 03  PROF. GOMEZ M WILLFREDO DEL V
LU1500 ADH2  LU1600 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 04  PROF. ALFONZO A CARLOS R
VI1100 ADH2  VI1200 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 05  PROF. CABELLO S SANDRA B  (CERRADA)
VI1300  VI1400


MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 06  PROF. CABELLO S SANDRA B  (CERRADA)
VI1500  VI1600


MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 07  PROF. ALFONZO A CARLOS R
LU0900 ADH2  LU1000 ADH2

MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 08  PROF. CABELLO S SANDRA B  (CERRADA)
VI0900  VI1000


MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 09  PROF. GOMEZ M WILLFREDO DEL V  (NUEVA)
VI1300 ADH2  VI1400 ADH2


MP6M03L PROCESOS DE FABRICACION I 10  PROF. GOMEZ M WILLFREDO DEL V  (NUEVA)
VI1500 ADH2  VI1600 ADH2


MP7I01 PROCESOS DE MANUFACTURA 31  PROF. PORRELLO P ARGEL J
LU1100 MPROC  LU1200 MPROC  JU1100 MPROC  JU1200 MPROC

MP7I01 PROCESOS DE MANUFACTURA 32  PROF. BARRIOS H KIANLY  (CERRADA)
LU0900  LU1000  JU0900  JU1000


MP7I01 PROCESOS DE MANUFACTURA 33  PROF. PORRELLO P ARGEL J
MA1300 ANM  MA1400 ANM  VI1100 ANM  VI1200 ANM

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 01  PROF. PORRELLO P ARGEL J
LU0900 LMAT  LU1000 LMAT

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 02  PROF. ALFONZO A CARLOS R  (CERRADA)
MA0700  MA0800


MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 03  PROF. BARRIOS H KIANLY
MA0900 LMAT  MA1000 LMAT

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 04  PROF. ALFONZO A CARLOS R  (CERRADA)
MA1100  MA1200


MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 05  PROF. ALFONZO A CARLOS R  (CERRADA)
MA1300  MA1400


MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 06  PROF. ALFONZO A CARLOS R  (CERRADA)
MA1500  MA1600


MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 07  PROF. ALFONZO A CARLOS R  (CERRADA)
JU0700  JU0800


MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 08  PROF. BARRIOS H KIANLY
JU0900 LMAT  JU1000 LMAT

MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 09  PROF. ALFONZO A CARLOS R  (CERRADA)
JU1100  JU1200


MP7I01L PROCESOS DE MANUFACTURA 10  PROF. PORRELLO P ARGEL J
VI1300 LMAT  VI1400 LMAT

MP7M04 PROCESOS DE FABRICACION II 51  PROF. SIDOROVAS G LUIS F
MA0700 MPROC  MA0800 MPROC  MA0900 MPROC

MP7M04 PROCESOS DE FABRICACION II 52  PROF. TORRES O CARMELO J
JU1300 MPROC  JU1400 MPROC  JU1500 MPROC

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 01  PROF. SOTO O WILMER J
MA1300 ADH2  MA1400 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 02  PROF. SOTO O WILMER J
MA1500 ADH2  MA1600 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 03  PROF. SIDOROVAS G LUIS F
JU1100 ADH2  JU1200 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 04  PROF. PEREIRA F JUAN C
MI0900 ADH2  MI1000 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 05  PROF. PEREIRA F JUAN C
MI1100 ADH2  MI1200 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 06  PROF. TORRES O CARMELO J
MA0700 ADH2  MA0800 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 07  PROF. TORRES O CARMELO J
MA0900 ADH2  MA1000 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 08  PROF. TORRES O CARMELO J
JU0700 ADH2  JU0800 ADH2

MP7M04L PROCESOS DE FABRICACION II 09  PROF. TORRES O CARMELO J
JU0900 ADH2  JU1000 ADH2

MP8M05 PROCESOS DE FABRICACION III 51  PROF. PEREIRA F JUAN C
VI0900 MPROC  VI1000 MPROC  VI1100 MPROC

MP8M05 PROCESOS DE FABRICACION III 52  PROF. PEREIRA F JUAN C
VI1400 MPROC  VI1500 MPROC  VI1600 MPROC

PG0E02 PROYECTO DE GRADO II 41  

PG0T01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO  71  

PG9E01 PROYECTO DE GRADO I 41  PROF. JIMENEZ CARLOS J
LU1300 SIE6

PW0E18 TOPICOS ESPECIALES DE POTENCIA 41  PROF. RUIZ M GALO E
MA1400 LPE  MA1500 LPE  MA1600 LPE

PW4E01 TERMODINAMICA Y FLUIDOS 41  PROF. RUIZ M GALO E
JU1700 SIE3  JU1800 SIE3  JU1900 SIE3

PW4E01 TERMODINAMICA Y FLUIDOS 42  PROF. RUIZ M GALO E
MA1700 SIE3  MA1800 SIE3  MA1900 SIE3

PW5I01 ELECTROTECNIA 31  PROF. MONAGAS M EVA E
MA0700 SIE5  MA0800 SIE5  JU0700 SIE5  JU0800 SIE5

PW5I01 ELECTROTECNIA 32  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1500 SLM  LU1600 SLM  MI1500 SIE5  MI1600 SIE5

PW5I01 ELECTROTECNIA 33  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1500 SIE4  LU1600 SIE4  MA1300 SIE5  MA1400 SIE5

PW5I01 ELECTROTECNIA 34  PROF. MONAGAS M EVA E
MA1100 SIE4  MA1200 SIE4  JU1100 SIE5  JU1200 SIE5

PW5I01 ELECTROTECNIA 35  PROF. CARREÑO G GABRIEL A
MI1500 A7E  MI1600 A7E  JU1500 SIE5  JU1600 SIE5

PW5I01 ELECTROTECNIA 36  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (CERRADA)
LU0700  LU0800  VI0900  VI1000


PW5I01 ELECTROTECNIA 37  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1300 SIE3  LU1400 SIE3  MA1300 SIE2  MA1400 SIE2

PW5I01 ELECTROTECNIA 38  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
MA1100 SIE2  MA1200 SIE2  JU1100 SIE2  JU1200 SIE2

PW5I01 ELECTROTECNIA 39  PROF. ASUAJE H PEDRO I
LU1700 SIE3  LU1800 SIE3  MI1700 SIE3  MI1800 SIE3

PW5I01 ELECTROTECNIA 40  PROF. PEREZ R LUIS R  (CERRADA)
MA1700  MA1800  MI1700  MI1800


PW5I01 ELECTROTECNIA 41  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (NUEVA)
LU0700 SIE3  LU0800 SIE3  MA0900 SIE1  MA1000 SIE1


PW5I01L ELECTROTECNIA 01  PROF. RAGA M JOSE DEL S
LU1100 LM3  LU1200 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 02  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1300 LM3  LU1400 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 03  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
LU1500 LM3  LU1600 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 04  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1700 LM3  LU1800 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 05  PROF. NAVEIRA C FRANCISCO J
MA0700 LM3  MA0800 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 06  PROF. CARIELLO C RAIMUNDO R
MA0900 LM3  MA1000 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 07  PROF. CARIELLO C RAIMUNDO R
MA1100 LM3  MA1200 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 08  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
MA1500 LM3  MA1600 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 09  PROF. TORREALBA H NICK
MA1700 LM3  MA1800 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 10  PROF. MONAGAS M EVA E
MI0900 LM3  MI1000 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 11  PROF. MONAGAS M EVA E
MI1100 LM3  MI1200 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 12  PROF. ASUAJE H PEDRO I
MI1500 LM3  MI1600 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 13  PROF. CARREÑO G GABRIEL A
MI1700 LM3  MI1800 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 14  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
JU1500 LM3  JU1600 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 15  PROF. ATAYA S JUAN C
VI0700 LM3  VI0800 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 16  PROF. ATAYA S JUAN C
VI0900 LM3  VI1000 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 17  PROF. ATAYA S JUAN C
VI1100 LM3  VI1200 LM3

PW5I01L ELECTROTECNIA 18  PROF. MONTAÑEZ O FREDERICK A  (CERRADA)
JU1700  JU1800


PW5I01L ELECTROTECNIA 19  PROF. PEREZ Q RAUL E  (CERRADA)
VI0700  VI0800


PW5I01L ELECTROTECNIA 20  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R  (CERRADA)
VI0900  VI1000


PW5I01L ELECTROTECNIA 21  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (CERRADA)
VI1500  VI1600


PW5I01L ELECTROTECNIA 22  PROF. MAGO R MARIA G  (NUEVA)
MI0900 LM2  MI1000 LM2


PW5I01L ELECTROTECNIA 23  PROF. MAGO R MARIA G  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
MI1100 LM2  MI1200 LM2


PW5I01L ELECTROTECNIA 24  PROF. MAGO R MARIA G  (NUEVA)
SA1300 LM2  SA1400 LM2


PW5M01 ELECTROTECNIA 51  PROF. MONAGAS M EVA E
MA0700 SIE5  MA0800 SIE5  JU0700 SIE5  JU0800 SIE5

PW5M01 ELECTROTECNIA 52  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1500 SLM  LU1600 SLM  MI1500 SIE5  MI1600 SIE5

PW5M01 ELECTROTECNIA 53  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1500 SIE4  LU1600 SIE4  MA1300 SIE5  MA1400 SIE5

PW5M01 ELECTROTECNIA 54  PROF. MONAGAS M EVA E
MA1100 SIE4  MA1200 SIE4  JU1100 SIE5  JU1200 SIE5

PW5M01 ELECTROTECNIA 55  PROF. CARREÑO G GABRIEL A
MI1500 A7E  MI1600 A7E  JU1500 SIE5  JU1600 SIE5

PW5M01 ELECTROTECNIA 56  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (CERRADA)
LU0700  LU0800  VI0900  VI1000


PW5M01 ELECTROTECNIA 57  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1300 SIE3  LU1400 SIE3  MA1300 SIE2  MA1400 SIE2

PW5M01 ELECTROTECNIA 58  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
MA1100 SIE2  MA1200 SIE2  JU1100 SIE2  JU1200 SIE2

PW5M01 ELECTROTECNIA 59  PROF. ASUAJE H PEDRO I
LU1700 SIE3  LU1800 SIE3  MI1700 SIE3  MI1800 SIE3

PW5M01 ELECTROTECNIA 60  PROF. PEREZ R LUIS R  (CERRADA)
MA1700  MA1800  MI1700  MI1800


PW5M01 ELECTROTECNIA 61  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (NUEVA)
LU0700 SIE3  LU0800 SIE3  MA0900 SIE1  MA1000 SIE1


PW5M01L ELECTROTECNIA 01  PROF. RAGA M JOSE DEL S
LU1100 LM3  LU1200 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 02  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1300 LM3  LU1400 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 03  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
LU1500 LM3  LU1600 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 04  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1700 LM3  LU1800 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 05  PROF. NAVEIRA C FRANCISCO J
MA0700 LM3  MA0800 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 06  PROF. CARIELLO C RAIMUNDO R
MA0900 LM3  MA1000 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 07  PROF. CARIELLO C RAIMUNDO R
MA1100 LM3  MA1200 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 08  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
MA1500 LM3  MA1600 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 09  PROF. TORREALBA H NICK
MA1700 LM3  MA1800 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 10  PROF. MONAGAS M EVA E
MI0900 LM3  MI1000 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 11  PROF. MONAGAS M EVA E
MI1100 LM3  MI1200 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 12  PROF. ASUAJE H PEDRO I
MI1500 LM3  MI1600 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 13  PROF. CARREÑO G GABRIEL A
MI1700 LM3  MI1800 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 14  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
JU1500 LM3  JU1600 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 15  PROF. ATAYA S JUAN C
VI0700 LM3  VI0800 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 16  PROF. ATAYA S JUAN C
VI0900 LM3  VI1000 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 17  PROF. ATAYA S JUAN C
VI1100 LM3  VI1200 LM3

PW5M01L ELECTROTECNIA 18  PROF. MONTAÑEZ O FREDERICK A  (CERRADA)
JU1700  JU1800


PW5M01L ELECTROTECNIA 19  PROF. PEREZ Q RAUL E  (CERRADA)
VI0700  VI0800


PW5M01L ELECTROTECNIA 20  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R  (CERRADA)
VI0900  VI1000


PW5M01L ELECTROTECNIA 21  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (CERRADA)
VI1500  VI1600


PW5M01L ELECTROTECNIA 22  PROF. MAGO R MARIA G  (NUEVA)
MI0900 LM2  MI1000 LM2


PW5M01L ELECTROTECNIA 23  PROF. MAGO R MARIA G  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
MI1100 LM2  MI1200 LM2


PW5M01L ELECTROTECNIA 24  PROF. MAGO R MARIA G  (NUEVA)
SA1300 LM2  SA1400 LM2


PW5Q01 ELECTROTECNIA 71  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (NUEVA)
LU0700 SIE3  LU0800 SIE3  MA0900 SIE1  MA1000 SIE1


PW6E02 MAQUINAS ELECTRICAS I 41  PROF. TORREALBA H NICK
MA1500 A104  MA1600 A104  JU1500 SIE3  JU1600 SIE3

PW6E02 MAQUINAS ELECTRICAS I 42  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
LU1100 SIE3  LU1200 SIE3  MI1100 SIE3  MI1200 SIE3

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 01  PROF. GOMEZ R MARLIN A
MI0700 LM1  MI0800 LM1  MI0900 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 02  PROF. GOMEZ R MARLIN A
MA1300 LM1  MA1400 LM1  MA1500 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 03  PROF. REY L JORGE B
MA0700 LM1  MA0800 LM1  MA0900 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 04  PROF. REY L JORGE B
MA1000 LM2  MA1100 LM2  MA1200 LM2

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 05  PROF. GOMEZ R MARLIN A
MI1300 LM1  MI1400 LM1  MI1500 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 06  PROF. GOMEZ R MARLIN A
VI1300 LM1  VI1400 LM1  VI1500 LM1

PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 07  PROF. HORNEBO R VERNER A  (CERRADA)
SA1600  SA1700


PW6E02L MAQUINAS ELECTRICAS I 08  PROF. MAGO R MARIA G  (NUEVA)
SA0700 LM1  SA0800 LM1  SA0900 LM1


PW7E03 MAQUINAS ELECTRICAS II 41  PROF. HORNEBO R VERNER A
MA1500 SIE5  MA1600 SIE5  JU1500 SLM  JU1600 SLM

PW7E03 MAQUINAS ELECTRICAS II 42  PROF. ATAYA S JUAN C
MA0700 SIE4  MA0800 SIE4  JU0700 SIE4  JU0800 SIE4

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 01  PROF. REY L JORGE B
LU0700 LM2  LU0800 LM2  LU0900 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 02  PROF. REY L JORGE B
LU1000 LM2  LU1100 LM2  LU1200 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 03  PROF. HORNEBO R VERNER A
LU1300 LM2  LU1400 LM2  LU1500 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 04  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
MA1600 LM2  MA1700 LM2  MA1800 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 05  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
JU0700 LM2  JU0800 LM2  JU0900 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 06  PROF. WEFFER C ANDRES G
VI0700 LM2  VI0800 LM2  VI0900 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 07  PROF. WEFFER C ANDRES G
VI1000 LM2  VI1100 LM2  VI1200 LM2

PW7E03L MAQUINAS ELECTRICAS II 09  PROF. MAGO R MARIA G  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
SA1000 LM1  SA1100 LM1  SA1200 LM1


PW7Q01 ELECTROTECNIA 61  PROF. MONAGAS M EVA E
MA0700 SIE5  MA0800 SIE5  JU0700 SIE5  JU0800 SIE5

PW7Q01 ELECTROTECNIA 62  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1500 SLM  LU1600 SLM  MI1500 SIE5  MI1600 SIE5

PW7Q01 ELECTROTECNIA 63  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1500 SIE4  LU1600 SIE4  MA1300 SIE5  MA1400 SIE5

PW7Q01 ELECTROTECNIA 64  PROF. MONAGAS M EVA E
MA1100 SIE4  MA1200 SIE4  JU1100 SIE5  JU1200 SIE5

PW7Q01 ELECTROTECNIA 65  PROF. CARREÑO G GABRIEL A
MI1500 A7E  MI1600 A7E  JU1500 SIE5  JU1600 SIE5

PW7Q01 ELECTROTECNIA 66  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (CERRADA)
LU0700  LU0800  VI0900  VI1000


PW7Q01 ELECTROTECNIA 67  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
LU1300 SIE3  LU1400 SIE3  MA1300 SIE2  MA1400 SIE2

PW7Q01 ELECTROTECNIA 68  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R
MA1100 SIE2  MA1200 SIE2  JU1100 SIE2  JU1200 SIE2

PW7Q01 ELECTROTECNIA 69  PROF. ASUAJE H PEDRO I
LU1700 SIE3  LU1800 SIE3  MI1700 SIE3  MI1800 SIE3

PW7Q01 ELECTROTECNIA 70  PROF. PEREZ R LUIS R  (CERRADA)
MA1700  MA1800  MI1700  MI1800


PW7Q01 ELECTROTECNIA 71  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (NUEVA)
LU0700 SIE3  LU0800 SIE3  MA0900 SIE1  MA1000 SIE1


PW7Q01L ELECTROTECNIA 01  PROF. RAGA M JOSE DEL S
LU1100 LM3  LU1200 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 02  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1300 LM3  LU1400 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 03  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
LU1500 LM3  LU1600 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 04  PROF. HERNANDEZ P ARTURO R
LU1700 LM3  LU1800 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 05  PROF. NAVEIRA C FRANCISCO J
MA0700 LM3  MA0800 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 06  PROF. CARIELLO C RAIMUNDO R
MA0900 LM3  MA1000 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 07  PROF. CARIELLO C RAIMUNDO R
MA1100 LM3  MA1200 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 08  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
MA1500 LM3  MA1600 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 09  PROF. TORREALBA H NICK
MA1700 LM3  MA1800 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 10  PROF. MONAGAS M EVA E
MI0900 LM3  MI1000 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 11  PROF. MONAGAS M EVA E
MI1100 LM3  MI1200 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 12  PROF. ASUAJE H PEDRO I
MI1500 LM3  MI1600 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 13  PROF. CARREÑO G GABRIEL A
MI1700 LM3  MI1800 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 14  PROF. BOLIVAR H JOSEFINA M
JU1500 LM3  JU1600 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 15  PROF. ATAYA S JUAN C
VI0700 LM3  VI0800 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 16  PROF. ATAYA S JUAN C
VI0900 LM3  VI1000 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 17  PROF. ATAYA S JUAN C
VI1100 LM3  VI1200 LM3

PW7Q01L ELECTROTECNIA 18  PROF. MONTAÑEZ O FREDERICK A  (CERRADA)
JU1700  JU1800


PW7Q01L ELECTROTECNIA 19  PROF. PEREZ Q RAUL E  (CERRADA)
VI0700  VI0800


PW7Q01L ELECTROTECNIA 20  PROF. PERDOMO P ROSEDNELL R  (CERRADA)
VI0900  VI1000


PW7Q01L ELECTROTECNIA 21  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (CERRADA)
VI1500  VI1600


PW7Q01L ELECTROTECNIA 22  PROF. MAGO R MARIA G  (NUEVA)
MI0900 LM2  MI1000 LM2


PW7Q01L ELECTROTECNIA 23  PROF. MAGO R MARIA G  (PARA ESTUDIANTES CON NOTA DE LAB CONGELADA)
MI1100 LM2  MI1200 LM2


PW7Q01L ELECTROTECNIA 24  PROF. MAGO R MARIA G  (NUEVA)
SA1300 LM2  SA1400 LM2


PW8E04 PROY. DE ILUMINACION Y CANALIZACIONES 41  PROF. ROMERO T LEOPOLDO
MA0700 SIE3  MA0800 SIE3  JU0700 SIE3  JU0800 SIE3

PW8E04 PROY. DE ILUMINACION Y CANALIZACIONES 42  PROF. ROMERO T LEOPOLDO
MA0900 SIE3  MA1000 SIE3  JU0900 SIE3  JU1000 SIE3

PW8E04 PROY. DE ILUMINACION Y CANALIZACIONES 43  PROF. ATAYA S JUAN C
MA1300 SIE3  MA1400 SIE3  JU1300 SIE3  JU1400 SIE3

PW8E04 PROY. DE ILUMINACION Y CANALIZACIONES 44  PROF. NAVEIRA C FRANCISCO J  (NUEVA)
LU0700 SIE1  LU0800 SIE1  MI0700 SIE1  MI0800 SIE1


PW8E05 TRANSMISION DE ENERGIA I 41  PROF. RUIZ CESAR R
JU0700 SIE2  JU0800 SIE2  VI0700 SIE2  VI0800 SIE2

PW8E06 SISTEMAS DE POTENCIA I 41  PROF. PEÑA T MILAGROS M
MA1100 SIE3  MA1200 SIE3  JU1100 SIE3  JU1200 SIE3

PW8E07 MAQUINAS ELECTRICAS III 41  PROF. ATAYA S JUAN C
LU1500 SIE3  LU1600 SIE3  MI1500 SIE3  MI1600 SIE3

PW9E09 SISTEMAS DE POTENCIA II 41  PROF. HORNEBO R VERNER A
LU1100 SIE5  LU1200 SIE5  MI1100 SLM  MI1200 SLM

PW9E10 PROTECCIONES ELECTRICAS 41  PROF. PUCHE R LUIS E
JU0900 LPE  JU1000 LPE  JU1100 LPE  VI0900 LPE  VI1000 LPE

PW9E11 SISTEMAS DE DISTRIBUCION 41  PROF. NAVEIRA C FRANCISCO J
MA0900 LPE  MA1000 LPE  JU0700 LPE  JU0800 LPE

PW9E12 SISTEMAS INDUSTRIALES I 41  PROF. CLAMENS M EDUARDO A
MA1500 SIE3  MA1600 SIE3  MI1300 SIE3  MI1400 SIE3

PW9E13 TECNICAS DE ALTA TENSIÓN 41  PROF. NAVEIRA C FRANCISCO J  (CERRADA)
LU0700  LU0800  MI0700  MI0800


PW9E14 SUBESTACIONES 41  PROF. PUCHE R LUIS E
JU1400 LPE  JU1500 LPE  VI1100 LPE  VI1200 LPE

PW9E15 TRANSMISION DE ENERGIA II 41  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (CERRADA)
LU0900  LU1000  VI0700  VI0800


PW9E15 TRANSMISION DE ENERGIA II 42  PROF. RAGA M JOSE DEL S  (NUEVA)
LU0900 SIE3  LU1000 SIE3  MA0700 SIE1  MA0800 SIE1


QM1B01 QUIMICA GENERAL I 01  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
LU0700 A4M  LU0800 A4M  MI0700 AD2  MI0800 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 02  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
LU0700 AD2  LU0800 AD2  MI0700 A4M  MI0800 A4M

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 03  PROF. MEDINA B JHONNY J
LU0900 AD2  LU1000 AD2  MI0900 AD2  MI1000 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 04  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
LU0900 A5E  LU1000 A5E  MI0900 A7E  MI1000 A7E

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 05  PROF. ROMAN A KARELYS Y
MI0900 A3M  MI1000 A3M  VI0900 A4M  VI1000 A4M

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 06  PROF. CARTES G PAMELA A
LU1100 AD2  LU1200 AD2  MI1100 AD2  MI1200 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 07  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
LU1100  LU1200  JU1100  JU1200


QM1B01 QUIMICA GENERAL I 08  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
LU1300 AD2  LU1400 AD2  MI1300 AD2  MI1400 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 09  PROF. PIÑA Q REINALDO A
LU1500 AD2  LU1600 AD2  MI1500 AD2  MI1600 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 10  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
LU1500 A203  LU1600 A203  MI1500 A203  MI1600 A203

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 11  PROF. CARTES G PAMELA A
MA0700 AD2  MA0800 AD2  JU0700 AD2  JU0800 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 12  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MA0900  MA1000  VI0900  VI1000


QM1B01 QUIMICA GENERAL I 13  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
MA1100 AD2  MA1200 AD2  JU1100 AD2  JU1200 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 14  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
MA1700 A206  MA1800 A206  SA0900 AD2  SA1000 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 15  PROF. PIÑA Q REINALDO A
MI1100 A204  MI1200 A204  VI1100 AD2  VI1200 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 16  PROF. ROMAN A KARELYS Y
MI1500 A204  MI1600 A204  VI1500 AD2  VI1600 AD2

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 17  PROF. DE SOUSA G LUIS
LU0900 A9I  LU1000 A9I  MI0900 A205  MI1000 A205

QM1B01 QUIMICA GENERAL I 18  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MA0900  MA1000  VI0900  VI1000


QM1B01 QUIMICA GENERAL I 19  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MI1100  MI1200  VI1100  VI1200


QM1B01 QUIMICA GENERAL I 20  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
LU1500  LU1600  MI1500  MI1600


QM1B01 QUIMICA GENERAL I 21  PROF. DE SOUSA G LUIS  (CERRADA)
MA1100  MA1200  VI1100  VI1200


QM1B01 QUIMICA GENERAL I 22  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MA1300  MA1400  JU1300  JU1400


QM1B01 QUIMICA GENERAL I 24  PROF. COLOMBO O NINA M  (NUEVA)
MA1500 A4M  MA1600 A4M  JU1500 A4M  JU1600 A4M


QM2B01 QUIMICA GENERAL I 01  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
LU0700 A4M  LU0800 A4M  MI0700 AD2  MI0800 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 02  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
LU0700 AD2  LU0800 AD2  MI0700 A4M  MI0800 A4M

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 03  PROF. MEDINA B JHONNY J
LU0900 AD2  LU1000 AD2  MI0900 AD2  MI1000 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 04  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
LU0900 A5E  LU1000 A5E  MI0900 A7E  MI1000 A7E

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 05  PROF. ROMAN A KARELYS Y
MI0900 A3M  MI1000 A3M  VI0900 A4M  VI1000 A4M

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 06  PROF. CARTES G PAMELA A
LU1100 AD2  LU1200 AD2  MI1100 AD2  MI1200 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 07  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
LU1100  LU1200  JU1100  JU1200


QM2B01 QUIMICA GENERAL I 08  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
LU1300 AD2  LU1400 AD2  MI1300 AD2  MI1400 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 09  PROF. PIÑA Q REINALDO A
LU1500 AD2  LU1600 AD2  MI1500 AD2  MI1600 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 10  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
LU1500 A203  LU1600 A203  MI1500 A203  MI1600 A203

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 11  PROF. CARTES G PAMELA A
MA0700 AD2  MA0800 AD2  JU0700 AD2  JU0800 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 12  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MA0900  MA1000  VI0900  VI1000


QM2B01 QUIMICA GENERAL I 13  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
MA1100 AD2  MA1200 AD2  JU1100 AD2  JU1200 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 14  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
MA1700 A206  MA1800 A206  SA0900 AD2  SA1000 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 15  PROF. PIÑA Q REINALDO A
MI1100 A204  MI1200 A204  VI1100 AD2  VI1200 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 16  PROF. ROMAN A KARELYS Y
MI1500 A204  MI1600 A204  VI1500 AD2  VI1600 AD2

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 17  PROF. DE SOUSA G LUIS
LU0900 A9I  LU1000 A9I  MI0900 A205  MI1000 A205

QM2B01 QUIMICA GENERAL I 18  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MA0900  MA1000  VI0900  VI1000


QM2B01 QUIMICA GENERAL I 19  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MI1100  MI1200  VI1100  VI1200


QM2B01 QUIMICA GENERAL I 20  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
LU1500  LU1600  MI1500  MI1600


QM2B01 QUIMICA GENERAL I 21  PROF. DE SOUSA G LUIS  (CERRADA)
MA1100  MA1200  VI1100  VI1200


QM2B01 QUIMICA GENERAL I 22  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MA1300  MA1400  JU1300  JU1400


QM2B01 QUIMICA GENERAL I 24  PROF. COLOMBO O NINA M  (NUEVA)
MA1500 A4M  MA1600 A4M  JU1500 A4M  JU1600 A4M


QM3B02 QUIMICA GENERAL II 01  PROF. MANGANIELLO C LISBETH C
LU0800 A7E  VI0700 AD2  VI0800 AD2

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 02  PROF. MEDINA B JHONNY J
LU1100 A6E  MI1100 AE6  MI1200 AE6

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 03  PROF. MANGANIELLO C LISBETH C
LU1200 A6E  VI1100 A7E  VI1200 A7E

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 04  PROF. VILLANUEVA S IVAN J
LU1500 A9I  MI1500 A9I  MI1600 A9I

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 05  PROF. HERNANDEZ C JUAN C
MA1600 AD2  SA0700 AD2  SA0800 AD2

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 06  PROF. DE SOUSA G LUIS
MA0700 A3M  VI0700 A3M  VI0800 A3M

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 07  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
MA1500 AD2  JU1500 AD2  JU1600 AD2

QM3B02 QUIMICA GENERAL II 08  PROF. ROMAN A KARELYS Y  (CERRADA)
MI1100  MI1200  VI1100


QM3B02 QUIMICA GENERAL II 09  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
LU0800  MI0700  MI0800


QM3B02 QUIMICA GENERAL II 10  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MA0700  JU0700  JU0800


QM3B02 QUIMICA GENERAL II 12  PROF. COLOMBO O NINA M  (NUEVA)
MA1400 AD2  JU1300 AD2  JU1400 AD2


QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 01  PROF. PIÑA Q REINALDO A
LU0700 LQG  LU0800 LQG  LU0900 LQG  LU1000 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 02  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
MA0700 LQG  MA0800 LQG  MA0900 LQG  MA1000 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 03  PROF. CARTES G PAMELA A
MI0700 LQG  MI0800 LQG  MI0900 LQG  MI1000 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 04  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
JU0700 LQG  JU0800 LQG  JU0900 LQG  JU1000 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 05  PROF. MEDINA B JHONNY J
VI0700 LQG  VI0800 LQG  VI0900 LQG  VI1000 LQG

QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 06  PROF. DE SOUSA G LUIS  (NUEVA)
MA1400 LQG  MA1500 LQG  MA1600 LQG  MA1700 LQG


QM4B03 LAB. DE QUIMICA GENERAL 07  PROF. ROMAN A KARELYS Y  (NUEVA)
JU1400 LQG  JU1500 LQG  JU1600 LQG  JU1700 LQG


QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 01  PROF. PIÑA Q REINALDO A
LU0700 LQG  LU0800 LQG  LU0900 LQG  LU1000 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 02  PROF. SUBERO M NEUDIS DEL V
MA0700 LQG  MA0800 LQG  MA0900 LQG  MA1000 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 03  PROF. CARTES G PAMELA A
MI0700 LQG  MI0800 LQG  MI0900 LQG  MI1000 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 04  PROF. PARICAGUAN M BELEN M
JU0700 LQG  JU0800 LQG  JU0900 LQG  JU1000 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 05  PROF. MEDINA B JHONNY J
VI0700 LQG  VI0800 LQG  VI0900 LQG  VI1000 LQG

QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 06  PROF. DE SOUSA G LUIS  (NUEVA)
MA1400 LQG  MA1500 LQG  MA1600 LQG  MA1700 LQG


QM9B03 LABORATORIO I DE QUIMICA 07  PROF. ROMAN A KARELYS Y  (NUEVA)
JU1400 LQG  JU1500 LQG  JU1600 LQG  JU1700 LQG


SA0E20 CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 41  PROF. SIMONE P ANDRES
SA0700 SIE1  SA0800 SIE1  SA0900 SIE1

SA0E20L CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 01  PROF. PEREZ R AIDA R
MI0700 LAU2  MI0800 LAU2

SA0E20L CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA 02  PROF. PEREZ R AIDA R
MI0900 LAU2  MI1000 LAU2

SA0E21 CONTROL INDUSTRIAL 41  PROF. LANZA S GERARDO R  (CERRADA)
MA1500  MA1600  JU1500  JU1600


SA0E21 CONTROL INDUSTRIAL 42  PROF. LANZA S GERARDO R  (NUEVA)
MA1700 SIE7  MA1800 SIE7  JU1700 SIE7  JU1800 SIE7


SA6E01 LOGICA DIGITAL 41  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
LU0900 SIE1  LU1000 SIE1  MI0900 SIE1  MI1000 SIE1

SA6E01 LOGICA DIGITAL 42  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MA1500 SIE1  MA1600 SIE1  JU1500 SIE4  JU1600 SIE4

SA6E01L LOGICA DIGITAL 01  PROF. LUGO D EDGAR A
LU0900 LLOG  LU1000 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 02  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU1100 LLOG  LU1200 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 03  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU1500 LLOG  LU1600 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 04  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
MA1100 LLOG  MA1200 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 05  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MA1300 LLOG  MA1400 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 06  PROF. LLAVE C LUIS A
MA1500 LLOG  MA1600 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 07  PROF. GARCIA P WHENDY D
MI0900 LLOG  MI1000 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 08  PROF. REY L DEMETRIO J
JU1500 LLOG  JU1600 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 09  PROF. HERRERA D JOHNYMAR L
VI1100 LLOG  VI1200 LLOG

SA6E01L LOGICA DIGITAL 10  PROF. HERRERA D JOHNYMAR L
VI1300 LLOG  VI1400 LLOG

SA6E02 TEORIA DE CONTROL I 41  PROF. FRANCHI G ANTONIO R
LU1500 SIE6  LU1600 SIE6  MI1500 SIE1  MI1600 SIE1

SA6T01 LOGICA DIGITAL 71  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
LU0900 SIE1  LU1000 SIE1  MI0900 SIE1  MI1000 SIE1

SA6T01 LOGICA DIGITAL 72  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MA1500 SIE1  MA1600 SIE1  JU1500 SIE4  JU1600 SIE4

SA6T01L LOGICA DIGITAL 01  PROF. LUGO D EDGAR A
LU0900 LLOG  LU1000 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 02  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU1100 LLOG  LU1200 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 03  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU1500 LLOG  LU1600 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 04  PROF. VILLEGAS A RICARDO A
MA1100 LLOG  MA1200 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 05  PROF. MUÑOZ M ROBERTO C
MA1300 LLOG  MA1400 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 06  PROF. LLAVE C LUIS A
MA1500 LLOG  MA1600 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 07  PROF. GARCIA P WHENDY D
MI0900 LLOG  MI1000 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 08  PROF. REY L DEMETRIO J
JU1500 LLOG  JU1600 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 09  PROF. HERRERA D JOHNYMAR L
VI1100 LLOG  VI1200 LLOG

SA6T01L LOGICA DIGITAL 10  PROF. HERRERA D JOHNYMAR L
VI1300 LLOG  VI1400 LLOG

SA7E03 TEORIA DE CONTROL II 41  PROF. ROJAS Z TEDDY V
LU1500 SIE2  LU1600 SIE2  MI1500 SIE2  MI1600 SIE2

SA7E03 TEORIA DE CONTROL II 42  PROF. COLMENARES L MARIELA C
MA1100 SIE1  MA1200 SIE1  JU1100 SIE1  JU1200 SIE1

SA7E04 MICROPROCESADORES 41  PROF. GARCIA P WHENDY D
LU1100 SIE1  LU1200 SIE1  MI1100 SIE1  MI1200 SIE1

SA7E04 MICROPROCESADORES 42  PROF. GARCIA P WHENDY D
MA1300 SIE1  MA1400 SIE1  JU1300 SIE1  JU1400 SIE1

SA7E04 MICROPROCESADORES 43  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
MI1100 SIE2  MI1200 SIE2  VI1100 SIE1  VI1200 SIE1

SA7E04L MICROPROCESADORES 01  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU0900 LDD  LU1000 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 02  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (CERRADA)
LU1100  LU1200


SA7E04L MICROPROCESADORES 03  PROF. SANZ F WILMER E
MA0700 LDD  MA0800 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 04  PROF. GARCIA P WHENDY D
MA0900 LDD  MA1000 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 05  PROF. LLAVE C LUIS A
MA1300 LDD  MA1400 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 06  PROF. LUGO D EDGAR A
MI0900 LDD  MI1000 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 07  PROF. COLMENARES L MARIELA C
MI1300 LDD  MI1400 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 08  PROF. LUGO D EDGAR A
JU0900 LDD  JU1000 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 09  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
JU1100 LDD  JU1200 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 10  PROF. SANZ F WILMER E
JU1300 LDD  JU1400 LDD

SA7E04L MICROPROCESADORES 11  PROF. HERRERA D JOHNYMAR L  (CERRADA)
VI1100  VI1200


SA7E04L MICROPROCESADORES 12  PROF. LLAVE C LUIS A  (CERRADA)
SA0900  SA1000


SA7E04L MICROPROCESADORES 13  PROF. LLAVE C LUIS A  (CERRADA)
SA1100  SA1200


SA7E04L MICROPROCESADORES 14  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (NUEVA)
LU1300 LDD  LU1400 LDD


SA7E04L MICROPROCESADORES 15  PROF. HERRERA D JOHNYMAR L  (NUEVA)
VI0900 LDD  VI1000 LDD


SA7E04L MICROPROCESADORES 16  PROF. SIMONE P ANDRES  (NUEVA)
JU1300 LLOG  JU1400 LLOG


SA7E04L MICROPROCESADORES 17  PROF. LLAVE C LUIS A  (NUEVA)
JU1500 LDD  JU1600 LDD


SA8E05 DISEÑO DIGITAL 41  PROF. SANZ F WILMER E
JU1500 SIE6  JU1600 SIE6  VI0700 SIE6

SA8E06 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I 41  PROF. REY L DEMETRIO J
LU1400 A7E  LU1500 A7E  LU1600 A7E  MI1300 LPE  MI1400 LPE

SA8E07 TEORIA DE CONTROL III 41  PROF. ROJAS Z TEDDY V
MA1100 SIE5  MA1200 SIE5  JU1100 SIE6  JU1200 SIE6

SA8E09 INSTRUMENTACION DE PROCESOS I 41  PROF. BARRIOS ORIANA
MI0800 SIE6  MI0900 SIE6  MI1000 SIE6  JU1300 SLM  JU1400 SLM  VI0800 SIE1

SA8E11 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 41  PROF. FRANCHI G ANTONIO R
LU0900 SIE6  LU1000 SIE6

SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 01  PROF. FRANCHI G ANTONIO R
LU1200 LAU1  LU1300 LAU1  LU1400 LAU1

SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 02  PROF. PEREZ Q RAUL E  (CERRADA)
MA0800  MA0900  MA1000


SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 03  PROF. DE SOUSA P LUIS G
VI1000 LAU1  VI1100 LAU1  VI1200 LAU1

SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 04  PROF. BARRIOS ORIANA  (CERRADA)
VI1000  VI1100  VI1200


SA8E11L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I 05  PROF. PEREZ Q RAUL E  (NUEVA)
VI1300 LAU1  VI1400 LAU1  VI1500 LAU1


SA8T04 MICROPROCESADORES 71  PROF. GARCIA P WHENDY D
LU1100 SIE1  LU1200 SIE1  MI1100 SIE1  MI1200 SIE1

SA8T04 MICROPROCESADORES 72  PROF. GARCIA P WHENDY D
MA1300 SIE1  MA1400 SIE1  JU1300 SIE1  JU1400 SIE1

SA8T04 MICROPROCESADORES 73  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
MI1100 SIE2  MI1200 SIE2  VI1100 SIE1  VI1200 SIE1

SA8T04L MICROPROCESADORES 01  PROF. BLANCHARD CARLOS
LU0900 LDD  LU1000 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 02  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (CERRADA)
LU1100  LU1200


SA8T04L MICROPROCESADORES 03  PROF. SANZ F WILMER E
MA0700 LDD  MA0800 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 04  PROF. GARCIA P WHENDY D
MA0900 LDD  MA1000 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 05  PROF. LLAVE C LUIS A
MA1300 LDD  MA1400 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 06  PROF. LUGO D EDGAR A
MI0900 LDD  MI1000 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 07  PROF. COLMENARES L MARIELA C
MI1300 LDD  MI1400 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 08  PROF. LUGO D EDGAR A
JU0900 LDD  JU1000 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 09  PROF. VILLEGAS N ANGEL L
JU1100 LDD  JU1200 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 10  PROF. SANZ F WILMER E
JU1300 LDD  JU1400 LDD

SA8T04L MICROPROCESADORES 11  PROF. HERRERA D JOHNYMAR L  (CERRADA)
VI1100  VI1200


SA8T04L MICROPROCESADORES 12  PROF. LLAVE C LUIS A  (CERRADA)
SA0900  SA1000


SA8T04L MICROPROCESADORES 13  PROF. LLAVE C LUIS A  (CERRADA)
SA1100  SA1200


SA8T04L MICROPROCESADORES 14  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (NUEVA)
LU1300 LDD  LU1400 LDD


SA8T04L MICROPROCESADORES 15  PROF. HERRERA D JOHNYMAR L  (NUEVA)
VI0900 LDD  VI1000 LDD


SA8T04L MICROPROCESADORES 16  PROF. SIMONE P ANDRES  (NUEVA)
JU1300 LLOG  JU1400 LLOG


SA8T04L MICROPROCESADORES 17  PROF. LLAVE C LUIS A  (NUEVA)
JU1500 LDD  JU1600 LDD


SA8T06 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 71  PROF. REY L DEMETRIO J
LU1400 A7E  LU1500 A7E  LU1600 A7E  MI1300 LPE  MI1400 LPE

SA9E10 ROBOTICA Y VISION INDUSTRIAL 41  PROF. SANZ F WILMER E
MI1500 SIE7  MI1600 SIE7  MI1700 SIE7  JU0700 SIE1  JU0800 SIE1

SA9E14 CONTROL DE PROCESOS 41  PROF. DE SOUSA P LUIS G
VI1300 SIE1  VI1400 SIE1  VI1500 SIE1  VI1600 SIE1

SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 41  PROF. BARRIOS ORIANA
LU1000 LCTR  LU1100 LCTR  LU1200 LCTR

SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 42  PROF. LANZA S GERARDO R  (CERRADA)
LU1300  LU1400  LU1500


SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 43  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (CERRADA)
MA1300  MA1400  MA1500


SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 44  PROF. BARRIOS ORIANA
JU0900 LCTR  JU1000 LCTR  JU1100 LCTR

SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 45  PROF. LANZA S GERARDO R  (NUEVA)
LU1400 LCTR  LU1500 LCTR  LU1600 LCTR


SA9E15 INSTRUMENTACION PROCESOS II 46  PROF. COLMENARES L MARIELA C  (NUEVA)
MA1500 LCTR  MA1600 LCTR  MA1700 LCTR


SA9E16 SIMULACION 41  PROF. ROJAS Z TEDDY V
JU1500 SIE7  JU1600 SIE7  VI0700 SIE1

SA9E18 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 41  PROF. PEREZ R AIDA R
MA0900 SLM  MA1000 SLM

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 01  PROF. PEREZ R AIDA R
LU0700 LAU2  LU0800 LAU2  LU0900 LAU2

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 02  PROF. SIMONE P ANDRES  (CERRADA)
LU0700  LU0800  LU0900


SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 03  PROF. PEREZ R AIDA R
LU1000 LAU2  LU1100 LAU2  LU1200 LAU2

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 04  PROF. FRANCHI G ANTONIO R
MI1200 LAU2  MI1300 LAU2  MI1400 LAU2

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 05  PROF. SIMONE P ANDRES
SA1000 LAU2  SA1100 LAU2  SA1200 LAU2

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 06  PROF. PEREZ Q RAUL E
VI1000 LAU2  VI1100 LAU2  VI1200 LAU2

SA9E18L AUTOMATIZACION INDUSTRIAL II 07  PROF. SIMONE P ANDRES  (NUEVA)
SA1000 LAU1  SA1100 LAU1  SA1200 LAU1


SA9T05 DISEÑO DIGITAL 71  PROF. SANZ F WILMER E
JU1500 SIE6  JU1600 SIE6  VI0700 SIE6

SS0T10 TRANSMISION DE DATOS 71  PROF. PINTO G ALEJANDRO J
SA0800 SLM  SA0900 SLM  SA1000 SLM  SA1100 SLM

SS0T15 SISTEMAS DE RADAR 71  PROF. ZOZAYA S ALFONSO J
LU1000 LCTEL  LU1100 LCTEL  MA1000 LCTEL  MA1100 LCTEL

SS5T01 ANALISIS DE SEÑALES Y SIST. LINEALES 71  PROF. OSMAN C AHMAD
LU0700 SIE2  LU0800 SIE2  MI0700 SIE2  MI0800 SIE2

SS5T01 ANALISIS DE SEÑALES Y SIST. LINEALES 72  PROF. OSMAN C AHMAD
LU0900 SIE5  LU1000 SIE5  MI0900 SIE4  MI1000 SIE4

SS7T02 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 71  PROF. OSMAN C AHMAD
LU1100 SIE4  LU1200 SIE4  MI1100 SIE4  MI1200 SIE4

SS7T02L PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 01  PROF. OSMAN C AHMAD
MA1100 A304  MA1200 A304

SS7T03 INSTRUMENTACION ELECTRONICA 71  PROF. ROBLEDO U FABIAN
JU1500 SIE1  JU1600 SIE1

SS7T03L INSTRUMENTACION ELECTRONICA 01  PROF. NO ASIGNADO
MI1400 LABANT  MI1500 LABANT  MI1600 LABANT

SS7T03L INSTRUMENTACION ELECTRONICA 02  PROF. HERRERA B BENJAMIN
JU0700 LABANT  JU0800 LABANT  JU0900 LABANT

SS7T03L INSTRUMENTACION ELECTRONICA 03  PROF. NO ASIGNADO
JU1000 LABANT  JU1100 LABANT  JU1200 LABANT

SS7T03L INSTRUMENTACION ELECTRONICA 04  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
SA1100  SA1200  SA1300


SS7T04 SISTEMAS DE ENERGIA PARA TELECOMUNICACIONES 71  PROF. TORRES M BILL S
LU1500 SIE1  LU1600 SIE1  MA1500 AF1  MA1600 AF1

SS8T06 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 71  PROF. NO ASIGNADO
SA0800 SIE2  SA0900 SIE2  SA1000 SIE2  SA1100 SIE2

SS8T06L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 01  PROF. GUERRERO M JOSE H
VI1100 LABCOM  VI1200 LABCOM

SS8T06L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 02  PROF. RUIZ P CESAR C  (CERRADA)
MA1300  MA1400


SS8T06L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 03  PROF. HERRERA B BENJAMIN
JU1000 LABCOM  JU1100 LABCOM

SS8T06L TEORIA DE LAS COMUNICACIONES I 04  PROF. HERRERA B BENJAMIN
JU1200 LABCOM  JU1300 LABCOM

SS8T07 GERENCIA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 71  PROF. APONTE D CARLOS D
VI0700 AANT  VI0800 AANT  VI0900 AANT

SS9T08 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES II 71  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MI0900  MI1000  VI1100  VI1200


SS9T08 TEORIA DE LAS COMUNICACIONES II 72  PROF. MEJIAS M CARLOS R  (NUEVA)
MI1100 SIE6  MI1200 SIE6  VI1100 SLM  VI1200 SLM


SS9T09 DISEÑO DE CIRCUITOS DE COMUNICACIONES 71  PROF. MEJIAS M CARLOS R
LU1500 LCTEL  LU1600 LCTEL  MI1500 LCTEL  MI1600 LCTEL

TE0M12 AIRE ACONDICIONADO 51  PROF. ESPINOZA B NILO DE J
JU1100 SPG  JU1200 SPG  JU1300 SPG  VI1100 SPG  VI1200 SPG

TE5M01 TERMODINAMICA I 51  PROF. VERA H AQUILES R
MA0700 A4M  MA0800 A4M  JU0700 A4M  JU0800 A4M

TE5M01 TERMODINAMICA I 52  PROF. VERA H AQUILES R
MA0900 A4M  MA1000 A4M  JU0900 A4M  JU1000 A4M

TE5M01 TERMODINAMICA I 53  PROF. HURTADO H VANESSA M
MA0900 A3M  MA1000 A3M  VI0900 A3M  VI1000 A3M

TE5M01 TERMODINAMICA I 54  PROF. HURTADO H VANESSA M
MA1100 A3M  MA1200 A3M  VI1100 A3M  VI1200 A3M

TE6I01 GENERACION DE POTENCIA 31  PROF. PALACIOS T JAIRO D
MA1100 A4M  MA1200 A4M  JU1100 A4M  JU1200 A4M

TE6I01 GENERACION DE POTENCIA 32  PROF. PALACIOS T JAIRO D
MA1300 A4M  MA1400 A4M  JU1300 A4M  JU1400 A4M

TE6I01 GENERACION DE POTENCIA 33  PROF. HURTADO H VANESSA M
LU0900 A4M  LU1000 A4M  MI0900 A4M  MI1000 A4M

TE6M02 TERMODINAMICA II 51  PROF. ZABALA R DAMELYS DEL V
JU1400 A3M  JU1500 A3M  JU1600 A3M  VI1500 A4M  VI1600 A4M

TE6M02 TERMODINAMICA II 52  PROF. LUQUE G ANGEL E
LU1700 ASM  LU1800 ASM  LU1900 ASM  MI1700 ASM  MI1800 ASM

TE6M02 TERMODINAMICA II 53  PROF. ZABALA R DAMELYS DEL V
JU1100 A3M  JU1200 A3M  JU1300 A3M  VI1100 A4M  VI1200 A4M

TE6M03 MECANICA DE LOS FLUIDOS 51  PROF. CARABALLO V GRUBER A
MA0700 ASM  MA0800 ASM  JU0700 ASM  JU0800 ASM

TE6M03 MECANICA DE LOS FLUIDOS 52  PROF. LUQUE G ANGEL E
MA1700 ASM  MA1800 ASM  JU1700 ASM  JU1800 ASM

TE6M03 MECANICA DE LOS FLUIDOS 53  PROF. CARABALLO V GRUBER A
MA1300 ASM  MA1400 ASM  JU1300 ASM  JU1400 ASM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 01  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
LU0900 LMFM  LU1000 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 02  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
MI0700 LMFM  MI0800 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 03  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
MI0900 LMFM  MI1000 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 04  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
JU0700 LMFM  JU0800 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 05  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
JU0900 LMFM  JU1000 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 06  PROF. RODRIGUEZ A RICHARD R
VI0700 LMFM  VI0800 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 07  PROF. PALACIOS T JAIRO D
MA1500 LMFM  MA1600 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 08  PROF. PALACIOS T JAIRO D
JU1500 LMFM  JU1600 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 09  PROF. LUQUE G ANGEL E
VI1700 LMFM  VI1800 LMFM

TE6M03L MECANICA DE LOS FLUIDOS 10  PROF. ZABALA R DAMELYS DEL V
VI1300 LMFM  VI1400 LMFM

TE7M04 TRANSFERENCIA DE CALOR 51  PROF. ESPINOZA B NILO DE J
LU0900 ANM  LU1000 ANM  MI0900 ANM  MI1000 ANM  JU0900 ANM  JU1000 ANM

TE7M04 TRANSFERENCIA DE CALOR 52  PROF. BRICEÑO G LUIS J
LU0700 A205  LU0800 A205  MI0700 A3M  MI0800 A3M  VI0700 A4M  VI0800 A4M

TE7M05 DINAMICA DE GASES 51  PROF. CARABALLO V GRUBER A
MA0900 ASM  MA1000 ASM  JU0900 ASM  JU1000 ASM

TE7M05 DINAMICA DE GASES 52  PROF. FLORES C ENRIQUE V
MI1500 ANM  MI1600 ANM  JU1500 ANM  JU1600 ANM

TE7M05 DINAMICA DE GASES 53  PROF. NO ASIGNADO  (CERRADA)
MA1500  MA1600  VI1500  VI1600


TE8M06 TURBOMAQUINAS 51  PROF. AULAR G FERNANDO J
LU0700 ANM  LU0800 ANM  JU0700 ANM  JU0800 ANM

TE8M06 TURBOMAQUINAS 52  PROF. AULAR G FERNANDO J
MI0700 ANM  MI0800 ANM  VI0700 ANM  VI0800 ANM

TE8M07 ING.AMBIENTAL Y ECOLOGICA 51  PROF. ORLANDI L RAFFAELE A  (CERRADA)
MA0700  MA0800  MA0900


TE8M07 ING.AMBIENTAL Y ECOLOGICA 52  PROF. ORLANDI L RAFFAELE A  (CERRADA)
VI0700  VI0800  VI0900


TE8M07 ING.AMBIENTAL Y ECOLOGICA 53  PROF. ORLANDI L RAFFAELE A  (NUEVA)
LU1700 SPM  LU1800 SPM  LU1900 SPM


TE8M07 ING.AMBIENTAL Y ECOLOGICA 54  PROF. ORLANDI L RAFFAELE A  (NUEVA)
MA1700 SPM  MA1800 SPM  MA1900 SPM


TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 51  PROF. VERA H AQUILES R
LU0800 LMFM  LU0900 LTER  LU1000 LTER  LU1100 LTER

TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 52  PROF. VERA H AQUILES R  (CERRADA)
LU0800  LU1400  LU1500  LU1600


TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 53  PROF. BENITEZ S RAFAEL A  (CERRADA)
LU1300  MA0900  MA1000  MA1100


TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 54  PROF. AULAR G FERNANDO J  (CERRADA)
MA0800  MA1400  MA1500  MA1600


TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 55  PROF. BENITEZ S RAFAEL A  (NUEVA)
LU1300 LMFM  LU1400 LTER  LU1500 LTER  LU1600 LTER


TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 56  PROF. AULAR G FERNANDO J
MA0800 LMFM  MA0900 LTER  MA1000 LTER  MA1100 LTER

TE9M08 LABORATORIO DE TERMICA 57  PROF. BENITEZ S RAFAEL A
MA1300 LMFM  MA1400 LTER  MA1500 LTER  MA1600 LTER

TE9M09 MANEJO DE FLUIDOS 51  PROF. VELASQUEZ L JOSE G
LU0700 SPM  LU0800 SPM  JU0700 SPM  JU0800 SPM

TE9M09 MANEJO DE FLUIDOS 52  PROF. FLORES C ENRIQUE V
MI1300 ANM  MI1400 ANM  JU1300 ANM  JU1400 ANM

TG0C02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO II 81  

TG0I02 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 31  

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 81  PROF. MARQUEZ R ADRIANA M
MA1100 AFG  MA1200 AFG

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 82  PROF. SOTO S FRANCISCO J
LU1400 A5E  LU1500 A5E

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 83  PROF. POMBO ADALGIZA
MI1100 A6E  MI1200 A6E

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 84  PROF. FARIAS I BETTYS E
MI0700 A106  MI0800 A106

TG9C01 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO I 85  PROF. FARIAS I BETTYS E
JU0700 AFG  JU0800 AFG

VI0C07 PAVIMENTOS 71  PROF. TRILLO L ARISTIDE R
LU0900 A101  LU1000 A101  MI0900 A101  MI1000 A101

VI0C07 PAVIMENTOS 72  PROF. TRILLO L ARISTIDE R
LU1100 A101  LU1200 A101  MI1100 A101  MI1200 A101

VI0C07L PAVIMENTOS 01  PROF. VEGA M ANA C
LU1400 LP  LU1500 LP  LU1600 LP

VI0C07L PAVIMENTOS 02  PROF. VEGA M ANA C
MA1400 LP  MA1500 LP  MA1600 LP

VI0C07L PAVIMENTOS 03  PROF. TRILLO L ARISTIDE R
VI0900 LP  VI1000 LP  VI1100 LP

VI0C07L PAVIMENTOS 04  PROF. PEREZ R YUNIRET B
SA0800 LP  SA0900 LP  SA1000 LP

VI4C01 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 81  PROF. VELIZ T ALEXANDRA E
MA0700 A102  MA0800 A102  MI0700 A102  MI0800 A102

VI4C01 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 82  PROF. VELIZ T ALEXANDRA E
MA0900 A102  MA1000 A102  MI0900 A102  MI1000 A102

VI4C01 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 83  PROF. VELIZ T ALEXANDRA E
MA1100 A102  MA1200 A102  MI1100 A102  MI1200 A102

VI4C01 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 84  PROF. ANGARITA R MARIA D
VI1400 A102  VI1500 A102  SA0700 A102  SA0800 A102

VI5C02 GEOLOGIA 81  PROF. SANABRIA G ALBA M
MA0900 A101  MA1000 A101  VI0900 A101  VI1000 A101

VI5C02 GEOLOGIA 82  PROF. SANABRIA G ALBA M
LU0900 A102  LU1000 A102  MI0900 A105  MI1000 A105

VI5C02 GEOLOGIA 83  PROF. SANABRIA G ALBA M
LU1100 A102  LU1200 A102  MI1100 A105  MI1200 A105

VI6C04 TOPOGRAFIA 61  PROF. PIÑA M EUGMAR G
MI0800 A103  MI0900 A103  JU1400 A102  JU1500 A102

VI6C04 TOPOGRAFIA 62  PROF. PIÑA M EUGMAR G
MI1000 A103  MI1100 A103  JU1600 A102  JU1700 A102

VI6C04 TOPOGRAFIA 63  PROF. MULINO DE R ESTHER J
LU0700 A101  LU0800 A101  MI0700 A101  MI0800 A101

VI6C04 TOPOGRAFIA 64  PROF. MULINO DE R ESTHER J
MA0700 A101  MA0800 A101  JU0900 A101  JU1000 A101

VI6C04L TOPOGRAFIA 01  PROF. VELIZ DIMAS E
MI1000 LTOP  MI1100 LTOP  MI1200 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 02  PROF. QUINTERO T FREDDY E
JU1400 LTOP  JU1500 LTOP  JU1600 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 03  PROF. MONSALVE H CARMIN I
LU1400 LTOP  LU1500 LTOP  LU1600 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 04  PROF. MONSALVE H CARMIN I
MA1400 LTOP  MA1500 LTOP  MA1600 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 05  PROF. MONSALVE H CARMIN I
MI1400 LTOP  MI1500 LTOP  MI1600 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 06  PROF. PIÑA M EUGMAR G
VI0800 LTOP  VI0900 LTOP  VI1000 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 07  PROF. MULINO DE R ESTHER J
LU0900 LTOP  LU1000 LTOP  LU1100 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 08  PROF. FARIA Q MANUEL F
SA1000 LTOP  SA1100 LTOP  SA1200 LTOP

VI6C04L TOPOGRAFIA 09  PROF. NAVAS R PABLO L
VI1400 LTOP  VI1500 LTOP  VI1600 LTOP

VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 81  PROF. KEY B CARMELO
SA0900 A103  SA1000 A103

VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 82  PROF. MOLINA P ROSSMARIC J  (CERRADA)
VI0900  VI1000


VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 83  PROF. MOLINA P ROSSMARIC J  (CERRADA)
VI1100  VI1200


VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 84  PROF. ANGARITA R MARIA D
SA0900 A101  SA1000 A101

VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 85  PROF. NUÑEZ R CHARO D  (NUEVA)
SA0900 A102  SA1000 A102


VI7C03 DIBUJO DE PROYECTOS 86  PROF. NUÑEZ R CHARO D  (NUEVA)
SA1100 A102  SA1200 A102


VI8C05 VIAS DE COMUNICACION I 81  PROF. FARIA Q MANUEL F
MA1000 A103  MA1100 A103  MI1000 A104  MI1100 A104  MI1200 A104

VI8C05 VIAS DE COMUNICACION I 82  PROF. VELIZ DIMAS E
LU1600 A103  LU1700 A103  MI0700 A104  MI0800 A104  MI0900 A104

VI8C05 VIAS DE COMUNICACION I 83  PROF. VELIZ DIMAS E
MI1500 A103  MI1600 A103  MI1700 A103  VI1600 A103  VI1700 A103

VI9C06 VIAS DE COMUNICACION II 81  PROF. FARIA Q MANUEL F
LU1000 A103  LU1100 A103  MA1500 A103  MA1600 A103

VI9C06 VIAS DE COMUNICACION II 82  PROF. FARIA Q MANUEL F
LU1500 A102  LU1600 A102  MI1500 A102  MI1600 A102

VI9C06 VIAS DE COMUNICACION II 83  PROF. PARRA G JAIRO A
MA1000 A104  MA1100 A104  JU1000 A104  JU1100 A104

Dirección de Asuntos Estudiantiles - - Facultad de Ingeniería - Universidad de Carabobo